Solidariteit met de Oekraïense bevolking. Tests beschikbaar in het Oekraïens en Russisch Lees meer.
Selecteer

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

De WPPSI-IV-NL, buitengewoon verbeterd!


De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, de WPPSI-IV-NL is de vierde herziene editie voor het beoordelen van de cognitieve vaardigheden van jonge kinderen. De structuur van de WPPSI-IV-NL is volledig vernieuwd en bevat verbeteringen voor zowel testleider als kind.

Het resultaat? Een innovatieve, kindvriendelijke meting van cognitieve capaciteiten bij jonge kinderen. Met een basis om de huidige theorieën en praktijk beter te weerspiegelen in termen van vroege ontwikkeling.
Lees op deze pagina meer over de belangrijkste veranderingen van de WPPSI-IV-NL:

WPPSI-IV-NL complete setVerbeterde klinische en psychometrische eigenschappen

Er zijn in deze vierde versie van de WPPSI-IV-NL belangrijke wijzigingen aangebracht die gebaseerd zijn op recent onderzoek over intelligentie. Zo is de theoretische basis herzien, zijn de normen geactualiseerd, zijn er nieuwe subtests en nieuwe indexscores toegevoegd zodat de resultaten beter geïnterpreteerd kunnen worden en er tevens een betere sterkte-zwakte analyse gemaakt kan worden op indexniveau. De testmaterialen zijn herzien zodat ze meer aanspreken en de afname- en scoringsprocedures zijn aangepast om de bruikbaarheid van de test te vergroten.


Daarnaast zijn de volgende veranderingen aangebracht:

 • Volledige nieuwe normen met zowel Vlaamse als Nederlandse populatie
 • Vijf volledige nieuwe subtests voor onder andere werkgeheugen, fluïde redeneren en verwerkingssnelheid
 • Vijf nieuwe primaire indexen voor fluïde redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid, verbaal begrip en visueel ruimtelijk vermogen. De indexen voor VIQ en PIQ zijn dus verwijderd.
 • Nieuwe studies bij specifieke klinische groepen; De normgroep is oa gestratificeerd op land, regio, sekse, etniciteit en opleidingsniveau van ouders.
 • Nieuw validiteitsonderzoek met andere meetinstrumenten, waaronder WPPSI-III-NL, SON-R 6-40 en WISC-V-NL.


Bekijk de videoEen nieuwe structuur voor een beter begrip van het kind

Uit intelligentieonderzoek komen verschillende theorieën en modellen naar voren die de WPPSI-IV-NL hebben beïnvloed. Dit betreft niet alleen hedendaagse structurele intelligentie theorieën, maar ook onderzoek naar de neurocognitieve ontwikkeling en functies, modellen over werkgeheugen en empirische bevindingen hebben de nieuwe structuur van de WPPSI-IV-NL beïnvloed.

Tevens zorgt een verbetering van de structuur voor een grotere flexibiliteit bij afname van de test en zijn er diverse uitbreidingen van de scoremogelijkheden.

De WPPSI-IV-NL heeft drie interpretatieniveaus: totaalscore (in de vorm van het Totaal IQ), primaire index en aanvullende index. Op elk niveau zijn er meerdere indexen. Elke index is een combinatie van subtests die worden gebruikt om de normgerichte informatie voor de indexscore te bepalen. In Figuur 1 is een overzicht van de teststructuur van de WIPPSI-IV-NL gegeven.


Figuur 1


Bekijk de videoNieuwe werkgeheugentaken

Het werkgeheugen speelt ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van cognitieve functies bij jonge kinderen. In de WPPSI-IV-NL zijn twee nieuwe subtests toegevoegd om eventuele moeilijkheden op dit gebied op te sporen. Tevens is er een werkgeheugenindex in de structuur van de test toegevoegd om eventuele problemen op dit gebied in kaart te brengen.

Deze nieuwe, kindvriendelijke subtests zijn speciaal ontworpen voor het jonge kind en kunnen al vanaf 2.6 jaar worden afgenomen.


Plaatjesreeksen
Het kind bekijkt gedurende een bepaalde tijd een stimuluspagina met één of meer afbeeldingen, waarna het kind de afbeeldingen die hij gezien heeft, moet selecteren uit verschillende opties op een responspagina.

WPPSI plaatjesreeksen


Dierentuin Locaties
Het kind moet gedurende een bepaalde tijd zo goed mogelijk onthouden waar één of meer dierenkaarten liggen op een plattegrond van een dierentuin. Daarna moet hij zelf iedere kaart op de juiste plek neerleggen.

WPPSI-IV-NL Dierentuin Locaties subtest


Bekijk de videoNieuwe metingen voor Verwerkingssnelheid

Het testen van jonge kinderen brengt altijd unieke uitdagingen met zich mee. Bij de WPPSI-IV-NL is er daarom voor gezorgd dat alle aspecten geschikt zijn voor kinderen die in ontwikkeling zijn. In de drie nieuwe subtests voor Verwerkingssnelheid zijn diverse spelelementen verwerkt, zoals aantrekkelijke plaatjes en het gebruik van een stempel.

Stempel (Dauberstift)
In plaats van een potlood maken kinderen bij alle Verwerkingssnelheid subtests gebruik van een stempel. Naast dat dit motivatieverhogend kan werken, wordt er een minder groot beroep gedaan op de fijne motoriek.

Stempel Dauberstift WPPSI-IV

Insecten Zoeken
Deze subtest is een kindvriendelijke aanpassing van de taak Symbool Zoeken. Bij Insecten Zoeken wordt er gebruikt gemaakt van aantrekkelijke, kleurrijke stimuli van bekende insecten in plaats van abstracte figuren. Om ervoor te zorgen dat jonge kinderen de taak beter begrijpen, is de optie ‘niet aanwezig’ weggehaald en worden er in de itemrijen verschillende kleuren gebruikt.

Figuur Zoeken
De subtest Figuur Zoeken is gebaseerd op een taak die ook in de WAIS-IV-NL en WISC-V-NL zit, en is aangepast op het ontwikkelingsniveau van jonge kinderen. Zo bevat de subtest afbeeldingen van kledingstukken en andere objecten waarmee jonge kinderen vertrouwd zijn. De ruimte tussen de afbeeldingen is vergroot om het gebruik van de stempel mogelijk te maken en te compenseren voor eventuele vertraging/achterstand in motoriek. Bij Figuur Zoeken bekijkt het kind in twee verschillende condities een pagina met geordende vormen (één gestructureerd geordend en één willekeurig geordend). Een vergelijking van de prestaties van het kind op de twee verschillende condities kan nuttige informatie opleveren over het vaardigheidsniveau.

Dieren Coderen
Deze subtest is een aanpassing van de taak Substitutie. In deze nieuwe variant dient het kind bekende dieren te matchen met eenvoudige geometrische vormen, in plaats van dat het kind abstracte symbolen met geometrische vormen moet matchen. Het aantal soorten paren is teruggebracht van vijf naar drie, hetgeen meer passend is bij de geheugencapaciteit van jonge kinderen.Bekijk de videoVernieuwingen die het praktisch gebruik vergroten

Naast dat de WPPSI-IV-NL voor kinderen zo aantrekkelijk en plezierig mogelijk is gemaakt, zijn er ook diverse vernieuwingen aangebracht waardoor de efficiëntie in afname en de gebruiksvriendelijkheid voor de onderzoeker wordt vergroot.

Om te zorgen dat kinderen van alle leeftijden en allerlei vaardigheidsniveaus - inclusief kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking - duidelijke instructies krijgen, zijn deze eenvoudig en simpel gehouden.

Maar ook:

 • Meer meten in minder tijd. Het aantal items per subtests is verminderd in vergelijking met de WPPSI-III-NL, maar tegelijkertijd geeft het een grotere dekking van het concept algemene intelligentie
 • De stimulusboeken zijn opnieuw ingedeeld, waardoor het gewicht van de benodigde testmaterialen is afgenomen. Ook hoeven niet altijd alle drie de stimulusboeken meegenomen te worden.
 • De afname vereist een minder hoog expressief taalgebruik
 • Omkeer- en afbreekregels consequenter en korter
 • Vermindering van het bodem- en plafond effect
 • Scoring verbale items vereenvoudigd
 • De scoringsmogelijkheden zijn uitgebreid met een sterkte-zwakte analyse op indexniveau


Bekijk de videoAanvullende indexscores

Naast de algehele herziening van de teststructuur, biedt de WPPSI-IV-NL een aantal aanvullende indexscores. Deze indexscores zijn ontworpen voor het gebruik in specifieke klinische situaties en geven een beter beeld van de sterke- en zwakkere kanten van het kind.

De algemene taalindex (ATI) is een aanvullende indexscore voor beide leeftijdscategorieën. De ATI geeft een indicatie van de verwerving van receptieve en expressieve woordenschat door het kind. Kinderen met lage scores op deze index lopen op gebied van receptieve en/of expressieve taalontwikkeling mogelijk achter op leeftijdsgenoten, waarbij eventuele aanvullende evaluatie van spraak- en taalvaardigheden nodig is.

Non-verbale Index (NVI) Deze index biedt een schatting van de algemene non-verbale vaardigheden van kinderen en is gebaseerd op subtests waarbij er geen verbale respons vereist is. De score kan nuttig zijn bij kinderen met aan taal gerelateerde problematiek, zoals bij kinderen die bezig zijn met het leren van de Nederlandse taal, kinderen met gehoorproblemen of bij kinderen met een verdenking op een taal- of autisme spectrum stoornis.

Algemene Vaardigheid Index (AVI) Biedt een schatting van de algemene vaardigheden die minder uitgaan van het werkgeheugen en verwerkingssnelheid in vergelijking met het Totaal IQ.

Cognitieve Competentie Index (CCI) Deze index biedt een schatting van de mate waarin cognitieve informatie wordt verwerkt tijdens het leren, het oplossen van problemen en het hogere-orde redeneren. De index is gebaseerd op subtests die een beroep doen op het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid en kan vergeleken worden met de Algemene Vaardigheid Index bij de leeftijdsgroep 4:0-7.7.Bekijk de videoAfname en scoringsopties

Lees hier meer over de afname-opties van de WPPSI-IV-NL

Bekijk de afname-opties >>Gratis 1-op-1 WPPSI-IV-NL consult?

Boek jouw online consult >>