Help je ons verder bij de ontwikkeling van de Bayley-4-NL?

WPPSI-IV-NL Verdiepingstraining

   • Ga dieper in op het interpreteren van scoreprofielen en de verslaglegging van de testresultaten onder begeleiding van expert Selma Ruiter.
   • Leer omgaan met afwijkende scores op testonderdelen en met bijzondere scoreprofielen.
   • Ga van IQ en profielanalyse naar adviezen voor de praktijk.
X

Specificaties

Type training Op locatie, Online
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Toepassingsgebied Intelligentie

De afname van de WPPSI-4-NL levert naast de schatting van het algemene IQ een heel aantal aanvullende indexscores scores op die het scoreprofiel van het kind vormen. Dus welke vaardigheden zijn een sterke of juiste een zwakke schakel in het cognitief functioneren van een kind en hoe kun je dit verbinden aan de dagelijkse onderwijspraktijk of het dagelijks leven van een kind?

Van IQ en Profielanalyse naar Adviezen voor de Praktijk 

Je hebt de WPPSI-4-NL afgenomen en hebt nu een goede schatting van het algemene intelligentieniveau en de eventuele sterke en zwakke punten in de opbouw ervan, maar welke vertaalslag is nu mogelijk naar de praktijk en welke concrete adviezen zijn passend en bruikbaar. 

Hoe interpreteer je opvallend lage of hoge scores? Een opvallend lage score op Werkgeheugen bijvoorbeeld, welke gevolgen kan dat hebben voor het onderwijs aan dit kind of het begrijpen van zijn gedrag? Of een opvallend hoge score op Informatieverwerkingssnelheid, wat kan dat betekenen voor het functioneren van het kind in het algemeen? 

Welke adviezen kun je formulieren of welk aanvullend onderzoek zou je kunnen gaan doen naar een vaardigheid waarop een kind uitvalt op de WISC-V-NL?

Inhoud
Deze training is bedoeld voor de meer ervaren gebruiker van de WPPSI en richt zich helemaal op het interpreteren van scoreprofielen en de verslaglegging van de testresultaten. Deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen. Door aanvullende informatie van de cursusleider en door met elkaar casussen te bespreken wordt diepgaand besproken welke vaardigheden door welke subtests gemeten worden en hoe de scores zich verhouden tot elkaar. Wanneer zou je een IQ totaalscore of indexscore als goede samenvatting van het functioneren kunnen beschouwen en wanneer als een minder goede samenvatting? Hoe schrijf je dat vervolgens op in het onderzoeksverslag en wat kan het betekenen voor het functioneren van het kind in de dagelijkse onderwijspraktijk of dagelijks leven?

De afname van de WPPSI-4-NL levert naast de schatting van het algemene IQ een heel aantal aanvullende indexscores scores op die het scoreprofiel van het kind vormen. Dus welke vaardigheden zijn een sterke of juiste een zwakke schakel in het cognitief functioneren van een kind en hoe kun je dit verbinden aan de dagelijkse onderwijspraktijk of het dagelijks leven van een kind?

Onderwerpen 
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Korte toelichting van de theoretische basis, nieuwe teststructuur en CHC-model
 • Toelichting op goed gebruik van het Q global rapport
 • Interpretatie en Verslaglegging van de WPPSI-IV-NL testafname:
  *Wanneer is er sprake van een harmonisch of een disharmonisch profiel?
  *Hoe kun je als gedragsdeskundige een verschil tussen Indexscores interpreteren en beschrijven in je rapportage?
  *Hoe kun je de scores op de primaire en secundaire indexen begrijpelijk verwoorden in een rapportage en verbinden aan handelingsgerichte adviezen?
  *Wat zijn de do's and don'ts in het interpreteren van de resultaten van de WPPSI-4-NL?
 • De relatie met andere intelligentietests
 • Mogelijkheden voor vervolgonderzoek op basis van de resultaten van de WPPSI-IV-NL afname
 • Bijzondere profielen / toelichting op betekenis van verschillen in scores binnen index- en totaal IQ scores

Leerdoelen
Na afloop van de training is de deelnemer in staat op voorgeschreven en goede wijze de WPPSI-IV-NL resultaten te duiden. De deelnemer zal de resultaten optimaal in kunnen zetten in de beeldvorming van het cognitief functioneren van een kind en de advisering met betrekking tot vervolgonderzoek of begeleiding.

Accreditatie

ID nummer 500043Accreditatiepunten
NIP Kinder-en Jeugdpsycholoog (K&J) & NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

herregistratie - 6 punten
opleiding behandeling - 1 punt
opleiding diagnostiek - 5 punt
opleiding extra literatuurstudie - 2,5 punten

NIP-Eerstelijnspsychologie ELELP herregistratie - 9 punten
Registerplein 

Psychodiagnostisch werkenden -  17 punten 


*Accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG gelden ook voor basis (ortho)pedagogen.

*Accreditatie geldt ook voor psychologen en pedagogen die bij het SKJ zijn geregistreerd en voor herregistratie van Jeugdzorgwerkers SKJ.


Prijs inclusief

 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Digitaal trainingsmateriaal
 • Toegang tot extra webinars en whitepapers
 • (Geaccrediteerd) digitaal certificaat

Deze training is bedoeld voor gedragsdeskundigen die zich willen verdiepen in de interpretatie van de WPPSI-4-NL. Ruime ervaring in het gebruik wordt verondersteld.

Volg de Verdiepingstraining wanneer je al ruime ervaring hebt opgedaan met het instrument en de WPPSI-IV-NL minimaal 15 keer hebt afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd. Let op: bovenstaande is een advies. Het is uiteraard aan jou om te bepalen welke training het meest aansluit op jouw trainingsbehoeften en het meest leerzaam is voor jou. Bij twijfel, neem gerust even contact met ons op via info@pearsonacademy.nl of +31 (0)20 581 5509.

Trainingstijden: 
Locatie: 10.00 uur tot 17.00 uur (incl. lunch)

Online: 09.30 uur tot 16.30 uur

Studiebelasting
Contacturen: 6 uur (zonder lunchpauze)

Verplichte literatuur: ca. 12 uur 
Verplichte voorbereidingsopdracht: ca. 2 uur (casus)

Trainer
Selma Ruiter


Onze trainingen voldoen altijd aan:

 • Exclusieve kennis over de meetinstrumenten
 • De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen
 • Direct toepasbaar in de praktijk
 • Inspirerende trainers die expert zijn in hun vakgebied
 • Sprekende praktijkcasussen

Trainers

Selma Ruiter
Selma Ruiter
Selma heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond. In 2007 promoveerde zij op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren. In 2012 is Selma samen met Francien de Kinderacademie Groningen gestart. Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is bijvoorbeeld auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentieonderzoek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in opdracht van opleidingsinstituten en testuitgevers in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.
16 Trainingen
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
WPPSI-IV-NL Verdiepingstraining (online) - 8 december 2023
Art.nr. course:947839_1585681 / E3529.04-0-
€ 310,00
WPPSI-IV-NL Verdiepingstraining - 18 september 2023, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:945701_1585686 / E3529.03-0-
€ 335,00