Een prachtig 2023 gewenst namens Pearson Clinical Benelux.

WPPSI-IV-NL Verdiepingstraining

   • Ga dieper in op het interpreteren van scoreprofielen en de verslaglegging van de testresultaten onder begeleiding van expert Selma Ruiter.
   • Leer omgaan met afwijkende scores op testonderdelen en met bijzondere scoreprofielen.
   • Ga van IQ en profielanalyse naar adviezen voor de praktijk.
   • Breng je eigen casus in en leer van de vele andere praktijkvoorbeelden van Selma Ruiter en de overige deelnemers.
   • Deze klassikale training kun je op locatie of online volgen.
X

Specificaties

Type training Op locatie, Online
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Toepassingsgebied Intelligentie

Je hebt de WPPSI-IV-NL afgenomen en weet nu de IQ score en de eventuele sterke en zwakke punten in de opbouw van het IQ, maar welke vertaalslag is nu mogelijk naar de praktijk? Welke concrete adviezen zijn passend en bruikbaar? Hoe interpreteer je opvallend lage of hoge scores? Zoals een opvallend lage score op werkgeheugen, welke gevolgen heeft dit voor onderwijs aan dit kind of het begrijpen van zijn gedrag? Of een opvallend hoge score op informatieverwerkingssnelheid, wat betekent dat voor het functioneren van het kind in het algemeen? En wat doe je nu eigenlijk met de aanvullende indexen? Welk aanvullend onderzoek zou je kunnen gaan doen? De praktijk is soms weerbarstig. In deze verdiepingstraining over de WPPSI-IV-NL leer je omgaan met uitzonderingen in de praktijk.

Waarom je deze training zou volgen

Krijg concrete handvatten en adviezen van onze expert Selma Ruiter, actuele kennis over de WPPSI-V-NL en haal zo meer uit deze test. De verdiepingstraining richt zich helemaal op het interpreteren van scoreprofielen en de verslaglegging van de testresultaten. Er wordt diepgaand besproken welke vaardigheden door welke subtests gemeten worden en hoe de scores zich verhouden tot elkaar. Je gaat in op welke vaardigheden een sterke of juiste een zwakke schakel zijn in het cognitief functioneren van een kind en je kunt dit verbinden aan de dagelijkse onderwijspraktijk of het dagelijks leven van een kind. Je maakt een verdieping maar krijgt tevens concrete handvatten.

In deze training is er veel ruimte voor eigen casuïstiek, je specifieke vragen en uitdagingen waar je tegen aanloopt. Krijg tips en antwoorden van expert Selma Ruiter, actuele praktijkvoorbeelden en leer van uitdagingen van mede professionals door casussen met elkaar te bespreken.

Onderwerpen
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De valkuilen in de afname en scoring van de WPPSI-IV-NL.
 • Wanneer er sprake is van een harmonisch of een disharmonisch profiel.
 • Een verschil interpreteren tussen indexscores en dat beschrijven in jouw rapportage.
 • Scores op de primaire en secundaire indexen begrijpelijk verwoorden in een rapportage en verbinden. aan handelingsgerichte adviezen.
 • De do's and don'ts in het interpreteren van de resultaten van de WPPSI-IV-NL.
 • Je eigen vragen of casus.

  Wat levert deze training je op?

De Verdiepingstraining vergroot de kennis over de interpretatie van de resultaten bij het inzetten van de WPPSI-IV-NL. Tevens krijg je handvatten om een gedegen rapportage hiervan te maken.

Trainingsduur
Op locatie: 10.00 uur - 17.00 uur 
Online: 09.30 uur  – 16.30 uur

Prijs inclusief

 • Toegang tot de online leeromgeving van Pearson Academy
 • Digitaal trainingsmateriaal
 • Toegang tot extra webinars en whitepapers
 • Geaccrediteerd certificaat
 • Koffie/thee en een goed verzorgde lunch (alleen bij training op locatie)

  Voor wie is deze training relevant?

De training is bedoeld voor professionals die zich willen verdiepen in de interpretatie van de WPPSI-IV-NL. Ruime ervaring in het gebruik wordt verondersteld.  

Trainer(s)
Selma de Ruiter

Accreditatie
De accreditatie voor deze training zal worden aangevraagd bij het NIP en NVO.

Tip
Volg de Verdiepingstraining wanneer je al ruime ervaring hebt opgedaan met het instrument en de WPPSI-IV-NL minimaal 15 keer hebt afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd. Let op: bovenstaande is een advies. Het is uiteraard aan jou om te bepalen welke training het meest aansluit op jouw trainingsbehoeften en het meest leerzaam is voor jou. Bij twijfel, neem gerust even contact met ons op via info@pearsonacademy.nl of +31 (0)20 581 5509.

Waar onze trainingen altijd aan voldoen

 • Exclusieve kennis over de meetinstrumenten, omdat wij de ontwikkelaars zijn van de test.
 • Sluiten aan op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.
 • De nadruk ligt op kennis kunnen toepassen.
 • Inspirerende trainers, die expert zijn in hun vakgebied.
 • Bevatten sprekende praktijkcasussen

Trainers

Selma Ruiter
Selma Ruiter
Dr. Selma Ruiter is in 1998 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een aantal jaren praktijkervaring is zij in 2001 begonnen met een promotieonderzoek naar een instrument voor ontwikkelingsdiagnostiek bij jonge kinderen. In 2007 heeft zij dit onderzoek afgerond. Zij ontwikkelde de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen als ook aangepaste versies voor kinderen met een beperking. Selma werkt als docent aan verschillende post-master opleidingen, waaronder de opleiding tot orthopedagoog-generalist NVO, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en schoolpsycholoog. In 2011 heeft zij samen met Francien Geerds de Kinderacademie Groningen opgericht, een eerstelijns orthopedagogische praktijk.
16 Trainingen
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
WPPSI-IV-NL Verdiepingstraining - 9 maart 2023, Aristo Meeting Center Amsterdam
Art.nr. course:945701_1263812 / E3529.03-0-
€ 335,00
WPPSI-IV-NL Verdiepingstraining (online) - 23 mei 2023
Art.nr. course:947839_1302398 / E3529.04-0-
€ 310,00
WPPSI-IV-NL Verdiepingstraining (online) - 8 december 2023
Art.nr. course:947839_1585681 / E3529.04-0-
€ 310,00
WPPSI-IV-NL Verdiepingstraining - 18 september 2023, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:945701_1585686 / E3529.03-0-
€ 335,00