WPPSI-IV-NL Verdiepingstraining

    • Voor de meer ervaren gebruiker van de WPPSI-IV-NL
    • Interpreteren van scoreprofielen en de verslaglegging van de testresultaten
    • Inbrengen en bespreken van eigen casuïstiek
    • Deze training bieden we ook aan als online training 

X

Specificaties

Doelgroep Children
Leeftijd 0-4 jaar (Voorschools)
Type training Op locatie
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Onderwerp Jeugd
Productline Training
Toepassingsgebied Intelligentie

Inhoud
Deze training is bedoeld voor de meer ervaren gebruiker van de WPPSI-V-NL  en richt zich helemaal op het interpreteren van scoreprofielen en de verslaglegging van de testresultaten. Deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen. Door aanvullende informatie van de cursusleider en door met elkaar casussen te bespreken wordt diepgaand besproken welke vaardigheden door welke subtests gemeten worden en hoe zich de scores verhouden tot elkaar.

Wanneer zou u een IQ totaalscore of indexscore als goede samenvatting van het functioneren kunnen beschouwen en wanneer als een minder goede samenvatting? Hoe schrijft u dat vervolgens op in het onderzoeksverslagen en wat kan het betekenen voor het functioneren van een kind in de dagelijkse onderwijspraktijk of dagelijks leven? 
De afname van de WPPSI-IV-NL levert naast de schatting van het algemene IQ een heel aantal aanvullende indexscores scores op die het scoreprofiel van het kind vormen. Dus welke vaardigheden zijn een sterke of juiste een zwakke schakel in het cognitief functioneren van een kind en en hoe kun je dit verbinden aan de dagelijkse onderwijspraktijk of het dagelijks leven van een kind?

Van IQ en Profielanalyse naar Adviezen voor de Praktijk 
U heeft de WPPSI-IV-NL afgenomen en hebt nu een goede schatting van het algemene intelligentieniveau en de eventuele sterke en zwakke punten in de opbouw ervan, maar welke vertaalslag is nu mogelijk naar de praktijk en welke concrete adviezen zijn passend en bruikbaar. 
Hoe interpreteert u opvallend lage of hoge scores? Een opvallend lage score op Werkgeheugen bijvoorbeeld, welke gevolgen kan dat hebben voor het onderwijs aan dit kind of het begrijpen van zijn gedrag? Of een opvallend hoge score op Informatieverwerkingssnelheid, wat kan dat betekenen voor het functioneren van het kind in het algemeen? 

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod: 
- Valkuilen in de afname en scoring van de WPPSI-IV-NL
- Wanneer is er sprake van een harmonisch of een disharmonisch profiel?
- Hoe kunt u als gedragsdeskundige een verschil tussen Indexscores interpreteren en beschrijven in uw rapportage?
- Hoe kunt u de scores op de primaire en secundaire indexen begrijpelijk verwoorden in een rapportage en verbinden aan handelingsgerichte adviezen?
- Wat zijn de do's and don'ts in het interpreteren van de resultaten van de WPPSI-IV-NL?

Leerdoelen
De training vergroot de kennis over de interpretatie van de resultaten bij het inzetten van de WPPSI-IV-NL. Tevens krijgt u handvatten om een gedegen rapportage hiervan te maken.

Trainingsduur
10.00 - 17.00 uur (inclusief koffie/thee en lunch)
 
Trainer
Selma Ruiter

Doelgroep 
De training is bedoeld voor voor gedragsdeskundigen die zich willen verdiepen in de interpretatie van de WPPSI-IV-NL. Ruime ervaring in het gebruik wordt verondersteld. 

Accreditatie
De accreditatie voor deze training zal worden aangevraagd bij bij het NIP en NVO. 
 

Trainers

Selma Ruiter
Selma Ruiter
Dr. Selma Ruiter is in 1998 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een aantal jaren praktijkervaring is zij in 2001 begonnen met een promotieonderzoek naar een instrument voor ontwikkelingsdiagnostiek bij jonge kinderen. In 2007 heeft zij dit onderzoek afgerond. Zij ontwikkelde de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen als ook aangepaste versies voor kinderen met een beperking. Selma werkt als docent aan verschillende post-master opleidingen, waaronder de opleiding tot orthopedagoog-generalist NVO, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en schoolpsycholoog. In 2011 heeft zij samen met Francien Geerds de Kinderacademie Groningen opgericht, een eerstelijns orthopedagogische praktijk.
19 Trainingen
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
WPPSI-IV-NL Verdiepingstraining - 11 november 2022, Utrecht
Art.nr. course:945701_1061055 / E3529.03
€ 325,00