Beoordeel coping gedrag vanaf nu met de herziene UCL-R

WNV-NL | Wechsler Non Verbal

Non verbale Wechsler IQ test voor kinderen en adolescenten van 4 tot en met 21 jaar, speciaal ontwikkeld voor kinderen met communicatieve beperkingen en kinderen met een migratieachtergrond.

D. Wechsler & J. A. Naglieri
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Leeftijd Basisschool, Jongeren/Adolescenten
Age Span 4 t/m 21 jaar
Jaar van uitgave 2008
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Onderwijs
Toepassingsgebied Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten

Bekijk de themapagina voor meer verdiepende content, zoals gratis whitepapers en webinars, of informatie over trainingen gerelateerd aan werken met deze test!

• Instructie vrijwel zonder gesproken taal
• Afnameduur 45 minuten
• Speciaal ontwikkeld voor kinderen met communicatieve beperkingen en kinderen met een allochtone achtergrond

Doel
Het bepalen van de algemene intelligentie bij kinderen en adolescenten met communicatieve handicaps of een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is het instrument ook zeer goed algemeen bruikbaar.

Doelgroep
De test is speciaal ontwikkeld voor kinderen en adolescenten van 4 t/m 21 jaar waarbij geen verbale test kan worden afgenomen. De test is geschikt voor doven, slechthorenden, kinderen met spraak- en taalproblemen, kinderen met een migratieachtergrond en autistische kinderen.

Beschrijving
De WNV-NL bestaat uit een set subtests die geen beroep doen op de verbale capaciteiten van een kind. Om de invloed van taal verder te reduceren wordt de instructie aan het kind door middel van pictogrammen gegeven. De test is geschikt voor twee leeftijdscategorieën, namelijk 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 21 jaar, waarbij verschillende subtests worden afgenomen:

Subtesten voor kinderen van 4 t/m 7 jaar:
1. Matrix Redeneren
2. Substitutie A
3. Figuur Leggen
4. Herkennen

Subtesten voor kinderen van 8 t/m 21 jaar:
1. Matrix Redeneren
2. Substitutie B
3. Ruimtelijke Oriëntatie
4. Plaatjes Ordenen

Normering
De normen van de WNV-NL zijn gebaseerd op een steekproef van 1723 kinderen uit Nederland en Vlaanderen verdeeld over 18 leeftijdsgroepen. De verhouding Vlaamse en Nederlandse proefpersonen is naar rato van de bevolkingsomvang. In de steekproef is rekening gehouden met geslacht, opleidingsniveau, culturele achtergrond en regionale herkomst.

Scoring
De test leidt tot één totaalscore met een gemiddelde van 100 en een standaardafwijking van 15. Ook kunnen de verschillende subtesten afzonderlijk geïnterpreteerd worden.

Afname
De test wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afname duurt ongeveer 45 minuten. Bij een verkorte versie is dit ongeveer 20 minuten.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

De Intelligentie testen van jonge vluchtelingen

Elke dag slaan duizenden mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, onderdrukking of vervolging. De vaak arme buurlanden van deze landen kunnen de grote aantallen vluchtelingen niet meer aan. Daarom trekken miljoenen mensen naar verschillende landen in Europa voor een beter bestaan, waaronder naar Nederland en België. Onder hen zijn veel kinderen en jonge mensen, die graag naar school willen en zullen moeten worden geïntegreerd in ons schoolsysteem. 

Een beoordeling van de cognitieve functies is een vereiste om de best passende scholing voor hen te vinden. De Wechsler Non Verbal (WNV-NL) is een non verbale intelligentie test en kan worden ingezet bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 21 jaar zonder kennis van de Nederlandse taal. 

Pearson wilt u als professional ondersteunen met een uitgebreid informatiepakket bij het afnemen van de WNV bij jonge vluchtelingen. U kunt de volgende documenten gratis raadplegen:

1. Informatie over de WNV-NL voor de professional 

Ontdek hoe de WNV ingezet kan worden als non-verbale intelligentietest en hoe deze test is opgebouwd. We hebben een artikel hierover gemaakt expliciet gericht op (potentiële) testgebruikers.  Klik hier om als professional meer informatie te krijgen over de WNV-NL en de inzet van de test bij jonge vluchtelingen.

2. Uitleg over intelligentietests in verschillende talen

Omdat we professionals graag verder ondersteunen in hun dagelijks werk hebben we voor de WNV-NL, in diverse talen die in de herkomstlanden van de huidige migrantengolf worden gesproken, bijv. Farsi, Arabisch en Somalisch, gratis informatie over de test beschikbaar. Dit helpt ouders, maar ook kinderen en jongeren van wie sommigen zonder ouders in dit land aankomen, om een intelligentietest te begrijpen en er minder huiverig voor te zijn.

Het document is, naast de Nederlandse versie, beschikbaar in 19 verschillende talen. Klik op de gewenste taal om het document te openen:

Albanees Arabisch Bosnisch Dari Duits
Engels Frans Koerdisch Macedonisch Nederlands
Pasjtoe Perzisch Romani Russisch Servisch
Somalisch Spaans Tigrinya Turks Urdu

 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze Test Consultants door te bellen naar 020-5815500 of door een e-mail te sturen naar testadvies-nl@pearson.com 

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
WNV-NL - Complete set
Art.nr. 3826.00 B
€ 2.166,31
WNV-NL - Afname- en Scoringshandleiding
Art.nr. 3826.01 B
€ 227,97
WNV-NL - Scoreformulieren (pak à 25)
Art.nr. 3826.02 B
€ 136,93
WNV-NL - Responsformulieren (pak à 25)
Art.nr. 3826.03 B
€ 93,99
WNV-NL - Technische Handleiding
Art.nr. 3826.04 B
€ 206,60
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
De verschillen tussen intelligentietests (online zelfstudie) - webinar
Art.nr. course:324384_347881 / E3587.00-0-
€ 75,00
Intelligentie - De diepte in met het CHC model (online-zelfstudie) - webinar
Art.nr. course:324516_348030 / E3589.00-0-
€ 75,00
Psychodiagnostiek en gespreksvoering bij migrantenkinderen - 19 april 2024, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:309094_1596108 / E3551.01-0-
€ 315,00