Bestellingen die voor 15 december aanstaande om 12.00 geplaatst zijn, worden voor 31 december 2023 uitgeleverd en gefactureerd (mits voorradig en behoudens onvoorziene omstandigheden).

WISC-V-NL Verdiepingstraining

 • Ga dieper in op het interpreteren van scoreprofielen en de verslaglegging van de testresultaten onder begeleiding van onze expert
 • Leer omgaan met afwijkende scores op testonderdelen en met bijzondere scoreprofielen
 • Ga van IQ en profielanalyse naar adviezen voor de praktijk
 • Breng je eigen casus in en leer van de vele andere praktijkvoorbeelden van Selma Ruiter en de overige deelnemers
 • Deze klassikale training kun je op locatie of online volgen

 

X

Specificaties

Type training Op locatie, Online
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Onderwijs
Toepassingsgebied Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten, Neuropsychologie, Ontwikkeling

Je hebt de WISC-V-NL afgenomen en weet nu de IQ score en de eventuele sterke en zwakke punten in de opbouw van het IQ. Maar welke vertaalslag is nu mogelijk naar de praktijk? Welke concrete adviezen zijn passend en bruikbaar? Hoe interpreteer je opvallend lage of hoge scores? Zoals een opvallend lage score op werkgeheugen, welke gevolgen heeft dit voor onderwijs aan dit kind of het begrijpen van zijn gedrag? Of een opvallend hoge score op informatieverwerkingssnelheid, wat betekent dat voor het functioneren van het kind in het algemeen? En wat doe je nu eigenlijk met de aanvullende indexen? Welk aanvullend onderzoek zou je kunnen gaan doen? De praktijk is soms weerbarstig. In deze verdiepingstraining over de WISC-V-NL leer je omgaan met uitzonderingen in de praktijk.

Krijg concrete handvatten en adviezen van onze expert, actuele kennis over de WISC-V-NL en haal zo meer uit deze test. De verdiepingstraining richt zich helemaal op het interpreteren van scoreprofielen en de verslaglegging van de testresultaten. Er wordt diepgaand besproken welke vaardigheden door welke subtests gemeten worden en hoe de scores zich verhouden tot elkaar. Je gaat in op welke vaardigheden een sterke of juiste een zwakke schakel zijn in het cognitief functioneren van een kind en je kunt dit verbinden aan de dagelijkse onderwijspraktijk of het dagelijks leven van een kind. Je maakt een verdieping maar krijgt tevens concrete handvatten.

In deze training is er veel ruimte voor eigen casuïstiek, je specifieke vragen en uitdagingen waar je tegen aanloopt. Krijg tips en antwoorden van onze trainer, actuele praktijkvoorbeelden en leer van uitdagingen van mede cursisten door casussen met elkaar te bespreken.

Onderwerpen
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De valkuilen in de scoring van de WISC-V-NL
 • Wanneer er sprake is van een harmonisch of een disharmonisch profiel
 • Een verschil interpreteren tussen indexscores en dat beschrijven in jouw rapportage
 • Scores op de primaire en secundaire indexen begrijpelijk verwoorden in een rapportage en verbinden aan handelingsgerichte adviezen
 • De do's and don'ts in het interpreteren van de resultaten van de WISCV-NL
 • Je eigen vragen of casus

Leerdoelen 
De Verdiepingstraining vergroot de kennis over de interpretatie van de resultaten bij het inzetten van de WISC-V-NL. Tevens krijg je handvatten om een gedegen rapportage hiervan te maken.

Accreditatie

ID nummer 455341Accreditatiepunten
NIP Kinder-en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist

Herregistratie - 6,5 punten
Opleiding - diagnostiek - 2 punten
Opleiding - behandeling - 0,5 punten
Opleiding - overige taken - 0,5 punten 

NIP Eerstelijnspsychologen (EL)ELP herregistratie - 6,5 punten 
Registerplein Psychodiagnostisch werkenden - 15 punten 

*Accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG gelden ook voor basis (ortho)pedagogen.

*Accreditatie geldt ook voor psychologen en pedagogen die bij het SKJ zijn geregistreerd en voor herregistratie van Jeugdzorgwerkers SKJ.

De prijs is inclusief:

 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Digitaal trainingsmateriaal 
 • Toegang tot extra webinars en whitepapers 
 • Geaccrediteerd digitaal certificaat  
 • Koffie/thee en goed verzorgde lunch

 

De training is interessant voor (mid career) professionals die zich willen verdiepen in de interpretatie van de WISC-V-NL. Je hebt inmiddels ruime ervaring in het gebruik van de WISC-V-NL. 

Studiebelasting
Contacturen: 6
Op locatie: 10.00 uur - 17.00 uur
Online: 09.30 - 16.30 uur

Trainer(s)
De training wordt verzorgd door een van onze ervaren trainers:
Selma Ruiter, Alissa Sikkenk, Heleen van der Vlugt of Lindsay Vanhecke.

Tip
Volg de Verdiepingstraining wanneer je al ruime ervaring hebt opgedaan met het instrument en de WISC-V-NL minimaal 15 keer hebt afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd. Ben je al een expert op het gebied van intelligentiediagnostiek en de WISC-V-NL in het bijzonder en heb je specifieke vragen over interpretatie en verslaglegging van de testresultaten dan raden wij je de WISC-V-NL Intervisiedag aan.

Let op: bovenstaande is een advies. Het is uiteraard aan jou om te bepalen welke training het meest aansluit op jouw trainingsbehoeften en het meest leerzaam is voor jou. Bij twijfel, neem gerust even contact met ons op via info@pearsonacademy.nl of +31 (0)20 581 5509.

Onze trainingen voldoen altijd aan

 • Exclusieve kennis over de meetinstrumenten 
 • De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen 
 • Direct toepasbaar in de praktijk   
 • Inspirerende trainers die expert zijn in hun vakgebied 
 • Sprekende praktijkcasussen 

Deze training is ook heel geschikt voor een geheel team of meerdere professionals van eenzelfde organisatie tegelijk, dus als incompany. Online, maar ook bij jullie in de organisatie. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn neem contact met ons op wij denken graag met je mee.

Zodra wij reviews van deze training hebben ontvangen, delen wij die graag met jou. 

Trainers

Alissa Sikkenk
Alissa Sikkenk
Alissa heeft na haar bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, haar masters afgerond in Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken en Orthopedagogiek. Na haar afstuderen heeft Alissa meegewerkt aan het normeringsonderzoek van nieuwe intelligentietesten waaronder de WISC-V. Alissa heeft een aantal jaar gewerkt als docent aan de Universiteit Utrecht bij cursussen over o.a. diagnostiek. Alissa is op dit moment zelfstandig orthopedagoog en daarnaast werkzaam binnen de basis GGZ.
2 Trainingen
Heleen van der Vlugt
Heleen van der Vlugt
Heleen is sinds 2008 afgestudeerd master Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht. Zij heeft binnen diverse klinische omgevingen veel ervaring opgedaan in de diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen. Sinds 2005 is zij werkzaam binnen haar praktijk Pontifix Psychologie. De praktijk is gespecialiseerd in het uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek. Daarnaast zal zij promoveren op de WISC-V aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
3 Trainingen
Selma Ruiter
Selma Ruiter
Selma heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond. In 2007 promoveerde zij op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren. In 2012 is Selma samen met Francien de Kinderacademie Groningen gestart. Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is bijvoorbeeld auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentieonderzoek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in opdracht van opleidingsinstituten en testuitgevers in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.
17 Trainingen
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
WISC-V-NL Verdiepingstraining - 12 december 2023, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:323553_1587935 / E3602.07-0-
€ 330,00
WISC-V-NL Verdiepingstraining (online) - 18 januari 2024
Art.nr. course:360047_1839431 / E3602.13-0-
€ 310,00
WISC-V-NL Verdiepingstraining (online) - 18 april 2024
Art.nr. course:360047_1839432 / E3602.13-0-
€ 310,00
WISC-V-NL Verdiepingstraining - 12 maart 2024, Aristo Meeting Center Amsterdam
Art.nr. course:323553_1839484 / E3602.07-0-
€ 330,00
WISC-V-NL Verdiepingstraining - 10 juni 2024, Cursus-en Vergadercentrum Domstad - Utrecht
Art.nr. course:323553_2116384 / E3602.07-0-
€ 330,00