De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

WISC-V-NL Conversietraining

  • Leer de verschillen tussen de WISC-III en de WISC-V.
  • Veel aandacht voor interpretatie en verslaglegging.
  • Ruime tijd voor oefening in afname en scoring.
  • Kies voor training op locatie of online.
X

Specificaties

Type training Op locatie, Online
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Onderwijs
Toepassingsgebied Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten, Neuropsychologie, Ontwikkeling

Tijdens deze praktische training leer je de verschillen tussen de WISC-III en de WISC-V waarbij vooral de interpretatie en verslaglegging veel aandacht krijgt. Daarnaast is er voldoende tijd om te oefenen in afname en scoring. Bij deze training is de interpretatie echter het belangrijkste onderwerp, er wordt daarom gebruik gemaakt van filmmateriaal en casussen.

Inhoud training
Tijdens de training behandelt de trainer de volgende onderwerpen:
- uitleg van de theoretische basis, nieuwe teststructuur en CHC model
- kort doornemen van nieuwe subtests
- toelichting indexen en processcores
- interpretatie en verslaglegging

Resultaat
Na afloop van de training ben je in staat om op voorgeschreven en juiste wijze de WISC-V in te zetten met als doel een betrouwbaar en valide beeld te krijgen van de intelligentie.

Tijdsduur
10.00 uur tot 17.00 uur 

Prijs is inclusief
- toegang tot de online leeromgeving van Pearson Academy
- digitaal trainingsmateriaal
- toegang tot extra webinars en whitepapers
- geaccrediteerd certificaat
- koffie/thee en lunch (training op locatie)

De training wordt verzorgd door een van onze ervaren trainers:
Selma Ruiter, Alissa Sikkenk, Heleen van der Vlugt of Lindsay Vanhecke.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch werkenden, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen.

Accreditatie
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
K&J/OG herregistratie 6 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek 2 punten
K&J/OG opleiding – behandeling 0,5 punten
K&J/OG opleiding – overig taken 0,5 punten

NIP Eerstelijnspsychologen ELP herregistratie- 6 punten

Registerplein Psychodiagnostisch Werkenden - 19 punten

Dit geldt ook voor psychologen en pedagogen die bij SKJ zijn geregistreerd en voor herregistratie van Jeugdzorgwerkers SKJ.

Tip
Volg de Conversietraining wanneer je reeds bekend bent met andere WISC-tests of wanneer je de WISC-V-NL ongeveer 5-10 keer hebt afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd. Heb je al ruime ervaring met het instrument en heb je de WISC-V-NL minimaal 15 keer afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd dan raden wij de WISC-V-NL Verdiepingstraining aan. 

 

Trainers

Alissa Sikkenk
Alissa Sikkenk
Alissa heeft na haar bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, haar masters afgerond in Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken en Orthopedagogiek. Na haar afstuderen heeft Alissa meegewerkt aan het normeringsonderzoek van nieuwe intelligentietesten waaronder de WISC-V. Alissa heeft een aantal jaar gewerkt als docent aan de Universiteit Utrecht bij cursussen over o.a. diagnostiek. Alissa is op dit moment zelfstandig orthopedagoog en daarnaast werkzaam binnen de basis GGZ.
2 Trainingen
Heleen van der Vlugt
Heleen van der Vlugt
Heleen is sinds 2008 afgestudeerd master Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht. Zij heeft binnen diverse klinische omgevingen veel ervaring opgedaan in de diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen. Sinds 2005 is zij werkzaam binnen haar praktijk Pontifix Psychologie. De praktijk is gespecialiseerd in het uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek. Daarnaast zal zij promoveren op de WISC-V aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
3 Trainingen
Jeannette Rosbach
Jeannette Rosbach
Drs. Jeannette Rosbach studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, waar ze de afstudeerrichtingen Leerproblemen en Orthopedagogiek voltooide. Later behaalde ze ook een MSc in Clinical and Psychosocial Epidemiology aan de Rijksuniversiteit Groningen/UMCG. Ze werkte na haar studie enige jaren als medewerker gezondheidsbevordering en epidemiologisch onderzoeker bij diverse GGD’en. Als orthopedagoog is Jeannette betrokken geweest bij de normering van verschillende nieuwe IQ tests. Ze verzorgt op dit moment diagnostiek-onderwijs op de Erasmus Universiteit Rotterdam en is als docent ook betrokken bij een GZ-opleiding. Daarnaast is ze als orthopedagoog werkzaam in het primair onderwijs.
1 Trainingen
Selma Ruiter
Selma Ruiter
Selma heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond. In 2007 promoveerde zij op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren. In 2012 is Selma samen met Francien de Kinderacademie Groningen gestart. Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is bijvoorbeeld auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentieonderzoek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in opdracht van opleidingsinstituten en testuitgevers in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.
17 Trainingen
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.