Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Nieuw: Sensory Profile 2 NL

Met de nieuwe Sensory Profile 2, Nederlandstalige bewerking (SP-2-NL) breng je de sensorische informatieverwerking van kinderen eenvoudig in kaart. Net als zijn voorganger meet de vragenlijst hoe goed een kind sensorische informatie kan verwerken in alledaagse situaties. Op deze pagina lees je alles over deze flink herziene versie van de eerdere Sensory Profile.

 

SPLANDING

De nieuwe training 'Werken met de Sensory Profile 2' is ontwikkeld in samenwerking met expert André Rietman en richt zich op de correcte toepassing en interpretatie van de vragenlijsten uit de nieuwe SP-2-NL.

Je leert hoe je de test optimaal kunt inzetten aan de hand van actuele casuistiek, en ontvangt concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Het eerste deel van deze blended training bestaat uit de e-learning Sensory Profile 2- Basistraining Afname en scoring die je online zelfstandig op je eigen tempo kunt volgen.

Deel twee is een klassikale verdiepingstraining die André Rietman op verschillende data en locaties geeft, en waarin je samen met andere deelnemers aan de hand van eigen casuistiek dieper de inhoud induikt. 

Allebei de trainingen zijn ook los te verkrijgen. Hieronder lees je meer over de e-learning en de verdiepingstraining. 

In de zelfstandige e-learning wordt de basis gelegd voor het gebruik van de vernieuwde en verbeterde Sensory Profile. Je kunt deze online zelfstudie volgen op je eigen tempo en op eigen moment. Na afronding ben je in staat om de SP-2-NL zelfstandig af te nemen en te scoren. Het volgen van deze basis e-learning is een voorwaarde om deel te nemen aan de Sensory Profile 2 Verdiepingstraining.

Leer aan de hand van eigen casuïstiek hoe je de informatie die de Sensory Profile 2 NL oplevert optimaal toepast en interpreteert. Ontvang concrete handvatten en adviezen van expert André Rietman en haal zo nog meer waarde uit de inzet van de test. 

Na afloop van deze training weet je onder andere hoe je afwijkende scores behandelt, hoe verschillende scores zich tot elkaar verhouden en hoe je resultaten zo goed mogelijk analyseert en tegen elkaar afweegt met het oog op verdere diagnostiek en behandeling.

Het volgen van de e-learning SP Basistraining Afname en Scoring geldt als voorwaarde om de verdiepingstraining te kunnen volgen.*

Ook werken met de Sensory Profile 2 NL?

Klik hier voor meer informatie en aanschaf. 

Antwoord op veelgestelde vragen over de Sensory Profile 2 NL!

De serie vragenlijsten van de Sensory Profile (SP2) biedt een standaardmethode voor professionals om de sensorische informatieverwerkingspatronen van kinderen vast te leggen.

Dit ondersteunt het team, in combinatie met informatie over participatie (het meedoen in de maatschappij), bij het vaststellen van de invloed van sensorische informatieverwerking op functionele participatie in de context van het gezin, de school en de buurt van het kind.

Hieronder lees je meer over de belangrijkste verbeteringen van de SP-2-NL ten opzichte van de voorgaande versie. 

Uitbreiding leeftijdsbereik van geboorte - 14:11 jaar:

Deze tweede editie van de Sensory Profile heeft een uitgebreider leeftijdsbereik – voor kinderen vanaf de geboorte tot 14 jaar en 11 maanden (14:11 jaar) – zodat deze beter aansluit bij de leeftijd van de bovenbouw van het basisonderwijs en het begin van de middelbare school en meer speelruimte biedt aan mensen die met kwetsbare groepen werken en een instrument voor ouders/verzorgers nodig hebben.


Verschillende vragenlijsten voor verschillende leeftijdsgroepen:

De SP-2-NL bevat aparte vragenlijsten voor het onderzoeken van baby's, peuters en kinderen (ook verkort beschikbaar). Daardoor biedt de SP-2-NL voor elke leeftijdsgroep een vragenlijst met items die aansluiten bij de ontwikkelingstrend.  

Nieuw toegevoegd - School Companion:

Naast de vragenlijsten per leeftijdsgroep, bevat de SP-2-NL ook een leerkrachtenvragenlijst. Leerkrachten vullen deze vragenlijst met 44 items in over leerlingen in hun klas om sensorische informatieverwerking van kinderen van 3:0 tot 14:11 jaar oud vanuit hun perspectief te beoordelen.

Normering:

Voor de Sensory Profile 2 NL BABY, PEUTER en SCHOOL worden de Amerikaanse normen gebruikt.
Voor de Sensory Profile 2 NL Kind en Kort zijn Nederlandse normen beschikbaar. Er is daarbij gekozen voor drie leeftijdsgroepen: kleuters (3;0-5;11 jaar), schoolkinderen (6;0- 10;11 jaar) en jonge adolescenten (11;0-14;11 jaar). Er zijn afbreekscores en percentielscores beschikbaar.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar betrouwbaarheid en validiteit.


De SP2 kan worden ingezet door mensen uit veel verschillende beroepsgroepen. Hulpverleners zoals ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en artsen kunnen deze test gebruiken om een beeld te krijgen van het functioneren van een kind thuis, op school en in de buurt, en om sterke en belemmerende punten vast te stellen, zodat zij een basis kunnen leggen voor interventie.

Wetenschappelijk onderzoekers kunnen het instrument in hun protocollen opnemen als een functionele maat voor de sensorische responsiviteit. Onderzoekers in de toegepaste wetenschappen kunnen het instrument gebruiken om gegevens te verzamelen over het effect van sensorische informatieverwerking op de participatie in dagelijkse activiteiten.

Beschrijving

De SP2 is een set vragenlijsten die is gebaseerd op de beoordeling door ouders/verzorgers en leerkrachten. Alle formulieren zijn zowel op papier als digitaal beschikbaar, scoring is alleen digitaal mogelijk via Q-Global. Er worden verbeterde rapportage-opties geboden door middel van online afnemen en scoring.

Specificaties per lijst 

De Sensory Profile 2 NL BABY is bedoeld voor ouders/verzorgers van baby’s vanaf hun geboorte tot 6 maanden oud en bestaat uit 25 items.

De Sensory Profile 2 NL PEUTER is bedoeld voor ouders/verzorgers van peuters van 7 tot 35 maanden oud en bestaat uit 54 items.

De Sensory Profile 2 NL KIND is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen van 3:0 tot 14:11 jaar oud en bestaat uit 86 items.

De Sensory Profile 2 NL KORT is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen van 3:0 tot 14:11 jaar oud. De items uit deze vragenlijst zijn afkomstig uit de vragenlijst van de SP2 NL KIND, discrimineren zeer goed en zijn ontwikkeld om snel informatie te geven voor screening en onderzoeksprogramma's. Deze vragenlijst heeft 34 items en wordt ingevuld door de ouders/verzorgers van het kind.

De Sensory Profile 2 NL SCHOOL beoordeelt de sensorische informatieverwerking van kinderen van 3:0 tot 14:11 jaar oud vanuit het perspectief van de leerkracht.

Leerkrachten vullen deze vragenlijst met 44 items in over leerlingen in hun klas.

Specificaties per lijst 

De Sensory Profile 2 NL BABY is bedoeld voor ouders/verzorgers van baby’s vanaf hun geboorte tot 6 maanden oud en bestaat uit 25 items.

De Sensory Profile 2 NL PEUTER is bedoeld voor ouders/verzorgers van peuters van 7 tot 35 maanden oud en bestaat uit 54 items.

De Sensory Profile 2 NL KIND is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen van 3:0 tot 14:11 jaar oud en bestaat uit 86 items.

De Sensory Profile 2 NL KORT is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen van 3:0 tot 14:11 jaar oud. De items uit deze vragenlijst zijn afkomstig uit de vragenlijst van de SP2 NL KIND, discrimineren zeer goed en zijn ontwikkeld om snel informatie te geven voor screening en onderzoeksprogramma's. Deze vragenlijst heeft 34 items en wordt ingevuld door de ouders/verzorgers van het kind.

De Sensory Profile 2 NL SCHOOL beoordeelt de sensorische informatieverwerking van kinderen van 3:0 tot 14:11 jaar oud vanuit het perspectief van de leerkracht. Leerkrachten vullen deze vragenlijst met 44 items in over leerlingen in hun klas.

Weten welke vragenlijst je wanneer kunt inzetten? Bekijk de tabel hier.

Afname en scoring
Een belangrijke verandering in de SP-2-NL ten opzichte van de vorige versie, heeft betrekking op het scoren van de test. Dit is vanaf nu uitsluitend digitaal mogelijk via ons platform Q-global. De afname zelf kan zowel digitaal als op papier plaatsvinden.

Gemiddelde afnametijd:

Sensory Profile 2 NL BABY             5 tot 10 minuten

Sensory Profile 2 NL PEUTER         10 tot 15 minuten

Sensory Profile 2 NL KIND             15 tot 20 minuten

Sensory Profile 2 NL KORT             5 tot 10 minuten

Sensory Profile 2 NL SCHOOL        15 minuten

Het sensorische informatieverwerkingsmodel van Dunn gaat over de interactie tussen neurologische drempels en zelfregulerende gedragingen om te verklaren hoe mensen sensorisch informatie verwerken. In haar model omschrijft Dunn vier verschillende soorten sensorische informatieverwerkingspatronen. Het model van Dunn is recent geupdate, en de nieuwe Sensory Profile sluit optimaal aan op deze herziene theorie. Meer weten over het model van Dunn? Download dan het gratis whitepaper!

top