Werken met de Sensory Profile 2 NL

  • Blended training met praktische e-learning en klassikale verdiepingstraining door André Rietman, ontwikkelaar van de SP-2-NL.
  • Leer de nieuwe vragenlijsten van de Sensorische Profile 2 NL optimaal te gebruiken en toe te passen.
  • Ga dieper in op de verkregen informatie en de interpretatie van de vernieuwde vragenlijsten.
  • Breng je eigen casus in en leer van de vele andere praktijkvoorbeelden van dé SP expert en de overige deelnemers.
X

Specificaties

Type training Blended/Gemengd
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Taal/Spraak
Toepassingsgebied Motorische ontwikkeling, Neuropsychologie, Persoonlijkheid en Psychopathologie, Sensorische informatieverwerking

Wil je weten wat sensorische informatieverwerking precies inhoudt en hoe de Sensory Profile 2 NL dat meet? Op welk theoretisch model is dit instrument gebaseerd? Wil je graag weten hoe je de SP-2-NL optimaal in kunt zetten in de praktijk of vraag je je af wat het klinische nut is van de vernieuwde SP-2-NL? Of ben je al bekend met de SP-2-NL en vraag je je af hoe de nieuwe SP-2-NL zich verhoudt tot de oorspronkelijke Sensory Profile. En als je de vernieuwde vragenlijsten van de SP-2-NL hebt afgenomen, hoe ziet dan de prikkelverwerking eruit bij kinderen die op de secties en kwadranten ‘meer of minder dan anderen’ scoren? Wat betekenen de verschillende scorepatronen in de context van het dagelijks leven? Welke conclusies kun je trekken en welke adviezen kun je aan ouders en/of leerkrachten meegeven?  
 

- Door het volgen van deze blended training krijg je de unieke mogelijkheid om de koppeling te maken tussen de optimale inzet van de SP-2-NL en de toepassing in de praktijk 
- Je krijgt een duidelijke uitleg over de theoretische basis van de SP-2-NL en leert hoe de theorie zich vertaalt naar de praktijk
- Door het volgen van de e-learning krijg je een compacte samenvatting van de belangrijkste informatie uit de handleiding en kan je meteen aan de slag met de inzet van de SP-2-NL
- Je krijgt handvatten mee voor alle stappen in het diagnostische proces, van het opstellen van de hypothese tot de interpretatie en de vertaalslag naar de praktijk
- Er is ruimte om je eigen casuïstiek in te brengen tijdens de verdiepingstraining;


Deze training wordt gegeven door André Rietman. Hij is ontwikkelaar van de SP-2-NL en heeft daarnaast ervaring in de praktijk als kinder- en jeugdpsycholoog, GZ-psycholoog en ergotherapeut.


De SP-2-NL is hét instrument om de sensorische informatieverwerking bij kinderen mee in kaart te brengen. De SP-2-NL is gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen sensorische informatieverwerkingsmodel van Dunn. De SP-2-NL bestaat uit vijf vernieuwde vragenlijsten: de SP-2-NL Baby, de SP-2-NL Peuter, de SP-2-NL Kind, de SP-2-NL Verkort en de SP-2-NL School. Voorheen waren deze lijsten bekend onder de namen Infant Toddler Sensory Profile (ITSP), SP-NL, Short Sensory Profile (SSP) en School Companion. 

In deze (blended) training ‘Werken met de SP-2-NL’ krijg je via de praktische e-learning uitleg over het gebruik en de toepassing van de Sensory Profile 2 NL in de klinische praktijk. Je kan na het volgen van de e-learning meteen aan de slag met de afname van de SP-2-NL. 

In deze (blended) training ‘Werken met de SP-2-NL’ krijg je via de praktische e-learning uitleg over het gebruik en de toepassing van de Sensory Profile 2 NL in de klinische praktijk. Je kan na het volgen van de e-learning meteen aan de slag met de afname van de SP-2-NL. 

Tijdens de klassikale Verdiepingstraining ga je vervolgens aan de hand van casussen en een uitgebreide theoretische onderbouwing aan de slag met hoe je deze vragenlijsten kunt interpreteren. Er wordt door onze expert diep ingegaan op de verkregen informatie uit de vragenlijsten en hoe de scores zich verhouden tot elkaar. Je leert wat deze scores zeggen over de prikkelverwerking van een kind en hoe je de verkregen informatie kunt verbinden aan de dagelijkse onderwijspraktijk of het dagelijks leven van een kind. Naast verdieping krijg je tevens concrete handvatten. In de klassikale verdiepingstraining is er veel ruimte voor eigen casuïstiek, je specifieke vragen en uitdagingen waar je tegen aanloopt. Krijg tips en antwoorden, actuele praktijkvoorbeelden en leer van uitdagingen van mede professionals door casussen met elkaar te bespreken.

Onderwerpen
Tijdens de e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Wat is sensorische informatieverwerking?
- Het sensorische informatieverwerkingsmodel van Dunn
- Uitleg over de SP-2-NL
- Het hele proces rondom afname en scoring
- De schoolfactoren
- Interpretatie en invalshoeken voor behandeling.

Tijdens de klassikale verdiepingstraining komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Interpretatie: de verschillende combinaties van scores op kwadranten en secties
- De do's and dont’s bij het interpreteren van de resultaten van de SP2-NL en de mogelijke valkuilen
- Inpassen van de SP2-NL in overige diagnostiek en behandeling
- Ontwikkelen van hypotheses, integratief beeld en in de dagelijkse praktijk (thuis en op school)toepasbaar
  behandeladvies
- Oefenen aan de hand van casuïstiek ingebracht door trainer en expert André Rietman;
- Oefenen aan de hand van eigen vragen en casus (als opdracht neem je en ingevulde vragenlijst mee).

In de e-learning krijg je uitleg over het correct gebruiken en toepassen van de Sensory Profile in de klinische praktijk op basis van de vernieuwde vragenlijsten. Je leert over de theoretische achtergrond van de SP-2-NL aan de hand van het sensorische informatieverwerkingsmodel van Dunn. Daarnaast word je aan de hand van deze e-learning meegenomen in het hele diagnostische proces; het opstellen van de hypothese, de afname en scoring en je maakt een start met de interpretatie en invalshoeken voor de behandeling.  Deze e-learning vormt daarmee de basis voor de klassikale verdiepingstraining SP-2-NL.

De Verdiepingstraining vergroot je kennis over de interpretatie van de resultaten bij het inzetten van de vernieuwde vragenlijsten van de SP-2-NL. Tevens krijg je handvatten voor het schrijven van de rapportage op basis van de verkregen scores. 

De prijs van deze training is inclusief:
- Toegang tot de online leeromgeving 
- Na aankoopdatum 3 maanden toegang tot de e-learning
- Digitaal trainingsmateriaal 
- Toegang tot extra webinars en whitepapers 
- Geaccrediteerd digitaal certificaat  
- Koffie/thee en goed verzorgde lunch bij de training op locatie


Accreditatie 

ID nummer 497129 E-learning Accreditatiepunten
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Ergotherpeuten - 5 punten
Logopedisten - 5 punten
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck - 5 punten 
Accreditatiebureau fysiotherapieBeroepsgerelateerd Fysiotherapie - 3 punten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)In aanvraag

ID nummer 497722 Verdiepingstraining Accreditatiepunten
ADAP  (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)

Ergotherpeuten - 8 punten
Logopedisten - 8 punten
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck - 8 punten 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)In aanvraag
Accreditatiebureau fysiotherapie
(Keurmerk fysiotherapie / KNGF)
In aanvraag

De training is bedoeld voor kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, psychologen, orthopedagogen en artsen.

Trainingsduur en studiebelasting

E-learning: duur ong 2 1/2 uur)

Startdatum op elk gewenst moment. De e-learning is vanaf aankoopdatum 3  maanden beschikbaar in de online leeromgeving. 

De e-learning is aangevuld met literatuur:
- Verplichte literatuur - ong 2 1/2 uur
- Aanbevolen literatuur - ong 1 uur

Klassikale verdiepingstraining:

10.00 uur - 17.00 uur op locatie (inclusief koffie/thee en uitgebreide lunch)

Trainer/ontwikkelaar
De e-learning is ontwikkeld door André Rietman. Ook verzorgt André de klassikale verdieping. André is kinder- en jeugdneuropsycholoog, GZ-psycholoog, ergotherapeut en PhD. André Rietman is betrokken geweest bij de bewerking van de Sensory Profiles (SP, ITSP en AASP) en ook bij de ontwikkeling van de nieuwe SP-2-NL. Ook is hij de bewerker van het boek ‘Leven met sensaties’ van Winnie Dunn, ontwikkelaar van het Dunn-model.

Onze trainingen voldoen altijd aan: 
- Exclusieve kennis over de meetinstrumenten 
- De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen 
- Direct toepasbaar in de praktijk   
- Inspirerende trainers die expert zijn in hun vakgebied 
- Sprekende praktijkcasussen 


En een tip:
De e-learning SP-2-NL Basistraining Afname en Scoring en de klassikale SP-2-NL verdiepingstraining zijn tevens apart te volgen. De e-learning vormt de basis voor het volgen van de verdiepingstraining. Professionals die al eerder een training in de Sensory Profile 2 NL hebben gevolgd kunnen op vertoon van hun certificaat/diploma worden vrijgesteld van de e-learning en kunnen zich alleen inschrijven voor de klassikale SP-2-NL Verdiepingstraining.


Trainers

André Rietman
André Rietman
Drs. André Rietman is kinder- en jeugdneuropsycholoog, GZ-psycholoog en ergotherapeut. Hij werkt in het Sophia kinderziekenhuis van het Erasmus MC te Rotterdam. Hij doet diagnostiek en behandeling en werkt aan diverse wetenschappelijke onderzoeken. André is gepromoveerd op het onderwerp: ‘Behavioral Phenotyping Neurofibromatosis type 1’. Hij is de bewerker van de handleidingen voor de Sensory Profiles (SP, Infant Toddler SP en Adolescent Adult SP) en van het boek Leven met sensaties.
5 Trainingen
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Werken met de Sensory Profile 2 NL - 19 mei 2023, Aristo Meeting Center Amsterdam
Art.nr. course:1431409_1497975 / E3616.00-0-
€ 365,00
Werken met de Sensory Profile 2 NL - 24 november 2023, Aristo Meeting Center Amsterdam
Art.nr. course:1431409_1590995 / E3616.00-0-
€ 350,00
Werken met de Sensory Profile 2 NL - 22 september 2023, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:1431409_1590996 / E3616.00-0-
€ 350,00
Werken met de Sensory Profile 2 NL - 24 april 2023, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:1431409_1600498 / E3616.00-0-
€ 350,00