Solidariteit met de Oekraïense bevolking. Tests beschikbaar in het Oekraïens en Russisch Lees meer.
Selecteer

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

Additional instructions for website redirect.

Vineland-3-NL | Vineland Adaptive Behaviour Scales Third Edition

Vineland-3-NL brengt adaptief gedrag in kaart op de kerndomeinen Communicatie, Dagelijkse vaardigheden en Sociale vaardigheden en relaties. Naast de drie kerndomeinen, zijn er nog twee optionele domeinen die afgenomen kunnen worden; Motoriek en Probleemgedrag.

X

Specificaties

Kwalificatieniveau i A
Doelgroep Both
Leeftijd 0-4 jaar (Voorschools), 4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten), 18+ jaar (Volwassenen), 65+ jaar (Ouderen)
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Onderwijs
Onderwerp ADHD/ADD, Autisme, Diagnostiek en classificatie

Vineland-3-NL is geschikt voor alle leeftijden en kan worden gebruikt voor niveaubepaling, bepaling van zelfstandigheid, sterkte-zwakte analyse en handelingsgerichte adviezen. De vragenlijst wordt ingezet bij (vermoedens) van een verstandelijke beperking, autisme, AD(H)D, NAH, hoorproblemen, Dementie en Alzheimer en wordt ingevuld door iemand die de cliënt goed kent. De test kan zowel digitaal als volgens de pen-en-papiermethode worden afgenomen.

De Vineland Adaptive Behavior Scales 3nd Edition - Nederlandstalige bewerking (Vineland–3-NL) brengt adaptief gedrag in kaart op de kerndomeinen Communicatie, Dagelijkse vaardigheden en Sociale vaardigheden en relaties. Elk kerndomein bestaat uit drie subdomeinen. Deze negen subdomeinen van de drie kerndomeinen vormen samen de kernbatterij. Naast de drie kerndomeinen, zijn er nog twee optionele domeinen die afgenomen kunnen worden; Motoriek en Probleemgedrag.

Er zijn vragenlijsten beschikbaar voor twee verschillende doelgroepen; één voor ouders, verzorgers en/of begeleiders en één voor leerkrachten. Van elke vragenlijst is een volledige versie en een verkorte versie, in totaal zijn er dus vier vragenlijsten beschikbaar. De verkorte versie van de Vineland-3-NL bestaat alleen uit de kerndomeinen en bevat geen subdomeinen. Elk kerndomein dat met de verkorte versie van de vragenlijsten wordt gemeten bevat inhoud die afkomstig is uit alle onderliggende subdomeinen. De items hebben betrekking op gedrag en worden gescoord met Meestal of Vaak (2), Soms (1) of Nooit (0).

De Vineland-3-NL kan worden gebruikt voor niveaubepaling, bepaling van zelfstandigheid, sterkte-zwakte analyse en handelingsgerichte adviezen. De vragenlijst wordt ingezet bij (het vermoeden van) een verstandelijke beperking, autisme, AD(H)D, NAH, hoorproblemen, Dementie en Alzheimer en wordt ingevuld door iemand die de cliënt goed kent. De meeste tests die beschikbaar zijn voor de doelgroep verstandelijk beperkten, zijn verouderd. Met de komst van de DSM-5 is de classificatie van een verstandelijke beperking namelijk sterk veranderd. Zo speelt het adaptief vermogen een belangrijke rol en bepaalt het functioneren in de dagelijkse praktijk welke zorg er nodig is. Ook wordt in de DSM-5 de mate van ernst bepaald aan de hand van drie domeinen: 1) het conceptuele domein, 2) het sociale domein, en 3) het praktische domein.
Met de Vineland-3-NL is het mogelijk om over het sociale- en praktische domein uitspraken te doen.

Daarnaast kan de ontwikkeling van een kind goed worden gevolgd met behulp van de Vineland-3-NL, indien er in de vroege ontwikkeling een verdenking is op een verstandelijke beperking. Tot slot is de informatie die verkregen wordt met de Vineland-3-NL bruikbaar als onderbouwing bij de aanvraag van een indicatie. De Vineland-3-NL is een bewerking van de Amerikaanse Vineland-3, en wordt uitgegeven met Amerikaanse normen. Er is wel een Nederlands pilotonderzoek gedaan.

Doel
Het meten van adaptief gedrag op de domeinen Communicatie, Dagelijkse vaardigheden, Sociale vaardigheden en relaties, Motoriek en Probleemgedrag.

Doelgroep
De test is geschikt voor mensen van alle leeftijden. 

Normering
In totaal omvat de Amerikaanse normeringssteekproef voor de Vragenlijst voor Ouders, verzorgers en/of begeleiders 2560 personen in de leeftijdsrange van geboorte tot 80+ (met de hoogste leeftijden in elke steekproef tot 90+). De normeringssteekproef van de Vragenlijst voor Leerkrachten bevat in totaal 1415 leerlingen in de leeftijden 3 t/m 18 jaar. De normen voor de 18-jarigen dienen ook gebruikt te worden voor leerlingen/studenten in de leeftijd 19 t/m 21 jaar.

Afname
De test wordt individueel afgenomen en kan zowel digitaal als via de pen-en-papiermethode afgenomen worden. De digitale afname gebeurt met behulp van het online platform Q-global. De scores worden dan automatisch berekend. Bij een papieren afname kunnen de scores handmatig berekend worden of door de ruwe scores in te voeren in Q-global. Q-global berekent dan de scores.

Voorbeeldrapportage
Bekijk hier een fictief voorbeeldrapport van de Vineland-3-NL.
Let op: Onder het kopje 'Kritieke items' zijn een aantal items weggelaten in verband met copyright.

Jaar van uitgave
2020

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Vineland-3-NL | Handleiding
Art.nr. 4829.01
€ 157,50
Vineland-3-NL | Vragenlijst Ouders/begeleiders (25 stuks)
Art.nr. 4829.02
€ 89,25
Vineland-3-NL | Verkorte vragenlijst ouders/begeleiders (25 stuks)
Art.nr. 4829.03
€ 47,25
Vineland-3-NL | Vragenlijst Leerkrachten (25 stuks)
Art.nr. 4829.04
€ 89,25
Vineland-3-NL | Verkorte vragenlijst Leerkrachten (25 stuks)
Art.nr. 4829.05
€ 47,25