Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

De nieuwe Coping Lijst is er, de UCL-R!

Ontwikkeld met een nieuwe representatieve steekproef en compleet herzien:

De Utrechtse Coping Lijst (UCL) is een zelfrapportagevragenlijst om in kaart te brengen hoe mensen omgaan met problemen of stressvolle gebeurtenissen​. De UCL-R bevat 47 items die worden beantwoord met een vierpuntsschaal: Zelden of nooit/Soms/Vaak/Zeer vaak.


De vorige editie komt uit 1993, dus tijd voor vernieuwing!

6 schalen
Ouderwets taalgebruik verwijderd
Spreekwoordelijk taalgebruik verwijderd
Items herschreven naar de ik-vorm
Instructie versimpeld
Representatieve steekproef

Bekijk hier de infosheet 

Meer over coping

PearsonPodcast #2
Hoe kun je copingstijlen in kaart brengen?

PearsonPodcast #8
Kan je iemands copingstijl veranderen?

PearsonPodcast #23
Zijn alle stoornissen terug te linken naar ineffectieve coping op stressvolle situaties?

Wanneer zet je de UCL-R in?

Inzicht in de copingstijl(en) van een cliënt, stelt professionals in staat hierop een behandeling aan te passen en behandelsucces te maximaliseren. Ook op de werkvloer is het waardevol om te weten hoe een potentiële nieuwe collega reageert op stress of problemen. Dit maakt de UCL-R zeer relevant in selectieprocedures. Daarnaast wordt de UCL vaak ingezet bij persoonlijkheidsonderzoek.

Wat meet de UCL-R?

Iedereen reageert anders op stressvolle situaties. De UCL-R brengt copinggedrag in kaart door de volgende zes stijlen te beoordelen:

1. Actief aanpakken

2. Afleiding zoeken

3. Passief/vermijden

4. Sociale steun zoeken

5. Negatieve emoties uiten

6. Optimisme

De UCL bestond uit 7 schalen en de UCL-R uit 6. Dit is zo gekozen omdat bij een factoranalyse over de data een model met 6 factoren inhoudelijk het best te interpreteren bleek en dit model levert ook goede passingsmaten op. Daarnaast konden zo alle 47 items opgenomen worden in één van de schalen, en vielen er geen items meer buiten.

Items geformuleerd vanuit de ik-vorm

De items zijn herschreven naar de ik-vorm. Daarnaast is spreekwoordelijk taalgebruik verwijderd om te zorgen dat er geen onduidelijkheid kan ontstaan over wat er met het item wordt bedoeld. 

Voorbeeld oude UCLVoorbeeld UCL-R
De kat uit de boom kijkenIk wacht eerst even af wat er gebeurt
Je neerleggen bij de gang van zakenIk leg me neer bij hoe de dingen gaan
Je geheel en al in beslag laten nemen door problemenIk kan aan bijna niks anders meer denken dan aan het probleem

Onze collega vertelt je graag meer over de nieuwe UCL-R

De UCL-R afnemen

De UCL-R kan zowel op papier als digitaal worden afgenomen, en is beschikbaar via onze partners: Bergop/Praktikon, Embloom, Questpro, Metrisquare, Minddistrict, Qualizorg (CGM), Questmanager, Roqua, Therapieland en Topicus.

De UCL-R Basistraining

UCL-R basistraining: afname, scoring & interpretatie (online zelfstudie)

• Leer over de achtergrond, afname, scoring en interpretatie van de UCL-R

• Krijg advies over het maken van beslissingen ten aanzien van diagnostiek, behandeldoelen en behandeling op basis van casuïstiek

• Praktische e-learning vol verschillende leervormen

In deze e-learning maak je kennis met de nieuwe UCL-R, de Utrechte Copingslijst en leer je over de achtergrond, afname en scoring. Experts uit de praktijk maken vervolgens de vertaling naar de praktijk door op basis van verschillende casussen, advies te geven over het maken van beslissingen ten aanzien van diagnostiek, behandeldoelen en behandeling. Deze e-learning volg je geheel in eigen tijd en volgens eigen planning.

top