De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

UBOS | Utrechtse Burnout Schaal

Meest gebruikte instrument om burnout te meten, waarbij gemeten wordt op uitputting, distantie en competentie.

W. Schaufeli & D. van Dierendonck
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Leeftijd Volwassenen
Jaar van uitgave 2000
Hoofdcategorie Arbeid en Organisatie, Klinische Psychologie
Toepassingsgebied Persoonlijkheid, Persoonlijkheid en Psychopathologie

Bekijk de themapagina voor meer verdiepende content, zoals gratis whitepapers en webinars, of informatie over trainingen gerelateerd aan werken met deze test!

• Meest gebruikte instrument om burnout te meten
• Meting op drie schalen: uitputting, distantie en competentie

Doel
De UBOS meet de mate van burnout en is in staat om werknemers met burnoutklachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychiatrische klachten.

Doelgroep
Werknemers die in het kader van een RI&E gescreend worden, werknemers die zich al dan niet ziek melden met klachten van overspannenheid, surmenage of werkstress.

Beschrijving
Met de UBOS kunnen ‘opgebrande’ van ‘niet-opgebrande’ werknemers worden onderscheiden. Het instrument is gevoelig voor veranderingen en kan dus ook ingezet worden voor de evaluatie van behandelingsprogramma’s of preventieve trajecten. Er zijn drie versies van de UBOS. De UBOS-C is voor contactuele beroepen waarin intensief met mensen wordt gewerkt (welzijns- en gezondheidszorg). De UBOS-L is voor leerkrachten. En de UBOS-A is voor algemeen gebruik (kan in ieder beroep worden afgenomen). De UBOS levert scores op drie subschalen:

1. (Emotionele) Uitputting: het gevoel helemaal ‘op’ of ‘leeg’ te zijn als gevolg van het werk.

2. Mentale Distantie: een cynische, afstandelijke en weinig betrokken houding tegenover de eigen werkzaamheden. Bij de UBOS-C en de UBOS-L heeft deze mentale distantie de vorm van depersonalisatie; een onpersoonlijke, onverschillige, negatieve en cynische houding ten opzichte van de mensen waarmee men dagelijks werkt.

3. Competentie: in hoeverre voelt men zich in staat om zijn werk goed te doen. Bij de UBOS-C en UBOS-L heeft de competentie betrekking op het gevoel van persoonlijke bekwaamheid in het contact met anderen op het werk.

Scoring
De drie schaalscores kunnen worden gecombineerd tot een oordeel in termen van ‘burned-out’ of ‘niet burned-out’. Daarnaast is een gedifferentieerd oordeel mogelijk, gebaseerd op de scores op elk van de drie subschalen.

Validiteit
De subschalen van de UBOS zijn intern consistent, relatief stabiel over tijd en beschikken over een goede factoriële validiteit.

Normering
Voor iedere versie van de UBOS zijn een algemene normgroep van werknemers (variërend van 1100 tot 13000 personen) en een normgroep van werknemers met burnoutklachten beschikbaar (variërend van 77 tot 147 personen). Daarnaast voorziet de UBOS in een groot aantal specifieke normgroepen voor afzonderlijke sectoren en beroepen.

Afname
De vragenlijst kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen volgens de pen-en-papiermethode. De afname duurt ongeveer 10 minuten.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
UBOS Complete Set
Art.nr. 3529.00 B
€ 554,82
UBOS Handleiding
Art.nr. 3529.01 B
€ 198,16
UBOS Formulieren A (pak à 50 stuks)
Art.nr. 3529.02 B
€ 101,02
UBOS Formulieren C (pak à 50 stuks)
Art.nr. 3529.03 B
€ 101,02
UBOS Formulieren L (pak à 50 stuks)
Art.nr. 3529.04 B
€ 101,02
UBOS Sleutel
Art.nr. 3529.05 B
€ 60,34