WISC-V-NL Verdiepingstraining

De verdiepingstraining is opgezet als een intervisiebijeenkomst waarbij ingebrachte (of eigen) casussen de basis vormen van de trainingsdag. Door met elkaar casussen te bespreken wordt diepgaand besproken welke vaardigheden door welke subtests gemeten worden en hoe zich de scores verhouden tot elkaar. Wanneer zou je wel of niet een score als gecombineerde indexscores moeten beschrijven en wanneer is je totaal IQ nog wel of niet relevant.

Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.

NB: Deze training faciliteren we ook als online live-webinar

X

Specificaties

Leeftijd 4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)
Type training Face to face
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Onderwijs
Toepassingsgebied Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten, Neuropsychologie, Ontwikkeling

De verdiepingstraining is opgezet als een intervisiebijeenkomst waarbij ingebrachte (of eigen) casussen de basis vormen van de trainingsdag. Door met elkaar casussen te bespreken wordt diepgaand besproken welke vaardigheden door welke subtests gemeten worden en hoe zich de scores verhouden tot elkaar. Wanneer zou je wel of niet een score als gecombineerde indexscores moeten beschrijven en wanneer is je totaal IQ nog wel of niet relevant. 

Hoe interpreteer je opvallend lage of hoge scores? Een opvallend lage score op Werkgeheugen bijvoorbeeld, welke gevolgen kan dat hebben voor het onderwijs aan dit kind of het begrijpen van zijn gedrag? Of een opvallend hoge score op Informatieverwerkingssnelheid, wat betekent dat voor het functioneren van het kind in het algemeen? Welke adviezen kun je formulieren of welk aanvullend onderzoek zou je kunnen gaan doen naar een vaardigheid waarop een kind uitvalt op de WISC-V-NL? Je hebt de WISC-V-NL afgenomen en weet nu de IQ score en de eventuele sterke en zwakke punten in de opbouw van dat IQ, maar welke vertaalslag is nu mogelijk naar de praktijk en welke concrete adviezen zijn passend en bruikbaar? 

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 
– Valkuilen in de afname en scoring van de WISC-V-NL;
– Wanneer is er sprake van een harmonisch of een disharmonisch profiel?;
– Hoe kun je als gedragsdeskundige een verschil tussen Indexscores interpreteren en beschrijven in je rapportage?;
– Hoe kun je de scores op de primaire en secundaire indexen begrijpelijk verwoorden in een rapportage en verbinden aan handelingsgerichte adviezen?;
– Wat zijn de do’s and don’ts in het interpreteren van de resultaten van de WISC-V-NL?

Leerdoelen
De training vergroot de kennis over de interpretatie van de resultaten bij het inzetten van de WISC-V-NL. Tevens krijg je handvatten om hier een gedegen rapportage van te maken.

Tijdsduur
10.00 uur tot 17.00 uur 

Trainers
Selma Ruiter, Alissa Sikkenk, Jeannette Rosbach, Heleen van der Vlugt of Lindsay Vanhecke. 

Doelgroep
De training is bedoeld voor gedragsdeskundigen die zich willen verdiepen in de interpretatie van de WISC-V-NL. Ruime ervaring in het gebruik wordt verondersteld.

Accreditatie
NIP Eerstelijnspsychologen ELP herregistratie - 9 punten

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
K&J/OG herregistratie 6 punten
K&J/OG opleiding:
diagnostiek 2 punten
behandeling 0,5 punten
overige taken 0,5 punten

Dit geldt ook voor psychologen en pedagogen die bij SKJ zijn geregistreerd en voor herregistratie van Jeugdzorgwerkers SKJ.

Inbegrepen in de training
-Digtiaal trainingsmateriaal;
-Koffie/thee en lunch.

Tip
Volg de Verdiepingstraining wanneer u al ruime ervaring hebt opgedaan met het instrument en de WISC-V-NL minimaal 15 keer hebt afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd. Bent u al een expert op het gebied van intelligentiediagnostiek en de WISC-V-NL in het bijzonder en heeft u specifieke vragen over interpretatie en verslaglegging van de testresultaten dan raden wij u de WISC-V-NL Intervisiedag aan.

Let op: bovenstaande is een advies. Het is aan u om te bepalen welke training het meest aansluit op uw trainingsbehoeften en het meest leerzaam is voor u. Bij twijfel, neem gerust even contact met ons op.

Trainers

Alissa Sikkenk
Alissa Sikkenk
Alissa heeft na haar bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, haar masters afgerond in Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken en Orthopedagogiek. Na haar afstuderen heeft Alissa meegewerkt aan het normeringsonderzoek van nieuwe intelligentietesten waaronder de WISC-V. Alissa heeft een aantal jaar gewerkt als docent aan de Universiteit Utrecht bij cursussen over o.a. diagnostiek. Alissa is op dit moment zelfstandig orthopedagoog en daarnaast werkzaam binnen de basis GGZ.
5 Trainingen
Heleen van der Vlugt
Heleen van der Vlugt
Heleen is sinds 2008 afgestudeerd master Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht. Zij heeft binnen diverse klinische omgevingen veel ervaring opgedaan in de diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen. Sinds 2005 is zij werkzaam binnen haar praktijk Pontifix Psychologie. De praktijk is gespecialiseerd in het uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek. Daarnaast zal zij promoveren op de WISC-V aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
5 Trainingen
Jeannette Rosbach
Jeannette Rosbach
Drs. Jeannette Rosbach studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, waar ze de afstudeerrichtingen Leerproblemen en Orthopedagogiek voltooide. Later behaalde ze ook een MSc in Clinical and Psychosocial Epidemiology aan de Rijksuniversiteit Groningen/UMCG. Ze werkte na haar studie enige jaren als medewerker gezondheidsbevordering en epidemiologisch onderzoeker bij diverse GGD’en. Als orthopedagoog is Jeannette betrokken geweest bij de normering van verschillende nieuwe IQ tests. Ze verzorgt op dit moment diagnostiek-onderwijs op de Erasmus Universiteit Rotterdam en is als docent ook betrokken bij een GZ-opleiding. Daarnaast is ze als orthopedagoog werkzaam in het primair onderwijs.
5 Trainingen
Selma Ruiter
Selma Ruiter
Dr. Selma Ruiter is in 1998 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een aantal jaren praktijkervaring is zij in 2001 begonnen met een promotieonderzoek naar een instrument voor ontwikkelingsdiagnostiek bij jonge kinderen. In 2007 heeft zij dit onderzoek afgerond. Zij ontwikkelde de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen als ook aangepaste versies voor kinderen met een beperking. Selma werkt als docent aan verschillende post-master opleidingen, waaronder de opleiding tot orthopedagoog-generalist NVO, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en schoolpsycholoog. In 2011 heeft zij samen met Francien Geerds de Kinderacademie Groningen opgericht, een eerstelijns orthopedagogische praktijk.
16 Trainingen
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
WISC-V-NL Verdiepingstraining - 9 december 2021
€ 315,00
WISC-V-NL Verdiepingstraining - 13 januari 2022
€ 315,00
WISC-V-NL Verdiepingstraining - 21 maart 2022
€ 315,00
WISC-V-NL Verdiepingstraining - 20 mei 2022
€ 315,00