(Vroeg)signalering en screening

Met deze test kunt u kinderen screenen op spraak- /taalmoeilijkheden. U kunt het taalbegrip bij kinderen meten en de vroege taalontwikkeling. Door de kinderen te screenen kunnen taalstoornissen vroegtijdig onderkend worden. Al deze tests zijn zo ontwikkeld dat ze eenvoudig af te nemen zijn.

Hoogwaardig screeningsmateriaal voor taal- en spraakmoeilijkheden
Pearson geeft kwalitatief hoogwaardig diagnostisch- en therapiemateriaal uit voor het onderwijs en logopedie. Om de kwaliteit van onze producten op het gebied van spraak-/ en taalstoornissen te waarborgen, vindt voortdurende testontwikkeling plaats in nauwe samenwerking met nationale en internationale wetenschappers op het gebied van taal en spraak.

Boeken over taal- en spraakproblemen
Pearson geeft ook boeken uit op het gebied van psychologie, psychiatrie en pedagogiek. Wij publiceren voor iedereen die werkzaam is op deze gebieden en voor iedereen die onderwijs volgt of verzorgt op een van deze terreinen. Bekijk onze boeken over taal- en spraakproblemen.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.