Gezondheidszorg: Alle handige informatie op 1 plek

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werken veel professionals thuis. Voor sommigen zal dit betekenen dat een deel van het werk is gestaakt.
Om u te kunnen ondersteunen in deze tijd, hebben wij deze speciale website opgericht waarop allerlei vakinhoudelijke artikelen en video's te vinden zijn.

Webinars White papers Video's WISC-V-NL dag 2017 Overige informatie

WebinarsWerken met de WPPSI-IV-NL: het hele verhaal over digitaal
Na een korte introductie over de papieren afname inclusief digitale scoringsmogelijkheid, gaan we verder in op de digitale afname van de WPPSI-IV-NL. We laten zien welk materiaal benodigd is en geven een kijkje in de allernieuwste subtests!

Wachtwoord: Deze webinar bevat gevoelige informatie die enkel onze klanten mogen zien. Wilt u de webinar bekijken, dan kunt u het wachtwoord voor deze video opvragen via testadvies-nl@pearson.com

Webinar terugkijken >>


Q-interactive: afname en scoring digitaal
Een live demonstratie van ons digitale testafnameplatform Q-interactive. Met Q-interactive kunt u tests als de WISC-V-NL, WAIS-IV-NL en de CELF-5-NL afnemen met behulp van twee iPad's.
Wachtwoord: Deze webinar bevat gevoelige informatie die enkel onze klanten mogen zien. Wilt u de webinar bekijken, dan kunt u het wachtwoord voor deze video opvragen via testadvies-nl@pearson.com

Webinar terugkijken >>


Screenen van angstgevoelens en opkomende depressie
In deze webinar vertelt onze collega Liesbeth alles over het screenen van angstgevoelens en opkomende depressie bij kinderen en jongeren in tijden van corona.

Webinar terugkijken >>


De introductie van de WPPSI-IV-NL
Kom luisteren naar een introductie van de nieuwe WPPSI-IV-NL die later dit jaar zal verschijnen. Leer alles over de de verschillen tussen de WPPSI-III-NL en WPPSI-IV-NL, De teststructuur, nieuwe subtests, indexen en psychometrische eigenschappen.

Webinar terugkijken >>


Introductie in de Raven's 2
De Raven's is wereldwijd de meest gebruikte non-verbale intelligentietest om snel een beeld van de algemene intelligentie (g) te krijgen. De Raven's 2 is in maart 2020 verschenen. In deze webinar krijgt u een introductie in de Raven's 2.

Webinar terugkijken


Introductie in de WISC-V-NL en de meest gestelde vragen van de afgelopen 2 jaar
Deze webinar start met een beknopte productpresentatie van de WISC-V-NL: verschillen met de WISC-III-NL, theoretisch model, subtests en indexen en psychometrie. Daarna zullen we een aantal van de meest gestelde vragen van de afgelopen twee jaar behandelen.

Webinar terugkijken >>


WISC-V-NL vragenhalfuurtje met Selma Ruiter
Luister naar de webinar van Selma Ruiter. Selma zal in een half uur een aantal ingezonden vagen over de WISC-V-NL beantwoorden.

Webinar terugkijken >>

White papersNIEUW
Equivalentiestudie WPPSI-IV-NL papier & digitaal

Lees in deze white paper alles over de equivalentiestudie van de digitale en papieren WPPSI-IV-NL.

Bekijk >>


NIEUW
Casus: Een schatting van het intelligentieniveau bij nieuwkomers met de Raven’s 2

Aan de hand van een casus over Amirah, een 13-jarig Syrisch meisje met schoolse problemen, beschrijft gedragswetenschapper Noortje Hoogervorst het gebruik van de RAVEN'S 2 om het cognitief vermogen goed in kaart te kunnen brengen bij nieuwkomers.

Bekijk >>


NIEUW
Stress door Corona. Wat is het effect op onze kinderen?

Het nieuws wordt gedomineerd door het gevaar dat Corona levert of kan opleveren voor het leven van kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. De impact van het virus op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen blijft enigszins onderbelicht. Lees in deze white paper over het effect van stress op onze kinderen.

Bekijk >>


Op afstand screenen op depressie en angst
In het nieuws zien we veel berichten langskomen over de gevolgen die de coronacrisis heeft op ons psychische welzijn. De thuisisolatie kan leiden tot meer piekeren, slechter slapen, etc. Lees in dit artikel hoe u op afstand kunt screenen op depressie en/of angst.

Bekijk >>
Deel 1 van 3: Theoretisch model en aanpassingen t.o.v. de WISC-III-NL
In deze whitepaper zal een uiteenzetting worden gegeven van de belangrijkste verschillen tussen de WISC-IIIINL en de WISC-V-NL. Aan de orde komen onder andere de structurele verschillen tussen beide testversies. Tevens worden belangrijke verschillen besproken in bijvoorbeeld de afnameprocedure en de subtestinhoud.

Bekijk >>


Deel 2 van 3: Psychometrische eigenschappen
In deze whitepaper wordt een samenvatting gegeven van het normeringsonderzoek dat gedaan is naar de WISC-V-NL en op basis waarvan de normen berekend zijn. Daarnaast worden delen van het onderzoek en de resultaten van het betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek globaal besproken.

Bekijk >>


Deel 3 van 3: Afname van de WISC-V-NL in klinische groepen
In deze whitepaper wordt eerst ingegaan op de mogelijkheid tot het afwijken van de gestandaardiseerde afname en het aanpassen ervan ten behoeve van gebruik bij cliënten met speciale behoeften. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van het inzetten van de WISC-V-NL bij cliënten met een taalprobleem.

Bekijk >>


De verschillen tussen de WISC-III-NL en de WISC-V-NL
Omdat in Nederland geen WISC-IV is uitgegeven zullen de verschillen tussen de twee opeenvolgende versies van de WISC; de WISC-III-NL en de WISC-V-NL wat groter zijn dan normaal tussen twee opeenvolgende versies. Lees in deze white paper alles over de verschillen.

Bekijk >>


Deel 1 van 3: Algemene introductie op de Wechsler Memory Scale
Deze whitepaper over de Wechsler Memory Scale - Vierde editie - Nederlandstalige uitgave is opgezet om een globaal beeld te geven van het instrument.

Bekijk >>


Deel 2 van 3: Psychometrische eigenschappen
In deze white paper wordt een samenvatting gegeven van het normeringsonderzoek dat gedaan is naar de WMS-IV-NL en op basis waarvan de normen berekend zijn.

Bekijk >>


Deel 3 van 3: Onderzoek naar het geheugen met de WMS-IV-NL
De WMS-IV-NL biedt mogelijkheden om sterke en zwakke punten in het geheugen diepgaander te onderzoeken. In deze paper wordt ingegaan op de verschillende geheugencomponenten die met de WMS-IV-NL gemeten worden.

Bekijk >>


(Niet) vergeten te meten: de Nederlandstalige Wechsler Memory Scale – Vierde Editie
In dit artikel beschrijven we de inhoud van de WMS-IV-NL, staan we stil bij het gebruik van verkorte versies en gaan we in op de interpretatie van deze uitgebreide geheugenbatterij.

Bekijk >>


Bayley-III-NL: De sociaal-emotionele ontwikkeling vragenlijst en de adaptief gedrag vragenlijst van de Bayley-III-NL.
In deze whitepaper wordt antwoord gegeven op die vraag en wordt een alternatief geboden om de sociaal-emotionele ontwikkeling en het adaptief gedrag van het kind weer te geven. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de p90-waarden.

Bekijk >>


Bayley-III-NL: Algemene introductie op de Bayley-III-NL, vergelijking met de vorige versie; BSID-II-N
Aan de hand van de bevindingen op de Bayley-III-NL kan er gekeken worden of het nodig is een interventie op een bepaald gebied van de ontwikkeling voor een kind te starten. Deze white paper biedt een algemene introductie op de Bayley-III-NL

Bekijk >>


Bayley–III-NL Motoriekschaal: Algemene introductie op de Bayley-III-NL Motoriekschaal, vergelijking met de vorige versie, de BSID-II-NL Motorische Schaal
De Bayley-III-NL is geschikt om de vroegkinderlijke ontwikkeling te beoordelen van kinderen van 16 dagen tot en met 42 maanden en 15 dagen oud. De Motoriekschaal is als aparte kit uitgegeven. In deze white paper staat alles over de Motoriekschaal.

Bekijk >>


Deel 1 van 3: Theoretisch model en aanpassingen ten opzichte van de WAIS-III-NL
Deze whitepaper is de eerste van een serie van drie om de WAIS-IV-NL te introduceren en presenteert de theoretische structuur en testomschrijving van de WAIS-IV-NL en de veranderingen ten opzichte van de WAIS-III-NL.

Bekijk >>


Deel 2 van 3: Psychometrische eigenschappen
In deze whitepaper wordt een samenvatting gegeven van het normeringsonderzoek dat gedaan is naar de WAIS-IV-NL en op basis waarvan de normen berekend zijn. Daarnaast worden het onderzoek en de resultaten van het validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek besproken.

Bekijk >>


Deel 3 van 3: Afname van WAIS-IV-NL in klinische groepen: bruikbaarheid en beperkingen
In deze whitepaper wordt eerst ingegaan op de mogelijkheid tot het afwijken van de gestandaardiseerde afname en het aanpassen ervan ten behoeve van gebruik bij cliënten met speciale behoeften. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van het inzetten van de WAIS-IV-NL bij cliënten met een taalprobleem en bij dove en slechthorende cliënten.

Bekijk >>


WAIS-IV-NL technisch rapport
In dit technische rapport wordt de mogelijkheid besproken om naast de indexscores uit de handleiding van de WAIS-IV-NL een extra indexscore te berekenen op basis van de scores behaald op de WAIS-IV-NL. Dit is vooral interessant bij cliënten met ADHD, traumatisch hersenletsel of dementie.

Bekijk >>


Deel 1 van 4: Kennismaking met de Comprehensive Aphasia Test
In dit whitepaper over de CAT-NL kunt u algemene informatie vinden over het instrument. Er wordt informatie gegeven over het doel van de test, bij wie de test ingezet kan worden en welke professionals de test kunnen afnemen.

Bekijk >>


Deel 2 van 4: Psychometrische eigenschappen
In deze whitepaper wordt een samenvatting gegeven van het normeringsonderzoek dat gedaan is naar de CAT-NL en op basis waarvan de normen berekend zijn. Daarnaast worden het onderzoek en de resultaten van het validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek besproken.

Bekijk >>


Deel 3 van 4: Ernstbepaling. Kritieke waarden.
In deze whitepaper worden aanvullende gegevens verstrekt voor het indelen van de ernst van de stoornis in drie categorieën (Ernstige, Matig-ernstige en Lichte afasie) en het beoordelen van significante verschillen tussen twee testafnames.

Bekijk >>


Deel 4 van 4: Scoringscriteria en scoringsvoorbeelden subtest 17. Benoemen: zelfstandige naamwoorden
In deze white paper worden aanvullende gegevens verstrekt voor het objectief scoren van gegeven responsen door personen met afasie. De inter- en intrabeoordelaars-betrouwbaarheid zal hierdoor toenemen.

Bekijk >>


Standardized Assessment for Clinical Practitioners: A Primer
Engelstalige white paper van onze collega's uit Amerika. What distinguishes a standardized assessment from a nonstandardized assessment? Why are standardized tests an important part of clinical assessment practices? Everything you need to know about testing in one white paper.

Bekijk >>


Interpretatie van klinische resultaten
Het is bij het testen van een cliënt uit een klinische groep van belang om een onderscheid te maken tussen een normgerichte en een criteriumgerichte interpretatie van de resultaten. In deze white paper zal voor het gebruik in een klinische groep van beide type normen de voordelen en nadelen gegeven worden en handvatten geboden worden voor een betere interpretatie.

Bekijk >>


RAKIT-2
In oktober 2012 is de RAKIT-2 op de markt verschenen, een herziening van de RAKIT. In deze whitepaper worden de redenen om de test te herzien beschreven, evenals de wijzigingen ten opzichte van de oude RAKIT op subtest- en factorniveau.

Bekijk >>


RAKIT-2
In dit whitepaper wordt een overzicht gegeven van het normeringsonderzoek dat gedaan is naar de RAKIT-2 en op basis waarvan de normen berekend zijn. Ook worden het onderzoek en de resultaten van het validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek besproken.

Bekijk >>

Video's WISC-V-NL dag 2017Intelligentie Sensorische Informatieverwerking (SI) door André Rietman

De WISC-V-NL en leerstoornissen door Tom Braams

ADHD en (hoog)intelligente kinderen door Nanda Lambregts-Rommelse

Intelligentie en LVB door Jeanet Nieuwenhuis

Hoogbegaafdheid door Lianne Hoogeveen

Intelligentie en motorische ontwikkeling door Remo Mombarg

Intelligentiemeting bij jonge kinderen door Petra Hurks

Cultuur en intelligentie door Fons van de Vijver

Achtergrond WISC-V-NL door Selma Ruiter

De WISC-V-NL en het CHC Model door Paul van der Heijden

Het CHC model door Paul van der HeijdenOverige informatie6 tips om voor jezelf te zorgen in deze stressvolle tijd
Zelfzorg is cruciaal om controle te krijgen over negatieve emoties en om mentaal veerkrachtig te zijn. In dit artikel vindt u zes tips die u hierbij kunnen helpen.

Bekijk >>


Mindfulness instructies
Een beetje stress is natuurlijk heel normaal en het kan zelfs helpen om een goed resultaat te behalen. Stress wordt pas een probleem zodra het zoveel wordt, dat het jouw prestatie in de weg gaat staan. Mindfulness kan dan helpen om de activiteit te verminderen in het hersengebied dat geassocieerd wordt met piekeren.

Bekijk >>


Engelstalige webinar It's natural to be feeling some worry and anxiety at the moment, so this webinar is designed to explain how our brains work during such times and how mindfulness can help ground and anchor us.
Naast deze webinar is er ook een instructieblad over mindfulness.
Bekijk de mindfulness instructies >>

Webinar terugkijken >>