PPVT-III-NL | Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL

Nederlandse vertaling en bewerking L. Schlichting

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

PPVT-III-NL | Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL

Nederlandse vertaling en bewerking L. Schlichting

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 491,42
PPVT-III-NL Complete Set
Art.nr. 3792.00
€ 101,67
PPVT-III-NL Handleiding
PPVT-III-NL | Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL (2005) Nederlandse vertaling en bewerking L. Schlichting De PPVT-III-NL is een wereldwijd bekend instrument om de receptieve kennis van de woordenschat te testen, door het meten van het begrip van gesproken woorden. De PPVT-III-NL is door zijn grote leeftijdsbereik en door het feit dat de proefpersoon niet zelf hoeft te spreken, geschikt voor een grote diversiteit aan groepen.
Art.nr. 3792.01
€ 53,19
PPVT-III-NL Scoreformulier (pak a 25 st)
PPVT-III-NL | Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL (2005) Nederlandse vertaling en bewerking L. Schlichting De PPVT-III-NL is een wereldwijd bekend instrument om de receptieve kennis van de woordenschat te testen, door het meten van het begrip van gesproken woorden. De PPVT-III-NL is door zijn grote leeftijdsbereik en door het feit dat de proefpersoon niet zelf hoeft te spreken, geschikt voor een grote diversiteit aan groepen.
Art.nr. 3792.02
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 310,00
Logopedische diagnostiek van meertalige kinderen - 12 november 2021
Locatie: Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Datum: 12 nov. 2021 09:30
Duur: totaal 7:00 uren
Art.nr. E3505.03/course:309336_401307
€ 310,00
Logopedische diagnostiek van meertalige kinderen - 18 juni 2021
Locatie: BCN Eindhoven, Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven
Datum: 18 jun. 2021 09:30
Duur: totaal 7:00 uren
Art.nr. E3505.03/course:309336_401308
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Kit
Doelgroep
Both
Hoofdcategorie
Taal/Spraak
Productline
Language and Early Childhood Development
Kwalificatieniveau
A
Toepassingsgebied
Taal/Spraak Tests
Leeftijd
0-4 jaar (Voorschools), 4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten), 18+ jaar (Volwassenen), 65+ jaar (Ouderen)

De PPVT-III-NL is een wereldwijd bekend instrument om de receptieve kennis van de woordenschat te testen, door het meten van het begrip van gesproken woorden. De PPVT-III-NL is door zijn grote leeftijdsbereik en door het feit dat de proefpersoon niet zelf hoeft te spreken, geschikt voor een grote diversiteit aan groepen.

Doel
Het testen van receptieve kennis van de woordenschat.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen en volwassenen in de leeftijd van 2;3 t/m 90 jaar.

Beschrijving
Woordbegrip vertoont een hoge samenhang met begrijpend lezen en is een goede voorspeller van de algehele taalvaardigheid. Daarnaast heeft het taalbegrip zoals gemeten met deze test een hoge samenhang met intelligentie en kan als eerste verkenning van de intelligentie van de leerling worden ingezet. Naast de functie als diagnostisch instrument om het woordbegrip te meten kan de test mogelijkerwijs ingezet worden als screeningsinstrument voor de taalontwikkeling van het Nederlands als eerste taal. Bij de samenstelling van de items voor de Nederlandse versie is nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid de test in te zetten voor hen die het Nederlands als tweede taal verwerven. De PPVT-III-NL is een vertaling en bewerking van de Amerikaanse PPVT-III waarmee internationaal veel onderzoek is en wordt gedaan. Daardoor is het mogelijk onderzoeksresultaten onderling te verge-lijken. De PPVT-III-NL bevat 204 testplaten met telkens 4 afbeeldingen. De proefpersoon kiest de juiste afbeelding bij een mondeling aangeboden woord. De PPVT-III-NL is dus een multiple choice- of meerkeuzetest. De complete set bestaat uit een handleiding, 25 scoreformulieren en een testboekje in een opbergmap.

Normering
De normen van de PPVT-III-NL zijn gebaseerd op een steekproef van 1746 kinderen (leeftijd 2;3 t/m 15;11 jaar) en 1164 volwassenen (leeftijd 17-90 jaar). Allen hebben Nederlands als moedertaal of eerste taal. De steekproef is representatief voor de Nederlandse populatie t.a.v. geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sociale status en geografische spreiding.

Afname
De test wordt individeel afgenomen en geschiedt volgens de pen-en-papiermethode. De afnameduur bedraagt tussen de 10 en 15 minuten.

Scoring
De standaardscores van de PPVT-III-NL hebben een normaalverdeling en worden omgerekend in een WBQ (Woordbegripquotiënt). De WBQ’s kunnen worden omgezet in percentielen en leeftijdsequivalenten. De WBQ’s worden voor jonge kinderen (2;3 t/m 5;11 jaar) per maand gegeven. Voor kinderen vanaf 6;0 t/m 14;11 jaar geldt een interval van 3 maanden; van 15;0 t/m 39;11: 6 maanden; van 40 t/m 50 jaar: 1 jaar; 51 t/m 90 jaar is één groep.

Eisen aan gebruikers
De test wordt gebruikt door Logopedisten, klinisch linguïsten, psychologen, remedial teachers, intern begeleiders en (ortho)pedagogen. Gebruikers dienen aan kwalificatieniveau A te voldoen.

De complete set bestaat uit:
PPVT-III-NL Handleiding
PPVT-III-NL Scoreformulier (pak a 25 st)
PPVT-III-NL Testmap
PPVT-III-NL Omdoos

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
Is het ook mogelijk om alleen het testboekje aan te schaffen, zonder handleiding en scoreformulieren?
85
Hoeveel tijd mag er zitten tussen de test en een hertest bij afname van de PPVT-III-NL?
82
Ik lees op Engelse sites over een PPVT-4, engelse versie. Komt er binnenkort ook een PPVT 4 in het Nederlands uit?
349