WISC-III-NL | Wechsler Intelligence Scale for Children-III

Auteur: D. Wechsler.
Nederlandse bewerking: W. Kort, M. Schittekatte, M. Bosmans, E.L. Compaan, P.H. Dekker, G. Vermeir & P. Verhaeghe

Een IQ test voor kinderen van 6-17 jaar met normen voor het hele Nederlandse taalgebied.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.


Let op! De opvolger van de WISC-III-NL, de WISC-V-NL, is inmiddels beschikbaar. Wij zullen nog tot het einde van 2019 doorgaan met de verkoop van de WISC-III-NL score- en responsformulieren.
 

WISC-III-NL | Wechsler Intelligence Scale for Children-III

Auteur: D. Wechsler.
Nederlandse bewerking: W. Kort, M. Schittekatte, M. Bosmans, E.L. Compaan, P.H. Dekker, G. Vermeir & P. Verhaeghe

Een IQ test voor kinderen van 6-17 jaar met normen voor het hele Nederlandse taalgebied.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.


Let op! De opvolger van de WISC-III-NL, de WISC-V-NL, is inmiddels beschikbaar. Wij zullen nog tot het einde van 2019 doorgaan met de verkoop van de WISC-III-NL score- en responsformulieren.
 

Gegroepeerde productitems
Productnaam
€ 164,73
WISC-III-NL Antwoordformulieren (pak a 25 st)
Art.nr. 3791.02
€ 107,34
WISC-III-NL Symbolen Vergelijken (pak a 25 st.)
Art.nr. 3791.03
€ 107,34
WISC-III-NL Doolhoven (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3791.04
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Kwalificatieniveau
B
Doelgroep
Children
Uitvoer type
Kit
Productline
Cognition/Neurobehavioral
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie, Onderwijs
Toepassingsgebied
Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)

• De Wechsler IQ test voor kinderen van 6-17 jaar
• Normen voor het gehele Nederlandse taalgebied
• Herziene handleiding 2005

Doel
Het bepalen van de algemene intelligentie.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.

Beschrijving
De WISC-III-NL is een bewerking van de Engelstalige WISC-III (1992), de tweede herziening van de Wechsler Intelligence Scale for Children (1949). De WISC-III-NL omvat 13 subtests, gegroepeerd als Verbale en Performale subtests. Eén subtest is aanvullend en twee subtests zijn optioneel.
1. Onvolledige Tekeningen
2. Informatie
3. Substitutie
4. Overeenkomsten
5. Plaatjes Ordenen
6. Rekenen
7. Blokpatronen
8. Woordkennis
9. Figuur Leggen
10. Begrijpen
11. Symbolen Vergelijken (optionele subtest)
12. Cijferreeksen (aanvullende subtest)
13. Doolhoven (optionele subtest)

De Verbale en Performale subtests worden afwisselend aangeboden om de aandacht van het kind tijdens de testafname zo goed mogelijk vast te houden.

Normering
De normen van de WISC-III-NL zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van 1239 kinderen uit Vlaanderen en Nederland verdeeld over elf leeftijdsgroepen. De verhouding Vlaamse en Nederlandse kinderen is naar rato van de bevolkingsomvang. In de steekproef is rekening gehouden met geslacht, opleidingsniveau, culturele achtergrond, regionale herkomst en bevolkingsdichtheid.

Scoring
De test leidt tot drie IQ scores en drie factorscores.
De IQ scores zijn: 1. Totaal IQ, 2. Verbaal IQ en 3. Performaal IQ.  
De factorscores zijn: 1. Verbaal begrip, 2. Perceptuele Organisatie en 3.Verwerkingssnelheid.

Afname
Individueel via de pen-en-papiermethode of via Q-interactive. De afname duurt ongeveer 75 minuten.


Jaar van uitgave
2005

Cumulatieve percentages steekproef verschillen VIQ-PIQ en factorscores

Klik hier om te downloaden

Tijdens de cursus zal er veel worden geoefend met afname, scoring en interpretatie tegen de achtergrond van verantwoord testgebruik. De subtests worden qua meetpretentie, toepassing en gebruik besproken, waarbij de valkuilen in worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Meer informatie...

Productvragen

Nog geen vragen gesteld. U kunt de eerste zijn!