PMT-K-2 | Prestatie Motivatie Test voor Kinderen

PMT-K-2 | Prestatie Motivatie Test voor Kinderen, tweede editie

Auteur: H.J.M. Hermans

Herziene test voor het meten van Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid van kinderen in groep 7/8 en klassen 1 t/m 3.

Jaar van uitgave: 2011

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

PMT-K-2 | Prestatie Motivatie Test voor Kinderen

PMT-K-2 | Prestatie Motivatie Test voor Kinderen, tweede editie

Auteur: H.J.M. Hermans

Herziene test voor het meten van Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid van kinderen in groep 7/8 en klassen 1 t/m 3.

Jaar van uitgave: 2011

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 63,05
PMT-K-2 Handleiding
PMT-K-2 | Prestatie Motivatie Test voor Kinderen, tweede editie Auteur: H.J.M. Hermans Herziene test voor het meten van Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid van kinderen in groep 7/8 en klassen 1 t/m 3.
Art.nr. 3848.01
€ 28,16
PMT-K-2 Vragenboekjes (5 stuks)
PMT-K-2 | Prestatie Motivatie Test voor Kinderen, tweede editie Auteur: H.J.M. Hermans Herziene test voor het meten van Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid van kinderen in groep 7/8 en klassen 1 t/m 3.
Art.nr. 3848.02
€ 57,59
PMT-K-2 zelfscorende formulieren (25 stuks)
PMT-K-2 | Prestatie Motivatie Test voor Kinderen, tweede editie Auteur: H.J.M. Hermans Herziene test voor het meten van Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid van kinderen in groep 7/8 en klassen 1 t/m 3.
Art.nr. 3848.03
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Manual
Doelgroep
Children
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie, Onderwijs
Productline
Academic Learning and Behavior
Kwalificatieniveau
B
Toepassingsgebied
Persoonlijkheid, Persoonlijkheid en Psychopathologie
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)

• Klassikaal of individueel af te nemen bij  groep 7/8 en klassen 1 t/m 3
• In de handleiding zijn tips voor de aanpak van faalangst te vinden
• Per schaal beschreven rapportage en interpretatie
• Met uitgebreide casusbeschrijvingen

Doel
Meten van Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid.

Doelgroep
Geschikt voor de groepen 7 en 8 en de eerste 3 klassen van de middelbare school, alle schoolniveaus. De test kan zowel groepsgewijs als individueel afgenomen worden.

Beschrijving
De PMT-K-2 is de volledig herziene versie van de PMT-K en meet Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid. Onder prestatiemotivatie wordt de intrinsieke motivatie van de persoon om te presteren verstaan. Met negatieve faalangst wordt een angst om te falen bedoeld die de persoon doet disfunctioneren, vooral in taaksituaties die relatief ongestructureerd en stresserend van aard zijn. De positieve faalangst is een vorm van angst die de persoon in een optimale spanningstoestand brengt en die hem in ongestructureerde en stresserende taaksituaties beter doet functioneren dan onder normale omstandigheden. De sociale wenselijkheid heeft betrekking op de neiging om zich naar de buitenwereld goed voor te willen doen.

Bij de herziening is het taalgebruik van de vragen gemoderniseerd en vernieuwd en is het uiterlijk van de test aangepast. Een aantal verouderde items zijn vervangen. Daarnaast is nieuwe data verzameld om normen te bepalen en is validerings- en betrouwbaarheidsonderzoek gedaan. De test kan ingezet worden als hulpmiddel bij de begeleiding van kinderen en jongeren in zowel de onderwijs- als gezinssituatie.

Normering
Het instrument is genormeerd bij 1410 kinderen. De normtabellen zijn apart voor jongens en meisjes en apart voor primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Ook kinderen uit het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs kunnen met het instrument getest worden. Er is nieuw onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit gedaan.

Afname 
Het instrument kan individueel en klassikaal ingezet worden. Hierbij kan het instrument worden afgenomen volgens de pen-en-papiermethode of online via P2O. De afname duurt 30 minuten.

Scoring 
De scoring bij de pen-en-papiermethode gaat via een zelfscorend formulier, waarbij u voor elk kind individueel de scores kunt uit te rekenen.

Indien u een afname doet in P2O kunt u direct na de afname een score-rapport downloaden.

Jaar van uitgave: 2011

Beoordeling:
Deze test is beoordeeld door de COTAN. Deze beoordeling is te vinden op: www.cotandocumentatie.nl

Productvragen

Nog geen vragen. Stel als eerste een vraag!