KLEPEL | De Klepel

Bekijk hier de nieuwe Klepel, de Klepel-R

K.P. van den Bos, H.C. lutje Spelberg, A.J.M. Scheepstra & J.R. de Vries i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep orthopedagogiek

Meet via pseudo-woorden de technische leesvaardigheid bij kinderen uit groep 4-8 en de brugklas.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

KLEPEL | De Klepel

Bekijk hier de nieuwe Klepel, de Klepel-R

K.P. van den Bos, H.C. lutje Spelberg, A.J.M. Scheepstra & J.R. de Vries i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep orthopedagogiek

Meet via pseudo-woorden de technische leesvaardigheid bij kinderen uit groep 4-8 en de brugklas.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam
€ 3,49
KLEPEL Testkaart vorm A
Art.nr. 4022.02
€ 3,49
KLEPEL Testkaart vorm B
Art.nr. 4022.03
€ 21,69
KLEPEL Scoringsformulier Vorm A (pak à 100 stuks)
Art.nr. 4022.04
€ 21,69
KLEPEL Scoringsformulier Vorm B (pak à 100 stuks)
Art.nr. 4022.05
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Kwalificatieniveau
0
Doelgroep
Both
Uitvoer type
Kit
Productline
Language and Early Childhood Development
Hoofdcategorie
Onderwijs, Taal/Spraak
Toepassingsgebied
Taal, Taal/Spraak Tests
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool)

• Meet de technische leesvaardigheid bij kinderen uit groep 4 t/m groep 8 en de brugklas
• Kan ingezet worden in het reguliere en speciaal basisonderwijs
• Gebruik in combinatie met De Een-Minuut-Test geeft aanwijzingen voor classificatie en behandeling van leesproblemen

Doel
Het meten van de technische leesvaardigheid van pseudo-woorden.

Doelgroep
De test is bedoeld voor groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs.

Beschrijving
Het in combinatie afnemen van De Klepel en de Een-Minuut-Test geeft de mogelijkheid veronderstellingen te formuleren ten aanzien van de relatieve sterkte en zwakte van de procedures van technisch lezen/woordidentificatie. Aan de hand van de scorecombinaties wordt de woordleesprestatie van de leerling geclassificeerd. De ‘beelden’ die horen bij zwakke en slechte leesprestaties worden voorzien van diagnostische aanwijzingen en orthodidactische adviezen. De Klepel bestaat uit: een Handleiding, Testkaarten vorm A en B en Scoreformulieren vorm A en B.

Normering
De Klepel is geijkt op leerlingen van groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. De normtabellen zijn voor deze groepen beschikbaar voor twee momenten in het schooljaar: de periode rond januari en de periode rond juni.

Afname
De test wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afname duurt ongeveer 2 minuten.

Jaar van uitgave
1994

De complete set bestaat uit:
KLEPEL Verantwoording, Handleiding, D
KLEPEL Testkaart vorm A
KLEPEL Testkaart vorm B
KLEPEL Scoringsformulier. vorm A (pak a 100 st.)
KLEPEL Scoringsformulier. vorm B (pak a 100 st.)

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
ik ben kindercoach en zoek een vlotte methode die de leesvaardigheid en eventuele aanleg voor dyslextie kan aantonen. Is deze methode ook geschikt om door kindercoaches af te laten nemen en geeft het betrouwbare resultaten? Kan het tevens goed individueel worden afgenomen?
132
Ik lees overal dat er een vernieuwde uitgave zou komen in 2009 van de Klepel en de EMT, maar die wordt niet aangeboden bij jullie. Klopt deze informatie?
350
De normtabel van de klepel B is niet eenduidig. Kijk je bij de normen van groep 8 dan is de standaardscore 2 bij een score van 20-22 en een standaardscore van 3 bij een score van 21-26.
Welke score nu aan te houden?
396
Hoe groot is de groep waaraan de normen voor de Klepel zijn ontleend en is deze even groot als de groep voor de EMT normen? Zo nee, dan zou ik ook graag weten hoe groot de groep voor de EMT is.
464
In de handleiding van de Klepel staan normtabellen voor zowel de Een-Minuut-Test als de Klepel. Er staat alleen niet duidelijk omschreven om welke ruwe scores het gaat; zijn de normen van de Klepel gebaseerd op het aantal goed gelezen woorden in 2 minuten (testafname), of in 1 minuut (om beter te kunnen vergelijken met de EMT)? En als het om het laatste gaat, gaat het dan om de 1e of 2e minuut, of een gemiddelde hiervan? Mijn collega's en ik komen er niet uit en zijn benieuwd naar het antwoord!
509
In de limitatieve lijst logopedie voor de tests voor dyslexie staat de Klepel vermeld als af te nemen test.
Daarbij staat de uitgavedatum 1999.
De test die jullie aanbieden, heeft als uitgavedatum 1994 ?
Is er dan reeds een heruitgave en is deze te koop bij jullie ?

Nimphe Boussauw
logopediste
556