DAT voor HRM | Differentiële Aanleg Test voor Human Resource Management

Ontwikkeld door Pearson.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

DAT voor HRM | Differentiële Aanleg Test voor Human Resource Management

Ontwikkeld door Pearson.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam
€ 448,37
DAT voor HRM Startpakket
Art.nr. 3815.00
€ 149,46
DAT voor HRM Handleiding
Art.nr. 3815.01
€ 24,69
DAT voor HRM Testboek Figurenreeksen
Art.nr. 3815.02
€ 24,69
DAT voor HRM Testboek Rekenvaardigheid
Art.nr. 3815.03
€ 24,69
DAT voor HRM Testboek Analogieën
Art.nr. 3815.04
€ 24,69
DAT voor HRM Testboek Ruimtelijk Inzicht
Art.nr. 3815.05
€ 24,69
DAT voor HRM Testboek Taalgebruik
Art.nr. 3815.06
€ 24,69
DAT voor HRM Testboek Snelheid & Nauwkeurigheid
Art.nr. 3815.07
€ 24,69
DAT voor HRM Testboek Woordbeeld
Art.nr. 3815.08
€ 24,69
DAT voor HRM Testboek Praktisch Inzicht
Art.nr. 3815.09
€ 103,97
DAT voor HRM Antwoordformulieren Figurenreeksen (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3815.10
€ 103,97
DAT voor HRM Antwoordform. Rekenvaardigheid (pak a 25 st.)
Art.nr. 3815.11
€ 103,97
DAT voor HRM Antwoordformulieren Analogieën (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3815.12
€ 103,97
DAT voor HRM Antwoordform. Ruimtelijk Inzicht (pak a 25 st.)
Art.nr. 3815.13
€ 103,97
DAT voor HRM Antwoordformulieren Taalgebruik (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3815.14
€ 103,97
DAT voor HRM Antwoordform. Snelheid & Nauwk. (pak a 25 st.)
Art.nr. 3815.15
€ 103,97
DAT voor HRM Antwoordformulieren Woordbeeld (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3815.16
€ 103,97
DAT voor HRM Antwoordformulieren Praktisch Inzicht (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3815.17
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Kwalificatieniveau
A
Doelgroep
Adult
Digital Platform
P2O
Uitvoer type
Kit
Productline
Talent and Career Readiness
Hoofdcategorie
Arbeid en Organisatie, Onderwijs
Toepassingsgebied
Intelligentie/capaciteiten

• Volledig herziene versie van de DAT’83
• Volwassen normgroepen, gericht op de HRM-markt
• De 8 subtests, die ook los inzetbaar zijn, geven een beeld van intelligentiefactoren en vaardigheden

Doel
De DAT voor HRM meet intellectuele capaciteiten. Deze kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij het maken van keuzes op het gebied van loopbaan, reïntegratie en selectie. Het is een instrument dat ontwikkeld is met volwassen normgroepen en zich speciaal richt op de HRM-markt.

Doelgroep
De testserie is bedoeld voor volwassenen in de werkende leeftijd van uiteenlopend niveau, vanaf afgerond vmbo. Gebruik van de DAT voor HRM bij individuen die slechts korte tijd in Nederland zijn of de Nederlandse taal niet goed beheersen wordt afgeraden.

Beschrijving
De testserie bestaat uit 8 subtests met de volgende onderwerpen: Figurenreeksen, Rekenvaardigheid, Analogieën, Ruimtelijk Inzicht, Taalgebruik, Snelheid & Nauwkeurigheid, Woordbeeld en Praktisch Inzicht. Deze onderdelen kunnen gezamenlijk, maar ook los van elkaar worden ingezet.

Normering
De normtabellen zijn uitgesplitst in de volgende opleidingniveaus: Laag, Midden (algemeen, vmbo/mavo, mbo, havo) en Hoog (hbo, vwo/wo).

Afname
De test kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen en geschiedt volgens de pen-en-papiermethode als ook online. De afnameduur van de volledige test inclusief instructie bedraagt 2 uur en 31 minuten, een losse subtest neemt 6-20 minuten in beslag. Omdat de totale afnameduur vergeleken met de DAT'83 behoorlijk is ingekort, is deze serie bijzonder geschikt om in zijn geheel af te nemen.

Betrouwbaarheid/validiteit
De betrouwbaarheid uitgedrukt in KR20 ligt tussen de .83 en .93 bij 100%  gemaakte items.
Begripsvaliditeit is gedaan door middel van factoranalyse en intercorrelaties. Voor criteriumvaliditeit is de samenhang met rapportcijfers, intelligentietestscores en Cito-scores.

De complete set bestaat uit:
DAT voor HRM Handleiding
DAT voor HRM Testboek Figurenreeksen
DAT voor HRM Testboek Rekenvaardigheid
DAT voor HRM Testboek Analogieën
DAT voor HRM Testboek Ruimtelijk Inzicht
DAT voor HRM Testboek Taalgebruik
DAT voor HRM Testboek Snelheid & Nauwkeurigheid
DAT voor HRM Testboek Woordbeeld
DAT voor HRM Testboek Praktisch Inzicht
DAT voor HRM Antwoordformulieren Figuren Reeksen (5 stuks)
DAT voor HRM Antwoordformulieren Rekenvaardigheid (5 stuks)
DAT voor HRM Antwoordformulieren Analogieën (5 stuks)
DAT voor HRM Antwoordformulieren Ruimtelijk Inzicht (5 stuks)
DAT voor HRM Antwoordformulieren Taalgebruik (5 stuks)
DAT voor HRM Antwoordformulieren Snelheid & Nauwkeurigheid (5 stuks)
DAT voor HRM Antwoordformulieren Woordbeeld (5 stuks)
DAT voor HRM Antwoordformulieren Praktisch Inzicht (5 stuks)

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
DAT HRM (intel en capaciteieten test) isi gericht op de HRM markt, wat betekent dit? Is deze test alleen toe te passen op hrm-ers of is het geschikt voor alle/overige disciplines want ik zoek een algemeen toepasbare cap/intell test,
graag uw antwoord, met groet, Ari Versluis
116
Is er van de DAT voor HRM ook een digitale versie (beschikbaar)?
124