ABIV | Amsterdamse Beroepen Interessen Vragenlijst

ABIV | Amsterdamse Beroepen Interessen Vragenlijst

Auteur: A. Evers

Handleiding voor het ABIV onderzoek naar interessedimensies.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

ABIV | Amsterdamse Beroepen Interessen Vragenlijst

ABIV | Amsterdamse Beroepen Interessen Vragenlijst

Auteur: A. Evers

Handleiding voor het ABIV onderzoek naar interessedimensies.

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 137,36
ABIV Handleiding
ABIV | Amsterdamse Beroepen Interessen Vragenlijst

Auteur: A. Evers Handleiding voor het ABIV onderzoek naar interessedimensies.
Art.nr. 2271.01
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Kwalificatieniveau
0
Doelgroep
Adult
Uitvoer type
Manual
Productline
Talent and Career Readiness
Hoofdcategorie
Arbeid en Organisatie, Onderwijs
Toepassingsgebied
Interesses

• Onderzoek naar alle voorkomende interessedimensies
• Relevant voor studieadvies
• In te zetten bij loopbaanbegeleiding

Doel
Het bepalen van de beroepsinteresse.

Doelgroep
Adolescenten en volwassenen van 15 jaar en ouder, bij voorkeur op het niveau van 3e klas HAVO/VWO.

Beschrijving
De ABIV is een traditionele interessetest die gebruikt wordt als hulpmiddel bij advisering over individuele school-, studie- en beroepskeuzes van jongeren en bij loopbaanbegeleiding van volwassenen. In deze test moet de respondent zijn voor- of afkeur aangeven van een aantal beroepsnamen, schoolvakken en studierichtingen, vrijetijdsbestedingen en beroepsactiviteiten.
De ABIV wordt aanbevolen in begeleidingssituaties, voornamelijk als uitgangspunt voor een gesprek: ‘Kan de onderzochte zich in de scores herkennen? Levert het patroon van voorkeur- en afkeerscores reële alternatieven op? Worden naar aanleiding van het gesprek over de scores nieuwe studiemogelijkheden ontdekt?’ Bij een gesprek ter beantwoording van dergelijke vragen komt de ABIV het beste tot zijn recht. Gebruik van de ABIV in selectiesituaties wordt afgeraden.

ABIV meet 18 schalen:
Exact-wetenschappelijk; Technisch; Literair; Artistiek; Muzikaal; Alfa-wetenschappelijk; Commercieel; Sociaal; Sociaal-wetenschappelijk; Religieus; Buitenwerk; Sport; Bestuurlijk; Administratief; Cijferwerk; Leidinggeven; Avontuur; Medisch.

Normering
Er zijn normgegevens beschikbaar voor de bovenbouw van HAVO/ VWO, zowel voor mannen en vrouwen apart als gecombineerd.

Afname
De test kan individueel en groepsgewijs digitaal worden afgenomen via ons platform P2O. De test duurt ca. 25 minuten. Voor de interpretatie van de resultaten heeft u een handleiding nodig.

Jaar van uitgave 1992

Productvragen

Wat is de inhoud van de Handleiding bij de Abiv-test? Gaat deze handleiding over de technische kant: wijze van afnemen e.d. Of is het een toelichting op hoe de testresultaten te interpreteren? En hoe te duiden?
Met vriendelijke groeten,
95