CDI | Childhood Depression Inventory

Auteur: M. Kovacs
Nederlandse vertaling: B. Timbremont & C. Braet

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

CDI | Childhood Depression Inventory

Auteur: M. Kovacs
Nederlandse vertaling: B. Timbremont & C. Braet

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam
€ 115,49
CDI Handleiding (2009)
Childhood Depression Inventory Handleiding (2009) Auteur: M. Kovacs
Nederlandse vertaling: B. Timbremont & C. Braet Handleiding voor screeningtest depressieve stemming bij kinderen en adolescenten
Art.nr. 3835.01
€ 62,14
CDI Zelfscorende Formulieren (2009)
Childhood Depression Inventory Zelfscorend formulieren (pak a 25 stuks) Auteur: M. Kovacs
Nederlandse vertaling: B. Timbremont & C. Braet Zelfscorende formulieren voor screeningtest depressieve stemming bij kinderen en adolescenten
Art.nr. 3835.02
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Kwalificatieniveau
B
Doelgroep
Children
Uitvoer type
Manual
Productline
Emotional Health and Well Being
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie
Toepassingsgebied
Persoonlijkheid en Psychopathologie
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)

• Een screeningsinstrument voor het vaststellen van een depressieve stemming
• Voor kinderen en adolescenten van 8 t/m 17 jaar
• Korte afnameduur

Doel
De CDI test heeft als doel het screenen van depressies.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen en adolescenten van 8 tot en met 17 jaar.

Beschrijving
De CDI is een efficiënt screeningsinstrument voor het vaststellen van een depressieve stemming. De zelfrapportage-vragenlijst bestaat uit 27 items over cognitieve, affectieve en gedragsmatige depressiesymptomen. Er wordt geantwoord op een driepuntsschaal.  De totaalscore geeft een indicatie van de ernst van de zelfgerapporteerde depressieve symptomen. Binnen de klinische praktijk kan de CDI kinderen detecteren die risico lopen op een depressieve stoornis. Tevens blijkt de CDI ook sensitief om de effectiviteit van therapeutische interventies na te gaan.

Normering
Er zijn normen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar (N= 886) afkomstig uit een niet-klinische populatie en een klinische populatie. In 2008 is de CDI herzien omdat er een extra normonderzoek is geweest. Hierdoor is het leeftijdsbereik uitgebreid: van 7 jarigen tot 18 jarigen (de hele middelbare school). Daarnaast zijn er extra  Nederlandse data (1361 deelnemers), extra vlaamse data (1729 deelnemers en is de bestaande norm voor klinische groepen uitgebreid (naar 380 deelnemers).

Afname
De CDI kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Een individuele afname verdient echter de voorkeur. De afname duurt ca. 15 minuten.

Scoring
De CDI-totaalscore wordt verkregen door de scores van de afzonderlijke items op te tellen. De ruwe totaalscore kan worden omgezet in een percentielscore of een cut-off-score.

Jaar van uitgave
2008

afnameduur opleidingsniveau groepsgewijs en individueel
15 min. alle

Productvragen

Nog geen vragen gesteld. U kunt de eerste zijn!