Klepel-R | Revised

K.P. van den Bos, B.J.A. de Groot, J.R. de Vries

Meet de technische leesvaardigheid bij kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar (groep 3 tot en met 8 in het primair onderwijs, en de leerjaren 1 en 2 van het vervolgonderwijs). De Klepel-R beschikt over recente normen (2019). De normen (2019) van de EMT zijn verwerkt in de handleiding van de Klepel-R.

Bekijk alle wijzigingen onder het tabblad "Gegevens" beneden op deze pagina.

Belangrijke informatie voor gebruikers van KLEPEL-R en EMT 1e en 2e druk.
Uitgever Pearson en de auteurs willen u bij dezen inlichten over een verandering in de 3e druk van de Klepel-R.
Download het document hier

Vorm A & B
Herziene versie 2019

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Klepel-R | Revised

K.P. van den Bos, B.J.A. de Groot, J.R. de Vries

Meet de technische leesvaardigheid bij kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar (groep 3 tot en met 8 in het primair onderwijs, en de leerjaren 1 en 2 van het vervolgonderwijs). De Klepel-R beschikt over recente normen (2019). De normen (2019) van de EMT zijn verwerkt in de handleiding van de Klepel-R.

Bekijk alle wijzigingen onder het tabblad "Gegevens" beneden op deze pagina.

Belangrijke informatie voor gebruikers van KLEPEL-R en EMT 1e en 2e druk.
Uitgever Pearson en de auteurs willen u bij dezen inlichten over een verandering in de 3e druk van de Klepel-R.
Download het document hier

Vorm A & B
Herziene versie 2019

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 205,95
Combinatieset | Klepel-R en EMT
Art.nr. 4024.06
€ 123,55
Klepel-R | Complete Set
Art.nr. 4024.00
€ 71,07
Klepel-R Handleiding
Art.nr. 4024.01
€ 6,13
Klepel-R Testkaart Vorm A
Art.nr. 4024.02
€ 6,13
Klepel-R Testkaart Vorm B
Art.nr. 4024.03
€ 30,85
Klepel-R Scoreformulier A (100 stuks)
Art.nr. 4024.04
€ 30,85
Klepel-R Scoreformulier B (100 stuks)
Art.nr. 4024.05
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 300,00
Logopedie en Lees- en Spellingproblemen: Diagnostiek - 20 mei 2021 (Online training)
Locatie: ONLINE
Datum: 20 mei 2021 09:30
Duur: totaal 7:00 uren
Art.nr. E3597.00/course:312624_388329
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Kit
Doelgroep
Both
Hoofdcategorie
Onderwijs, Taal/Spraak
Productline
Language and Early Childhood Development
Toepassingsgebied
Taal, Taal/Spraak Tests

  • Meet de technische leesvaardigheid bij kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar (groep 3 tot en met 8 in het primair onderwijs, en de leerjaren 1 en 2 van het vervolgonderwijs)
  • Kan ingezet worden in het regulier en speciaal onderwijs
  • Gebruik in combinatie met de Een-Minuut-Test geeft aanwijzingen voor classificatie en behandeling van leesproblemen

Doel
Het meten van de technische leesvaardigheid van pseudo-woorden.

Doelgroep
De test is bedoeld voor groep 3 tot en met 8 in het primair onderwijs, en de leerjaren 1 en 2 van het vervolgonderwijs (7 t/m 14 jaar).

Beschrijving
De Klepel-R is bedoeld om het prestatieniveau van het lezen van pseudowoorden (met als onderliggende vaardigheid het decoderen) te bepalen bij kinderen in het leeftijdsbereik van 7 tot en met 14 jaar oud. Decoderen wil zeggen dat de lezer zijn alfabetische kennis op de woorden toepast en de verklankte letters integreert tot een woord. Dit is hoe de beginnende lezer leest. Pseudowoorden zijn uitspreekbare nonsenswoorden. In de leestheorie wordt het lezen van pseudowoorden gezien als een adequate operationalisering van decoderen.

De aanleiding om de Klepel-R (samen met de EMT van Brus & Voeten, 1973) in te zetten, kan divers zijn. Men kan de test gebruiken als screeningstest om een double check te hebben voor testresultaten met andere instrumenten. Omdat een duo-testafname met de Klepel en de EMT potentieel een gedifferentieerder beeld van de technische woord-leesvaardigheid levert dan menige andere standaard woordleestest (die geen pseudowoorden bevat), zijn deze metingen vooral van belang wanneer men in de lessen op school rekening wil houden met het leesniveau van de leerlingen en specifieke hulp wil bieden.

Wijzigingen ten opzichte van de Klepel 1994:

  • Nieuwe normering, nieuw onderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit.
  • Uitbreiding van de normen naar 14 jaar.
  • Naast de Klepel-R versie van 2 minuten, is er nu ook een versie van 1 minuut.
  • T-schaal in plaats van een Wechslerschaal.
  • Indexscore: In de Klepel-R kan op het nieuwe verzamelformulier voor de scoreformulieren naast de aparte ruwe scores en standaardscores voor de EMT, de Klepel-R1min en de Klepel-R2min, een gecombineerde score worden bepaald en ingevuld. Dit wordt de Indexscore genoemd.
  • Testinstructie: Ten opzichte van de instructies in de Klepel bevat de Klepel-R veranderingen voor het ‘bijwijzen met de vinger’, het ‘voorzeggen’, en de Klepel-R1min-procedure.
  • Downloadbare audiobestanden: Onder de vernieuwingen van de Klepel-R valt ook het voor klanten downloadbare audiobestand. Hiermee krijgt u een overzicht van alle correcte uitspraakmogelijkheden van de Klepel-R-woorden. Aanbevolen bij het scoren.

Jaar van uitgave
2019

De testset bestaat uit:
Klepel-R handleiding
Klepel-R Testkaart Vorm A
Klepel-R Testkaart Vorm B
Klepel-R Scoreformulieren vorm A (pak a 100 st.)
Klepel-R Scoreformulieren vorm B (pak a 100 st.)

Productvragen

Nog geen vragen. Stel als eerste een vraag!