Help je ons verder bij de ontwikkeling van de Bayley-4-NL?

Taaldiagnostiek symposium 2023

Welke factoren hebben invloed op de communicatieve participatie van kinderen met TOS? En welke rol is weggelegd voor de ouders van het kind? Ingrid Singer is onderzoeker en promovendus bij het lectoraat Logopedie en vertelt tijdens het taaldiagnostiek symposium alles over de communicatieve participatie van kinderen met TOS. 

Ingrid is niet onze enige spreker, we hebben namelijk maarliefst vijf sprekers die tijdens het symposium alles vertellen over meertaligheid en TOS, ouderbegeleiding bij kinderen met TOS en een korte presentatie over de nieuwe Peabody (PPVT) en de nieuwe EVT die eind van het jaar verschijnen. 


Tickets

Datum: 15 juni 2023
Tijd: 12:00 - 17:00 uur
Locatie: Online
Accreditatie: Ja bij het ADAP.
Terugkijken: Het event wordt opgenomen, maar je kunt enkel accreditatiepunten ontvangen wanneer je live meekijkt.
Ticket: €99 (excl. BTW)

Bekijk de editie van 2021 waar ruim 1600 deelnemers online aanwezig waren.

Programma

De tijden zijn nog onder voorbehoud

12:15 - 12:30 uur - Inloop en ontvangst

12:30 - 12:40 uur - Welkom dagvoorzitter

12:40 - 13:25 uur - Charlotte Mostaert - Identificatie van meertalige kinderen met TOS

Charlotte presenteert het protocol wat zij ontwikkelde voor logopedisten om taalproblemen bij meertalige kinderen op een juiste manier te diagnosticeren. Dit protocol is bedoeld om onderscheid te maken welke kinderen wel of juist niet thuis horen in de logopedie praktijk.

13:25 - 14:10 uur - Ingrid Singer - Welke persoonlijke en omgevingsfactoren beïnvloeden de communicatieve participatie van kinderen met TOS?

Ingrid presenteert de resultaten van een scoping review en een focusgroepstudie met logopedisten over factoren die de communicatieve participatie van kinderen met TOS beïnvloeden. Verschillende factoren zijn geïdentificeerd, zoals de leeftijd, prosocialiteit, sociocognitie en vriendschappen van het kind en het communicatieklimaat thuis. De toepassing van deze resultaten wordt geïllustreerd aan de hand van een klinische redenering. De focusgroepstudie met logopedisten onthulde dat de sociale omgeving, ervaringen met communicatie, het zelfbeeld en de coping skills van het kind een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van de communicatieve participatie. We zullen bespreken hoe je participatieproblemen inzichtelijk maakt en welke rol de samenwerking met ouders kan spelen in de behandeling.

14:10 - 14:15 uur - Korte pauze

14:15 - 14:50 uur - Ilona Silderhuis - PPVT en EVT (casus)

Ilona heeft in haar praktijk de PPVT en EVT mogen testen en zal op basis van een casus informatie geven over deze testenllona geeft een korte inleiding over de test, ze vertelt wat er nieuw is en wat er anders is. Vervolgens zal zij inzoomen op een kind door het taalprofiel te laten zien en bespreken wat er, als ze de ppvt en evt zou gebruiken, dan uit komt. Vervolgens bespreek Ilona kort de behandeldoelen en zoomt in de op praktische informatie zoals de afname op Q-global. Na afloop bespreekt Ilona vragen die tijdens de presentatie gesteld kunnen worden.

14:50 - 15:35 uur - Josje Verhagen - Het meten van taalvaardigheid van meertalige kinderen: uitdagingen en aandachtspunten

Josje neemt ons mee in de uitdagingen en aandachtspunten bij het meten van taalvaardigheid bij meertalige kinderen. Specifiek gaat ze in op twee zaken die het meten van taalvaardigheid van meertalige kinderen bemoeilijken: (i) non-respons komt meer voor bij kinderen met een anderstalige achtergrond en (ii) scores van meertalige kinderen op taalvaardigheidstests worden beïnvloed door tweetaligheid / kennis van een andere taal.

15:35 - 16:20 uur - Eddy Hoste - De ontwikkeling van vragenlijsten voor het meten van de impact van een TOS op kind en ouder.

Omdat taal zo belangrijk is voor de algemene ontwikkeling van jonge kinderen, is de impact ervan op zowel cognitief, senso-motorisch als sociaal-emotioneel vlak ingrijpend. De stoornis heeft daarnaast ook een sterke invloed op de ouders en op de ouder-kindinteracties. Eddy stelt ons een set vragenlijsten voor die de bredere impact van een TOS op zowel kind als ouders in kaart brengt.

16:20 uur - Afsluiting door dagvoorzitter


Sprekers

Charlotte_Mostaert

Charlotte Mostaert werkt als logopedist, docent en onderzoeker aan de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More. Door de jaren heen kreeg zij de kans om zich te specialiseren in taal en meertaligheid. Taalproblemen bij meertalige kinderen is haar expertise. Die kennis deelt Charlotte graag met het werkveld via vormingen, workshops en het postgraduaat Meertaligheid. Via verschillende onderzoeksprojecten draagt zij bij aan de optimalisatie van de taaldiagnostiek bij meertalige kinderen.

Ingrid_Singer

Ingrid Singer is onderzoeker en promovendus bij het lectoraat Logopedie – participatie door communicatie van Hogeschool Utrecht. Haar promotieonderzoek gaat over de communicatieve participatie van kinderen met TOS. Ingrid is de ontwikkelaar van de oudergesprekstool ENGAGE (2018). Daarnaast heeft zij een onderwijsmodule met game-elementen ontwikkeld waarin studenten logopedie van Hogeschool Utrecht een innovatief product ontwikkelen voor een eigen (gesimuleerde) logopediepraktijk.

Ilona_silderhuis

Ilona Silderhuis is na haar afstuderen als logopedist direct gestart met haar eigen praktijk. Tegenwoordig heeft zij een team van logopedisten en meerdere locaties verspreid over Nederland. In de loop van de jaren heeft zij vele cursussen en nascholing gevolgd, dit heeft geresulteerd in verschillende specialisaties gericht op de logopedie, maar ook op het gebied van coaching en psychologie. Tevens heeft zij als docent en ontwikkelaar een lange staat van dienst en verzorgt zij voor Pearson Clinical verschillende trainingen.

Josje-verhagen

Josje Verhagen is universitair hoofddocent en is verbonden aan het Amsterdam Center for Language and Communication. Josje haar expertise ligt op het gebied van communicatie van meertalige kinderen. Rondom dit onderwerp deed en doet Josje verschillende onderzoeken. Op dit moment is Josje betrokken bij het onderzoeksproject MultiCUE van de Universiteit van Amsterdam waarin gekeken wordt naar de communicatievaardigheden van meertalige kinderen. Het project onderzoekt hoe het spreken van meerdere talen invloed heeft op hoe kinderen gesprekken voeren met andere mensen.

eddy-hoste-tos

Eddy Hoste heeft intussen 30 jaar praktijkervaring en is sinds 2004 als praktijklector verbonden aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Gent waar Eddy vooral praktijkgerichte vakken doceert zoals ‘Taalontwikkelingsstoornissen’, ‘Stemstoornissen’, ‘Myofunctionele stoornissen’ en ‘Stotteren’. Daarnaast is Eddy verbonden aan het Paramedisch centrum ‘Vietaal’ en bouwde zo een ruime expertise op in onderzoek en behandeling van een brede waaier logopedische problemen en aanverwante gedragsstoornissen.

Ben jij er 15 juni ook bij?

Krijg een eerste inkijkje in de nieuwe Peabody (PPVT-5-NL) en EVT-3-NL, nieuwe inzichten over meertalige kinderen met een TOS, de rol van ouders bij kinderen met een TOS en meer.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.