De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

SRZ/SRZ-I | Sociale Redzaamheidsschaal voor Verstandelijk Gehandicapten

De SRZ/SRZ-I meet sociale redzaamheid en is geschikt voor verstandelijk gehandicapten van 4 t/m 18 jaar. 

Dit testmateriaal bevat elementen die niet meer actueel of niet volledig representatief zijn, zoals ouderwetse afbeeldingen, uitdrukkingen of taalgebruik. Wij vragen u als testgebruiker om hiermee rekening te houden bij de afname en inteprretatie van de test, afhankelijk van de doelgroep waarbij de test wordt ingezet.

D.W. Kraijer, G.N. Kema & A.A. de Bildt
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Doelgroep Both
Leeftijd Basisschool, Jongeren/Adolescenten
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Productline Emotional Health and Well Being
Uitvoer type Score sheet
Toepassingsgebied Verstandelijke Beperking

• Meet sociale redzaamheid
• Geschikt voor verstandelijk gehandicapten 4 t/m 18
• Vier subschalen: zelfredzaamheid, taalgebruik, taakgerichtheid en sociale gerichtheid

Doel
Meten van de sociale redzaamheid.

Doelgroep
De test is bedoeld voor verstandelijk gehandicapten van 4 tot en met 18 jaar.

Beschrijving
De SRZ is een observatieschaal die door de groepsleiding wordt ingevuld. De SRZ-i wordt in een vraaggesprek met de ouders of verzorgers ingevuld. De schaal meet de sociale redzaamheid, ofwel het kunnen voldoen aan de dagelijkse eisen van de samenleving. De SRZ/SRZ-i kent vier subschalen: zelfredzaamheid, taalgebruik, taakgerichtheid en sociale gerichtheid. Hieronder vallen de 31 itemclusters die op hun beurt onderverdeeld zijn in vier niveaus, oplopend van minder naar meer zelfstandig omgaan met zichzelf, met mensen en met dingen in dagelijkse situaties.

De SRZ/SRZ-i kan worden toegepast bij kinderen en adolescenten met een diep tot en met licht verstandelijke beperking of bij wie een verstandelijke beperking wordt vermoed. De schaal kan een rol vervullen bij: de onderkenning van een verstandelijke beperking en het niveau hiervan, het opzetten van een begeleiding- en/of behandelplan, de evaluatie van de resultaten van een behandeling/interventie, indicatie, registratie en beleidsontwikkeling en researchprojecten.

Normering
Er zijn SRZ-i normen voor de totale populatie 4- t/m 18-jarigen met een verstandelijke beperking (N=821). Bij de SRZ zijn de normen voor 7- t/m 40-jarige inrichtingsbewoners (N=2602), dagcentrum voor volwassenen deelnemers (17 jaar en ouder; N=603) en de totale verstandelijk beperkte populatie (4 jaar en ouder) gehandhaafd.

Scoring
De scores worden op een eenvoudige manier handmatig verwerkt tot standaardcijfers voor Zelfredzaamheid, Taalgebruik, Taakgerichtheid en Sociale gerichtheid, en de SRZ-i-totaal score. De scores kunnen bovendien worden omgezet in leeftijdsequivalenten. De standaardcijfers kunnen worden uitgezet in een SRZ-profiel.

Afname
De test kan alleen individueel via de pen-en-papiermethode worden afgenomen. De afname van de SRZ duurt 10 tot 15 minuten en de afname van de SRZ-i duurt 20 tot 25 minuten. Het verloop van het gesprek bepaalt de volgorde van invulling.

Jaar van uitgave
2004

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
SRZ-I Formulieren (pak a 25 st.)
Art.nr. 3071.03 B
€ 58,08
SRZ / SRZ-I Handleiding
Art.nr. 3071.04 B
€ 63,36