SCL-90 | Symptom CheckList

SCL-90 | Symptom CheckList

Auteurs: W.A. Arrindell & J.H.M. Ettema

Meestgebruikte multidimensionale klachtenlijst voor het meten van geestelijke en lichamelijke klachten.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

SCL-90 | Symptom CheckList

SCL-90 | Symptom CheckList

Auteurs: W.A. Arrindell & J.H.M. Ettema

Meestgebruikte multidimensionale klachtenlijst voor het meten van geestelijke en lichamelijke klachten.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 88,25
SCL-90 Formulieren (pak a 50 st.) (Revised)
Art.nr. 1591.02
€ 143,35
SCL-90 Sleutels set a 9 (Revised)
Art.nr. 1591.03
€ 152,33
SCL-90 Handleiding (Revised)
Art.nr. 1591.04
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Score sheet
Doelgroep
Both
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie
Productline
Emotional Health and Well Being
Kwalificatieniveau
B
Toepassingsgebied
Persoonlijkheid en Psychopathologie
Leeftijd
12+ jaar (Jongeren/Adolescenten), 18+ jaar (Volwassenen), 65+ jaar (Ouderen)

• De meest gebruikte multidimensionale klachtenlijst
• Zowel lichamelijke als geestelijke klachten
• Vanaf 12 jaar

Doel
Meten van lichamelijke en psychische klachten.

Doelgroep
Jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar.

Beschrijving
De Symptom Checklist (SCL-90) is een veelgebruikte multidimensionele klachtenlijst, die door de cliënt zelf wordt ingevuld. De vragenlijst bestrijkt een belangrijk deel van de klachten die men bij ambulante psychiatrische patiënten kan aantreffen en is geschikt als screeningsinstrument en als meetmethode bij de evaluatie van behandelingsresultaten. In deze herziene versie zijn nieuwe normeringsgroepen opgenomen.

De SCL-90 is een zelfbeoordelingsschaal die lichamelijke en psychische klachten meet voor het screenen van psychopathologie. De vragenlijst bestaat uit 90 omschrijvingen van klachten waarbij de cliënt moet aangeven in welke mate hij/zij daar de afgelopen week last van heeft gehad. De SCL-90 kent acht schalen: 1. Agorafobie, 2. Angst, 3. Depressie, 4. Somatische klachten, 5. Insufficiëntie van denken en handelen, 6. Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit, 7. Hostiliteit, 8. Slaapproblemen. De totaalscore op de SCL-90 duidt het algehele niveau van psychisch/lichamelijk disfunctioneren aan (Psychoneuroticisme).

Normering
Er zijn nu 6 normgroepen: Poliklinische psychiatrische patiënten (N=5521), Algemene bevolking (N=2368), Chronisch pijnpatiënten (N=2458), Klinische verslaafden (N=1570) en Eerstelijnscliënten (N=598), Cliënten uit huisartsenpraktijken (N=925). Tevens zijn er gegevens voorhanden voor verlegen mensen, bezoekers aan de ouderenafdeling van een RIAGG, en mannelijke gedetineerden (waarvan sommige met verslavingsproblematiek).

Scoring
De afzonderlijke schalen van de SCL-90 worden met behulp van sleutels gescoord. Tevens is de SCL-90 ook geautomatiseerd af te nemen en te scoren. Er wordt gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal, met de antwoordmogelijkheden: 'helemaal niet', 'een beetje', 'nogal', 'tamelijk veel' en 'heel erg'. De totaalscore ontstaat door de ruwe schaalscores plus de score ‘overig’ op te tellen. De totaalscore op de SCL-90 duidt het totale niveau van psychisch/lichamelijk disfunctioneren aan (Psycho-neuroticisme).

Afname
De SCL-90 kan zowel individueel als groepsgewijs (max. 10 personen) afgenomen worden via de pen-en-papiermethode. De afname duurt ca. 20 minuten.

Jaar van uitgave
2003

afnameduur opleidingsniveau groepsgewijs en individueel
variabel
alle

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
Is het mogelijk dat de SLC-90 door een basispsycholoog wordt afgenomen of kan dit alleen door een gz-psycholoog?
157
Door wie mag de vragenlijst afgenomen worden? Dient deze psychisch geschoold te zijn?
151
Indien men wil werken met een computer afname, hoe kan men dit dan bekomen en wat zijn de prijzen die hieraan gekoppeld zijn?
463
Zijn de normtabellen in de revised SCL-90 veranderd? Vraag is vooral of het zinvol is om de nieuwe handleiding aan te schaffen, of dat (met name) de classificatie van de oude normen (zeer hoog t/m zeer laag) nog voldoet. / hetzelfde is gebleven.
483
Er is een revised handleiding, en de vragenlijst is ook revised. Wat zijn de veranderingen? Zijn b.v de normen vernieuwd?
437