De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

SCL-90 | Symptom CheckList

De SCL-90 is de meestgebruikte multidimensionale klachtenlijst voor het meten van geestelijke en lichamelijke klachten.

W.A. Arrindell & J.H.M. Ettema
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Doelgroep Both
Leeftijd Jongeren/Adolescenten, Volwassenen, Ouderen
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Productline Emotional Health and Well Being
Uitvoer type Score sheet
Toepassingsgebied Persoonlijkheid en Psychopathologie

• De meest gebruikte multidimensionale klachtenlijst
• Zowel lichamelijke als geestelijke klachten
• Vanaf 12 jaar

Doel
Meten van lichamelijke en psychische klachten.

Doelgroep
Jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar.

Beschrijving
De Symptom Checklist (SCL-90) is een veelgebruikte multidimensionele klachtenlijst, die door de cliënt zelf wordt ingevuld. De vragenlijst bestrijkt een belangrijk deel van de klachten die men bij ambulante psychiatrische patiënten kan aantreffen en is geschikt als screeningsinstrument en als meetmethode bij de evaluatie van behandelingsresultaten. In deze herziene versie zijn nieuwe normeringsgroepen opgenomen.

De SCL-90 is een zelfbeoordelingsschaal die lichamelijke en psychische klachten meet voor het screenen van psychopathologie. De vragenlijst bestaat uit 90 omschrijvingen van klachten waarbij de cliënt moet aangeven in welke mate hij/zij daar de afgelopen week last van heeft gehad. De SCL-90 kent acht schalen: 1. Agorafobie, 2. Angst, 3. Depressie, 4. Somatische klachten, 5. Insufficiëntie van denken en handelen, 6. Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit, 7. Hostiliteit, 8. Slaapproblemen. De totaalscore op de SCL-90 duidt het algehele niveau van psychisch/lichamelijk disfunctioneren aan (Psychoneuroticisme).

Normering
Er zijn nu 6 normgroepen: Poliklinische psychiatrische patiënten (N=5521), Algemene bevolking (N=2368), Chronisch pijnpatiënten (N=2458), Klinische verslaafden (N=1570) en Eerstelijnscliënten (N=598), Cliënten uit huisartsenpraktijken (N=925). Tevens zijn er gegevens voorhanden voor verlegen mensen, bezoekers aan de ouderenafdeling van een RIAGG, en mannelijke gedetineerden (waarvan sommige met verslavingsproblematiek).

Scoring
De afzonderlijke schalen van de SCL-90 worden met behulp van sleutels gescoord. Tevens is de SCL-90 ook geautomatiseerd af te nemen en te scoren. Er wordt gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal, met de antwoordmogelijkheden: 'helemaal niet', 'een beetje', 'nogal', 'tamelijk veel' en 'heel erg'. De totaalscore ontstaat door de ruwe schaalscores plus de score ‘overig’ op te tellen. De totaalscore op de SCL-90 duidt het totale niveau van psychisch/lichamelijk disfunctioneren aan (Psycho-neuroticisme).

Afname
De SCL-90 kan zowel individueel als groepsgewijs (max. 10 personen) afgenomen worden via de pen-en-papiermethode. De afname duurt ca. 20 minuten.

Jaar van uitgave
2003

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
SCL-90 Formulieren (pak a 50 st.) (Revised)
Art.nr. 1591.02 B
€ 100,07
SCL-90 Sleutels set a 9 (Revised)
Art.nr. 1591.03 B
€ 162,56
SCL-90 Handleiding (Revised)
Art.nr. 1591.04 B
€ 172,75