Richtlijnen voor auteurs

Pearson realiseert verreweg de meeste uitgaven (tests en boeken) in samenwerking met externe auteurs. Vaak worden wij benaderd door auteurs en soms vragen wij auteurs om bij te dragen aan een concept-uitgave. In alle gevallen waarbij het tot een samenwerking komt worden er afspraken gemaakt tussen de auteur(s) en Pearson en vastgelegd in een auteurscontract.

Voor een vlot verloop van het uitgeefproces (van idee tot feitelijke publicatie) is het in ieders belang om zo vroeg mogelijk om tafel te gaan. Alleen dan kan ook optimaal van onze expertise gebruik worden gemaakt, waardoor de uitgave goed aansluit op de behoefte in de markt.

Tevens kan dan gebruik worden gemaakt van diverse auteurstools die wij kunnen aanbieden:

Mocht u een idee hebben voor een uitgave die u via Pearson zou willen uitgeven, dan kunt u met ons contact opnemen, info-nl@pearson.com

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe white papers en webinars door experts, events, nieuwe producten en aanbiedingen?