Remediërend -en lesmateriaal

Wij bieden remediërend materiaal en lesmateriaal op het gebied van lezen, schrijven, spreken en rekenen. Zo stimuleert en ontwikkelt u met Picto het taalgevoel bij kinderen. Voor volwassenen is PICTO ANT2 ontwikkeld. Het doel van dit lesmateriaal is het leren spreken in correcte, eenvoudige zinnen. Met AKLL leren kinderen lezen d.m.v. een effectieve klanksynthesemethode. De WWZ test is bedoeld voor afasiepatiënten, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of verworven afasie en volwassenen binnen het NT2-onderwijs.

Hoogwaardig remediërend materiaal en lesmateriaal
Pearson geeft kwalitatief hoogwaardig diagnostisch- en therapiemateriaal uit voor het onderwijs en de pedagogiek. Om de kwaliteit van onze tests op het gebied van lezen, schrijven en rekenen te waarborgen vindt voortdurende testontwikkeling plaats in nauwe samenwerking met nationale en internationale wetenschappers op onderwijsgebied van onderwijs.

Boeken over remediërend- en lesmateriaal
Pearson geeft ook boeken uit op het gebied van psychologie, psychiatrie en pedagogiek. Wij publiceren voor iedereen die werkzaam is op deze gebieden en voor iedereen die onderwijs volgt of verzorgt op een van deze terreinen. Bekijk onze boeken over remediërend- en lesmateriaal.

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe white papers en webinars door experts, events, nieuwe producten en aanbiedingen?