Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

RBMT-3-NL - Terug in het geheugen

rbmt

Maak kennis met de nieuwste RBMT-3-NL

Hoe zet je de RBMT in bij cliënten met dementie?

We hebben een speciale podcast aflevering opgenomen over de RBMT en dementie. Expert en mede-ontwikkelaar Yvonne Rensen legt in deze podcast onder andere uit uit wat er nieuw is, wanneer je 'm kunt gebruiken en hoe je behandelvoortgang kunt monitoren met de RBMT-3-NL.

Meer weten over de inzet van de RBMT-3-NL in de praktijk?

Klik hier en bekijk het introductiewebinar de RBMT-3-NL in vogelvlucht. 

Aanvullende informatie over de test

De oorsprong van de RBMT 

De Rivermead Behavioural Memory Test werd in 1985 gepbliceerd in de UK, waar de RBMT-3 in 2008 verscheen.
Van 2014 -2022 is er gewerkt aan de ontwikkeling van deze Nederlandstalige versie: de RBMT-3-NL.

Wat is de noodzaak van deze nieuwe versie?

De RBMT-3 is ontwikkeld om de klinische toepasbaarheid van de test te verbeteren en de bruikbaarheid te vergroten.
De veranderingen en aanpassingen in deze nieuwe versie hebben hieraan bijgedragen. 

Wat is het doel van de RBMT-3-NL?

Met de RBMT-3-NL breng je alledaagse geheugenproblemen in kaart bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel of neurodegeneratieve ziekten. 

Onderzoekstoepassingen van de RBMT-3-NL

Meet de effecten van medicatie, interventies en behandelplannen bij mensen met geheugenproblemen;

Meet de profielen van geheugenprocessen in verschillende patiëntgroepen;

Meet de effecten van leeftijdsgerelateerde veranderingen op specifieke geheugenprocessen.


Wat is de onderscheidende factor van de RBMT-3-NL in vergelijking met andere geheugentests?

Een belangrijke onderscheidende eigenschap is de ecologische validiteit van de RBMT-3-NL.

Met andere woorden: de RBMT-3-NL onderzoekt dagelijkse geheugencapaciteiten.

Het gaat hierbij om het onthouden van namen bij gezichten, het herinneren van iets dat je op een later tijdstip niet mag vergeten, of een berichtje uit de krant.  

Betrouwbare, tastbare en praktische informatie

Het zijn concrete praktische taken die een beroep doen op dagelijkse geheugenvaardigheden.

Hierdoor stellen de testresultaten je in staat om een betrouwbare uitspraak te doen over het dagelijks functioneren van een cliënt, en aansluitende tastbare adviezen/strategieën te formuleren binnen het behandelplan dat je opstelt. 

De RBMT maakt automatisch de vertaalslag naar het dagelijks leven 

Andere geheugentests, zoals de 15-woordentest, de Visuele Associatietest (VAT) en de Location Learning Test (LLT-R) of de WMS-IV-NL brengen puur de verschillende geheugenfuncties in kaart.

Dit gebeurt aan de hand van 'laboratoriumachtige' taken, zoals het onthouden van woorden, plaatjes of locaties die weinig relevantie hebben met betrekking op het dagelijks leven.

Onderzoekers en (neuro)psychologen hebben daarom behoefte aan tests die wél ecologisch valide zijn en beter samenhangen met taken uit het dagelijks leven. Bij uitstek voor deze groep professionals is de RBMT-3-NL zeer interessant. 

Wat is er in deze nieuwste versie veranderd?

De RBMT-3-NL is voorzien van vernieuwde en uitgebreide normen, geupdate taken, aangepast taalgebruik en een nieuwe subtest waarmee het niveau van bekwaamheid tot het aanleren van nieuwe vaardigheden beoordeeld kan worden.

Als gevolg van deze veranderingen zijn de klinische relevantie en bruikbaarheid in deze nieuwste versie verder verbeterd, en kan een groter scala aan geheugenfuncties worden onderzocht. 

Wanneer kies je voor de RBMT-3-NL?

De RBMT-3-NL is primair ontwikkeld voor gebruik in klinische populaties. Dat wil zeggen: patiënten met ernstige en reeds vastgestelde geheugenproblemen.

Voor gezonden personen is het eenvoudig om een goede score te behalen op de test. Ook mensen met een mildere geheugenstoornis behalen veelal voldoende tot goede resultaten, waardoor losse inzet in dit geval minder relevante informatie oplevert.  

De sensitiviteit van het instrument is het hoogst tijdens inzet bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel of neurodegeneratieve ziekten.

Denk aan traumatisch letsel, een beroerte of hersentumoren, maar ook aan de ziekte van Alzheimer, fronto-temporale dementie het syndroom van Korsakov of het amnestisch syndroom.  

Wat levert de inzet van de RBMT-3-NL in de praktijk op?

De RBMT-3-NL brengt geheugenproblemen in kaart via alledaagse opdrachten waar mensen met geheugenproblemen moeite mee hebben.

De test stelt jou als professional in staat om de ernst en het verloop van een geheugenstoornis vast te stellen en sterke en zwakke punten te identificeren. De prospectieve taak meet daarbij het niveau van bekwaamheid tot het aanleren van nieuwe vaardigheden.  

Deze informatie biedt ondersteuning bij het opstellen van een effectief behandel- of revalidatieplan dat aansluit op het potentieel van individuele patienten en optimale ondersteuning biedt in het dagelijks leven voor hen en hun naasten.   

Voor welke doelgroep(en) is de RBMT-3-NL primair ontwikkeld?

De RBMT-3-NL is primair ontwikkeld voor gebruik in klinische populaties:

  • Patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, hersentumoren of traumatisch letsel;
  • Patiënten met neuro-degeneratieve ziekten als Alzheimer of frontotemporale dementie. 
  • Patiënten met amnestisch syndroom zoals Korsakov

Wat is het leeftijdsbereik van de RBMT-3-NL?

De test is geschikt voor mensen die behoren tot bovengenoemde populaties, in een zeer breed leeftijdsbereik van 16 tot en met 89 jaar. 

Is de RBMT-3-NL geschikt om in te zetten bij cliënten met een communicatieve of fysieke beperking?

Een gestandaardiseerde afname van de RBMT-3-NL kan nadelig zijn voor cliënten met fysieke beperkingen.
Zorg in dit geval dat de aard en ernst van de beperking op voorhand bekend zijn, en dat je op de hoogte bent van de manier van communiceren die voor de cliënt de voorkeur heeft.
Dat kan beteken dat moet worden afgeweken van de standaard procedures. 

Voor cliënten die slechthorend zijn, de Nederlandse taal niet goed beheersen of een taalstoornis hebben kan het beter zijn om meer focus te leggen op de scores die op visuele subtests
worden behaald, om een inschatting te maken van de geheugenfuncties. 


Wanneer mag je de RBMT afnemen en scoren?

De RBMT is een hoogwaardig maar complex instrument. Om de test goed te kunnen afnemen, scoren en interpreteren zijn daarom enkele kwalificaties vereist. 

Algemene kwalificaties 

De RBMT-3-NL is in afname, diagnose en interpretatie een complex instrument. Als gebruiker dien je daarom:

Te zijn opgeleid in, en ervaring te hebben met de afname en interpretatie van gestandaardiseerde klinische instrumenten;

Ervaring te hebben met het onderzoeken van mensen met dezelfde leeftijd, taalkundige achtergrond en klinische, culturele of onderwijsachtergrond van de mensen die je wilt testen;

De RBMT-3-NL  van Pearson Clinical training te hebben afgerond.

Afname en scoring

Om de RBMT-3-NL te mogen afnemen en scoren heb je een kwalificatie nodig op het gebied van testafname, zoals de Basiskwalificaite Psychodiagnostiek;

Interpretatie van de testresultaten

Om de resultaten uit de RBMT-3-NL correct te kunnen interpreteren heb je een Nederlandse BIG-registratie als gezondheidspsycholoog (met kennis van neuropsychologie) of een BIG-registratie als klinisch neuropsycholoog, of een Vlaamse registratie als klinisch psycholoog nodig. 

Hoe werkt een afname van de RBMT-3-NL?

De RBMT-3-NL wordt afgenomen en gescoord op papier.
Dit duurt ongeveer 30 minuten.
De meeste subtests bevatten onmiddelijke en uitgestelde reproductie- of herkenningscondities. 
Het is daarom het meest ideaal om de test in zijn geheel af te nemen op de volgorde zoals voorgeschreven in de handleiding.

Factoren zoals de ernst van een stoornis, jouw afnamevaardigheden als testleider en de teststijl van de cliënt kunnen de afname duur beinvloeden. 

Probeer indien mogelijk de complete testbatterij in een sessie af te nemen. Merk je dat een cliënt moe wordt? Van streek raakt of om welke andere reden dan ook niet meer goed in staat is om de afname voort te zetten? In dat geval is het beter de afname te staken en af te maken na een korte pauze. 


Uit welke materialen bestaat de inhoud van de RBMT-3-NL?

De complete set bestaat uit een handleiding, scoreformulieren, stimulusboeken (voor versie een en de parallelle tweede versie) scorekaarten, een scorekaart voor de Niet-Alledaagse taak en de bijbehorende puzzel, en stimulusmateriaal voor de 'Bericht'-envelop.

Het kan handig zijn om de antwoorden die een cliënt geeft bij de Verhaalsubtests op te nemen zodat je deze zo nauwkeurig mogelijk kunt scoren. De antwoorden op de Niet-Alledaagse taak moeten getimed worden. Je kunt hiervoor een stopwatch of je eigen telefoon gebruiken.

Waaruit bestaat de inhoud van de subtests?

De RBMT-3 bevat een aantal geupdate subtests die zijn overgenomen uit de voorgaande versie, en een nieuw toegevoegde subtest: de Niet-Alledaagse taak. 
Hieronder vind je een overzicht van de subtests met daarbij een korte beschrijving van de taak. 

Namen

Na het zien van twee foto's is het de bedoeling dat de client de voor- en achternaam van deze personen onthoudt.

Persoonlijke eigendommen

Je leent twee eigendommen van een cliënt, zoals sleutels of een telefoon.
Samen spreken jullie af waar je deze spullen opbergt, en dat de client zodra jij de woorden 'dit is het einde van de test' uitspreekt, vraagt naar de eigendommen en benoemd waar ze liggen. 

Afspraken

Je stelt een timer in op 25 minuten en spreekt af met de cliënt dat deze twee vragen met betrekking op de nabije toekomst stelt, zodra de wekker gaat. 


Plaatjes herkennen

Je toont de client in totaal 15 lijntekeningen (maximaal 3 seconden per tekening) die alledaagse begrippen afbeelden.
De cliënt moet deze benoemen.


Verhaal:

Je vraagt de cliënt om een voorgelezen nieuwsbericht te beluisteren en hier zoveel mogelijk informatie uit te onthouden. 


Presentatie

Je laat in  totaal 15 foto's van gezichten zien aan de cliën (maximaal drie seconden per foto).
Op een later moment herhaal je dit en vraagt welke gezichten iemand wel of niet herkent. 


Route:

Je zet een korte route bestaand uit zes onderdelen uit door de ruimte waarin je de test afneemt.
Bijvoorbeeld vanaf de deur, naar het bureau, langs de vensterbank, naar de plant, langs de kast, voorbij de stoel.
De cliënt moet deze route vervolgens nalopen. 


Bericht:

Beoordeel of de cliënt de berichtenenvelop en het boek meeneemt en op de goede locaties achterlaat. 


Orriëntatie:

Je stelt de cliënt een aantal vragen met betrekking op orriëntatie in plaats, tijd en persoon.


De Niet-Alledaagse taak:

Je doet voor hoe een puzzel kan worden opgelost door de stukken op vaste volgorde in een mal te plaatsen.
Vervolgens vraag je of de cliënt dit op deze manier na kan doen.
Je herhaalt de procedure twee keer.
 

Deze subtests kennen een onmiddelijke en een uitgestelde taak.  


5 vragen over de RBMT-3 aan Barbara Wilson, Auteur van de Engelstalige uitgave van de test

Wanneer kies je voor de inzet van de RBMT-3-NL, DE WMS-IV-NL of een combinatie?

Met de WMS-IV-NL vorm je een algemeen beeld van iemands geheugenfuncties. De abstracte taken waaruit de test bestaat zijn gebaseerd op theoretische concepten over geheugenfuncties. 

In tegenstelling tot de RBMT-3-NL, geeft de WMS informatie over het episodisch geheugen en het werkgeheugen, en wordt duidelijker onderscheid gemaakt tussen 'gezond' of 'ziek' op individueel niveau. 

De RBMT-3-NL is juist relevant bij individuen waarbij al een klinische diagnose als niet-aangeboren hersenletsel, een neurodegeneratieve ziekte of Korsakov is vastgesteld. 

De test is het meest sensitief bij patiënten in de leeftijd van
16-89 jaar die tot deze groep behoren.

Samengevat: 

Je kiest voor de 'losse' inzet van de RBMT-3-NL om betrouwbare en praktische informatie te verkrijgen over dagelijkse geheugenproblemen bij patiënten met ernstige geheugenstoornissen,

en om veranderingen/het effect van de behandeling door de tijd heen te evalueren.  

Bevind je je nog in de diagnostiekfase en moet nog blijken of/in hoeverre sprake is van een geheugenstoornis?

Dan is de RBMT-3-NL geschikt als aanvulling op andere instrumenten waarmee je de geheugenfunctie in kaart brengt.  

Is er een training vereist om te werken met de RBMT-3-NL als je beschikt over de benodigde kwalificaties voor afname en scoring?

De RBMT-3-NL Basistraining is een praktische e-learning die een optimale inzet van de test waarborgt. Deze online zelfstudie is ontwikkeld door experts Roy Kessels en Yvonne Rensen (die ook de test ontwikkelden) en vormt de basis voor elke startende RBMT-3-NL gebruiker. 

Wat komt er tijdens de training aan bod?

Alle belangrijke facetten omtrent de afname en scoring van de test worden in de training behandeld. 

Met behulp van actuele casuistiek uit diverse praktijksituaties waarbinnen de RBMT-3-NL kan worden ingezet, zoals een verpleeghuis, revalidatiecentrum en de GGZ, wordt ook heel uitgebreid ingegaan op de interpretatie van de scores. 

Wat levert de training je op?

Na afloop van deze online zelfstudie beschik je over de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de RBMT-3-NL zo goed mogelijk af te nemen en te scoren. 


Vrijblijvend jouw vragen rondom de inzet van de RBMT-3-NL aan een van onze consultants stellen? We helpen je graag verder. Klik op onderstaande button en plan een gratis consult met Kathelijne Tijs of Liesbeth Lempens.

Klik hieronder voor het registratieformulier.

Rivermead Behavioural Memory Test 3 NL

Voor betrouwbare en functionele informatie vanuit het geheugen.

top