De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

Raven's 2 Progressive Matrices | Diagnostische versie

De Raven's is wereldwijd de meest gebruikte non-verbale intelligentietest om snel een beeld van de algemene intelligentie (g) te krijgen. De Raven's 2 is snel af te nemen en is zowel digitaal als op papier beschikbaar. De test heeft een leeftijdsbereik van 4:0 - 69:11 jaar en geeft een Geschaalde Score van 40-160.

Raven, J.C. & Raven, J.
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i A
Leeftijd Basisschool, Jongeren/Adolescenten, Volwassenen, Ouderen
Age Span 4:0 t/m 69:11 jaar
Jaar van uitgave 2020
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Toepassingsgebied Intelligentie/capaciteiten

Bekijk de themapagina voor meer verdiepende content, zoals gratis whitepapers en webinars, of informatie over trainingen gerelateerd aan werken met deze test!

Bekijk de brochure hier

Doel 
De Raven’s Progressive Matrices 2, Diagnostische versie (Raven’s 2) is een non-verbale test voor het beoordelen van algemene cognitieve vaardigheden. Raven’s 2 Progressive Matrices meet het deductief vermogen, wat een van de belangrijkste onderdelen van de door Spearman aangeduide, algemene intelligentie of g is.

Doelgroep
De Raven’s 2 is genormeerd voor de leeftijdsgroep van 4:0 en 69:11 jaar. De test is op papier en digitaal af te nemen en kan individueel of groepsgewijs (vanaf 7 jaar) afgenomen worden. De test is bij uitstek geschikt bij cliënten die de Nederlandse taal niet volledig beheersen (bijv. immigranten, tweede-taal verwervers, cliënten met taalproblemen). Daarnaast kan de test goed ingezet worden als validatie van een eerder intelligentie-onderzoek.

Een voordeel van de groepsgewijze afname is bovendien dat men snel (in maximaal 45 minuten) bij een grote groep cliënten de intelligentie kan vaststellen.

Gebruikerskwalificaties
De Raven’s 2 kan worden afgenomen door elke persoon die getraind is in het gestandaardiseerd afnemen van tests, mits dit onder toezicht gebeurd van een testgebruiker (kwalificatieniveau A) of specialist in tests en testgebruik (kwalificatieniveau B). De resultaten op de Raven’s 2 dienen alleen te worden geïnterpreteerd door personen uit de categorie testgebruiker of specialist in tests en testgebruik (kwalificatieniveau A of B). 

Beschrijving
Er is een verkorte digitale versie die af te nemen is in 20 minuten. Daarnaast zijn er lange papieren en digitale versies, welke af te nemen zijn in 30 minuten bij kinderen van 4 tot 8 jaar of in 45 minuten bij cliënten van 9 tot 70 jaar. 

Bij alle digitale versies worden items gehaald uit een itembank van 329 items, waardoor elke afname uniek is en de test ook op korte termijn eventueel te herhalen is. 

De score bestaat uit een Geschaalde Score met een gemiddelde van 100, standaarddeviatie van 15 en range van 40-160. Daarbij wordt een percentiel en stanine gegeven. Ook is er eventueel een leeftijdsequivalent van de score te bepalen.

Standaardisatie
De gezamenlijke Europese normering van de RAVEN’s 2 heeft plaatsgevonden in zes landen, namelijk: Duitsland, Frankrijk, Nederland en Vlaanderen, Scandinavië (Denemarken, Noorwegen, Zweden), Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Uit onderzoek bleek dat de scores dusdanig equivalent waren dat er een gezamenlijke normgroep kon worden samengesteld.

De totale normgroep is verzameld tussen mei 2018 en juli 2019 en bestond uit een N van 1200.

Naast de standaardisatie is betrouwbaarheidsonderzoek gedaan door middel van test-hertest onderzoek (N=29), waaruit een correlatie bleek van .89. Uit validiteitsonderzoek bij hoogbegaafden en laagbegaafden cliënten bleek dat deze op de RAVEN’s 2 in de verwachte range scoren. Ook is er neventestonderzoek gedaan met de SON-R (N=43), waarbij de correlatie .54 bleek. Deze onderzoeken bevestigen de betrouwbaarheid en validiteit van de RAVEN’s 2.

Afname en scoring
Papier De Raven's 2 kan afgenomen worden op papier, waarbij een scoremal en normen in de handleiding beschikbaar zijn om handmatig de scores te berekenen. 

Digitaal Ook kan de Raven's 2 digitaal worden afgenomen via Q-global; er kan dan direct een rapport gegenereerd worden. Bekijk hier een voorbeeldrapport.


Benodigdheden
Papieren afname:
- Complete set

Digitale afname:
- Q-global pre-paid afnames
- Papieren handleiding


Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

De individuele en groepsgewijze intelligentietest met korte afnameduur


De Raven’s 2 is een meetinstrument om snel de cognitieve vaardigheden (deductief vermogen) in kaart te brengen. De Raven’s 2 is een intelligentietest met non-verbale items met een leeftijdsbereik van 4:0 - 69:11 jaar, die een brede range aan cognitieve capaciteiten (IQ-scores van 40 t/m 160) in kaart brengt. De Raven’s 2 kan zowel digitaal als op papier worden afgenomen. Vanaf 7 jaar is het bovendien mogelijk om niet alleen een individuele maar ook groepsgewijze afname te doen.

Bij de Raven’s 2 is het na een korte en eenvoudige verbale instructie de bedoeling om matrixen aan te vullen. Hierbij moet op basis van de informatie een regel worden ontdekt en deze worden toegepast op het ontbrekende gedeelte. Voorbeelden van deze items zijn hieronder te zien. In eerdere versies van de Raven’s was er altijd sprake van een vierkant (1 bij 1, 2 bij 2 of 3 bij 3) met een ontbrekend deel.

In deze nieuwe versie van de Raven’s 2 zijn items opgenomen met rechthoekige vorm en een rij van 6 blokken naast elkaar. Zoals onderstaand item.

Deze versie van de Raven’s is een herziening van eerdere versies van de Raven, zoals de CPM, APM en SPM om 1 batterij te creëren voor een breder leeftijdsbereik en bredere range aan cognitieve vermogens.

Met de Raven’s 2 wordt de vaardigheid om helder te kunnen denken en problemen op te lossen gemeten door middel van het invullen van progressieve matrixen. De Raven’s 2 meet dan ook meer cognitieve vaardigheden op basis van aanleg dan op basis van ervaring, wat bij de meeste intelligentietest ook meegewogen wordt. Met de Raven’s 2 kan een snelle screening (20 minuten) plaatsvinden of een uitgebreidere test (45 minuten) om een beeld te krijgen van de algemene intelligentie (g).

Door het gebruik van non-verbale items is de test met name geschikt voor het meten van de algemene intelligentie bij personen die beperkt zijn in hun verbale communicatie. De Raven’s kan bijvoorbeeld van pas komen voor het testen van de intelligentie bij personen: met onvoldoende beheersing van de taal, met een autismespectrumstoornis, die slechthorend of doof zijn of bij personen met een ontwikkelingsachterstand. Het is ook een ideaal instrument voor het onderzoeken van grote groepen in bijvoorbeeld de schoolomgeving, penitentiaire inrichtingen of uitzendbureaus.

Met het non-verbale karakter van de test is deze relatief ongevoelig voor cultuurverschillen.

Kenmerken van de Raven's 2

  Gebruiksgemak

  • Simpele en korte instructies voor de cliënt
  • 1 batterij voor het hele leeftijdsbereik van 4 tot en met 69 jaar
  • Digitale afname via Q-global nodig met direct uit te draaien rapport
  • Snel en eenvoudig af te nemen vanaf kwalificatieniveau 0 (interpretatie door minimaal kwalificatieniveau A)
  • Mogelijkheid voor het afnemen van een verkorte screener van 20 min


  Groepsgewijze afname

  Wellicht het grootste voordeel is dat de Raven’s 2 in groepen afgenomen kan worden vanaf 7 jaar. Dit geldt voor zowel de digitale als de papieren versie.


  Geschikt voor een brede doelgroep

  De Raven’s 2 is zeer breed inzetbaar. Naast een breed leeftijdsbereik van 4 - 69 jaar en een brede range aan cognitieve capaciteiten (IQ 40-160) is de Raven’s inzetbaar bij bijvoorbeeld mensen met een communicatiestoornis, met lage verbale capaciteiten, de Nederlandse taal niet spreken of doof of hardhorend zijn.


  Korte afnametijd

  Er zijn twee opties bij de afname van de Raven’s 2. Er kan een verkorte screener van 20 minuten of de volledige afname van maximaal 45 minuten.


  Elke test uniek

  Wanneer digitaal wordt getest met de Raven’s 2, wordt de test (48 items) samengesteld uit een itembank met 329 items. Hierdoor zijn parallelle testversies mogelijk, waardoor hertesten sneller mogelijk is en items niet bekend worden bij (toekomstige) cliënten.

Onderzoek

De gezamenlijke Europese normering van de RAVEN’s 2 heeft plaatsgevonden in zes landen, namelijk: Duitsland, Frankrijk, Nederland/ Vlaanderen, Scandinavië (Denemarken, Noorwegen, Zweden), Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Uit onderzoek bleek dat de scores dusdanig equivalent waren dat er een gezamenlijke normgroep kon worden samengesteld.

De totale normeringssteekproef is verzameld tussen mei 2018 en juli 2019 en bestond uit een N van 1200.

Naast de standaardisatie is voor Nederland/Vlaanderen betrouwbaarheidsonderzoek gedaan door middel van test-hertest onderzoek (N=29),de gecorrigeerde correlatie tussen beide afnamemomenten was .89. Uit validiteitsonderzoek bij hoogbegaafden en mensen met een verstandelijke beperking bleek dat deze op de RAVEN’s 2 in de verwachte range scoren. De groep hoogbegaafden scoorde gemiddeld 124.5 en de groep mensen met een verstandelijke beperking scoorde gemiddeld 53.1. Ook is er neventestonderzoek gedaan met de SON-R 6-40 (N=43), waarbij de correlatie tussen beide totaalscores .54 bleek. Deze onderzoeken bevestigen de betrouwbaarheid en validiteit van de RAVEN’s 2.

De afname mogelijkheden

De Raven’s 2 kan zowel digitaal als op papier afgenomen worden. Vanaf 7 jaar kan de Raven’s tevens groepsgewijs afgenomen worden.

De afname kan gedaan worden op papier, waarbij een scoremal en normen in de handleiding beschikbaar zijn om handmatig de scores te berekenen. De afname kan ook digitaal gedaan worden via Q-global; er kan dan direct een rapport gegenereerd worden.

Bekijk de brochure hier

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Raven's 2 Complete set
Art.nr. 3875.00 A
€ 466,04
Raven's 2 Antwoordformulieren (25 stuks)
Art.nr. 3875.02 A
€ 103,95
Raven's 2 Handleiding
Art.nr. 3875.01 A
€ 146,01
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Q-global - 25 pre-paid afnames Raven's 2
Art.nr. 7620.06 -0-
€ 99,23
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
De verschillen tussen intelligentietests (online zelfstudie) - webinar
Art.nr. course:324384_347881 / E3587.00-0-
€ 75,00
Intelligentie - De diepte in met het CHC model (online-zelfstudie) - webinar
Art.nr. course:324516_348030 / E3589.00-0-
€ 75,00
Logopedische diagnostiek van meertalige kinderen - 7 november 2023, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:309336_1582355 / E3505.03-0-
€ 329,00
Psychodiagnostiek en gespreksvoering bij migrantenkinderen - 19 april 2024, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:309094_1596108 / E3551.01-0-
€ 315,00
Logopedische diagnostiek van meertalige kinderen - 28 mei 2024, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:309336_1959750 / E3505.03-0-
€ 329,00