De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

RAKIT-2 | Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentietest 2

Het in kaart brengen van het cognitief functioneren (IQ) van kinderen in de basisschoolleeftijd. Doelgroep Kinderen vanaf 4 tot en met 12,5 jaar. Het instrument kan voor de gehele basisschoolleeftijd ingezet worden en is speciaal geschikt voor kinderen met lagere cognitieve capaciteiten, omdat hij een bereik heeft tot een IQ van 40.

X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Leeftijd Basisschool
Age Span 4:0 t/m 12:5 jaar
Jaar van uitgave 2012
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Onderwijs
Toepassingsgebied Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten

Bekijk de themapagina voor meer verdiepende content, zoals gratis whitepapers en webinars, of informatie over trainingen gerelateerd aan werken met deze test!

Doel
Het in kaart brengen van het cognitief functioneren (IQ) van kinderen in de basisschoolleeftijd. Doelgroep Kinderen vanaf 4 tot en met 12,5 jaar. Het instrument kan voor de gehele basisschoolleeftijd ingezet worden en is speciaal geschikt voor kinderen met lagere cognitieve capaciteiten, omdat hij een bereik heeft tot een IQ van 40.

Beschrijving
De RAKIT-2 is een herziening van de RAKIT, een geheel in Nederland ontwikkelde kinderintelligentietest. De testbatterij bestaat uit dezelfde 12 subtests als de vorige versie, namelijk: Figuur Herkennen, Exclusie, Geheugenspan, Woordbetekenis, Doolhoven Analogieën, Kwantiteit, Schijven, Namen Leren, Verborgen Figuren, Ideeënproduktie en Vertelplaat. De items zijn gemoderniseerd en er zijn makkelijkere en moeilijkere items toegevoegd. Dit om specifiek bij kinderen met benedengemiddelde IQ’s betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de capaciteiten. De IQ-range is om deze reden ook uitgebreid naar een IQ van 40. De uitbreiding met moeilijkere items heeft plaatsgevonden om de test ook bij 12 jarigen af te kunnen nemen. De RAKIT-2 geeft naast een totaal IQ ook informatie over de Perceptuele Redeneerfactor, Verbale Leerfactor, Ruimtelijk Oriëntatie factor en Verbale Vlotheidsfactor.

Normering
De normering heeft plaatsgevonden onder 1272 kinderen in Nederland en Vlaanderen. Er zijn aparte normen voor Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is er onderzoek gedaan onder 3 groepen kinderen met ondergemiddelde cognitieve capaciteiten (IQ 60-70, IQ 50-60 en IQ<50).

Afname
Het instrument wordt individueel afgenomen met pen en papier. Afnameduur van de test ligt tussen de 90 en 150 minuten. Het is ook mogelijk om een verkorte versie af te nemen van 6 subtests, die tussen de 45 en 75 minuten duurt. Deze verkorte versie kan uitsluitend gebruikt worden om een globaal plaatje vast te stellen van het cognitief functioneren van het kind. Het instrument dient afgenomen worden door gebruikers met kwalificatieniveau B.

Scoring
De RAKIT-2 wordt handmatig gescoord met behulp van de normtabellen in het supplement handmatige scoring. Er is een Totaal IQ, een verkort IQ en er zijn vier factorscores.

Benodigdheden

RAKIT-2 Complete Set handmatige scoring

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
RAKIT-2 Complete Set handmatige scoring
Art.nr. 3844.16 B
€ 2.109,32
RAKIT-2 Handleiding
Art.nr. 3844.01 B
€ 230,43
RAKIT-2 Supplement handmatige scoring (incl. normen)
Art.nr. 3844.15 B
€ 255,68
RAKIT-2 Scoreformulier handmatige scoring (25 stuks)
Art.nr. 3844.17 B
€ 95,87
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
De verschillen tussen intelligentietests (online zelfstudie) - webinar
Art.nr. course:324384_347881 / E3587.00-0-
€ 75,00
Intelligentie - De diepte in met het CHC model (online-zelfstudie) - webinar
Art.nr. course:324516_348030 / E3589.00-0-
€ 75,00
RAKIT-2 Basistraining live-webinar (online) - 8 december 2023
Art.nr. course:374169_1754625 / E3548.05-0-
€ 255,00
RAKIT-2 Basistraining live-webinar (online) - 14 juni 2024
Art.nr. course:374169_1927815 / E3548.05-0-
€ 255,00