RAKIT-2 | Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentietest 2

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

RAKIT-2 | Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentietest 2

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 1.860,07
RAKIT-2 Complete Set handmatige scoring
Art.nr. 3844.16
€ 203,20
RAKIT-2 Handleiding
Art.nr. 3844.01
€ 56,36
RAKIT-2 Scoreformulieren online scoring (25 stuks)
RAKIT-2 Scoreformulieren (25 stuks)
Art.nr. 3844.02
€ 84,54
RAKIT-2 Scoreformulier handmatige scoring (25 stuks)
Art.nr. 3844.17
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 265,00
RAKIT-2 Basistraining - 1 april 2022
Locatie: Aristo meeting center Amsterdam, Teleportboulevard 100, 1043 EJ Amsterdam ,
Datum: 1 apr. 2022 10:00
Duur: totaal 7:00 uren
Art.nr. E3548.00/course:322902_599978
€ 65,00
Intelligentie - De diepte in met het CHC model (online) - E-learning
Duur: totaal 31 minuten
Art.nr. E3589.00/course:324516_348030
€ 65,00
De verschillen tussen intelligentietests (online) - E-learning
Duur: totaal 48 minuten
Art.nr. E3587.00/course:324384_347881
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Kit
Productline
Cognition/Neurobehavioral
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie, Onderwijs
Doelgroep
Children
Toepassingsgebied
Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten
Kwalificatieniveau
B
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool)

Doel
Het in kaart brengen van het cognitief functioneren (IQ) van kinderen in de basisschoolleeftijd. Doelgroep Kinderen vanaf 4 tot en met 12,5 jaar. Het instrument kan voor de gehele basisschoolleeftijd ingezet worden en is speciaal geschikt voor kinderen met lagere cognitieve capaciteiten, omdat hij een bereik heeft tot een IQ van 40.

Beschrijving
De RAKIT-2 is een herziening van de RAKIT, een geheel in Nederland ontwikkelde kinderintelligentietest. De testbatterij bestaat uit dezelfde 12 subtests als de vorige versie, namelijk: Figuur Herkennen, Exclusie, Geheugenspan, Woordbetekenis, Doolhoven Analogieën, Kwantiteit, Schijven, Namen Leren, Verborgen Figuren, Ideeënproduktie en Vertelplaat. De items zijn gemoderniseerd en er zijn makkelijkere en moeilijkere items toegevoegd. Dit om specifiek bij kinderen met benedengemiddelde IQ’s betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de capaciteiten. De IQ-range is om deze reden ook uitgebreid naar een IQ van 40. De uitbreiding met moeilijkere items heeft plaatsgevonden om de test ook bij 12 jarigen af te kunnen nemen. De RAKIT-2 geeft naast een totaal IQ ook informatie over de Perceptuele Redeneerfactor, Verbale Leerfactor, Ruimtelijk Oriëntatie factor en Verbale Vlotheidsfactor.

Normering
De normering heeft plaatsgevonden onder 1272 kinderen in Nederland en Vlaanderen. Er zijn aparte normen voor Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is er onderzoek gedaan onder 3 groepen kinderen met ondergemiddelde cognitieve capaciteiten (IQ 60-70, IQ 50-60 en IQ<50).

Afname
Het instrument wordt individueel afgenomen met pen en papier. Afnameduur van de test ligt tussen de 90 en 150 minuten. Het is ook mogelijk om een verkorte versie af te nemen van 6 subtests, die tussen de 45 en 75 minuten duurt. Deze verkorte versie kan uitsluitend gebruikt worden om een globaal plaatje vast te stellen van het cognitief functioneren van het kind. Het instrument dient afgenomen worden door gebruikers met kwalificatieniveau B.

Scoring
De RAKIT-2 wordt handmatig gescoord met behulp van de normtabellen in het supplement handmatige scoring. Er is een Totaal IQ, een verkort IQ en er zijn vier factorscores.

Inhoud Complete Set
• 1 map met Afname- en scoringshandleiding en verantwoordingshandleiding
• Supplement handmatige scoring
• 3 stimulusboeken
• map met driedimensionale doolhoven
• 14 blokjes en een balkje voor de subtest Geheugenspan
• schijvenbord met 27 schijven
• map met daarin twee kleurrijke vertelplaten
• pakket scoreformulieren. 

Wilt u meer informatie over dit product ontvangen?
Onze Test Consultants verzorgen presentaties op locatie en online presentaties over dit product. Kijk hier voor meer informatie.

Meer weten over de RAKIT-2? Bekijk hieronder de RAKIT-2 Whitepaper

Whitepaper:

De veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke RAKIT

Psychometrische eigenschappen

Tijdens deze training zal worden geoefend met de afname, scoring en (basale) interpretatie tegen de achtergrond van verantwoord testgebruik. De subtests worden qua meetpretentie, toepassing en gebruik besproken, waarbij de valkuilen in afname en scoring worden toegelicht.

U kunt ook gebruik maken van een combinatieaanbieding indien u de aanschaf van de test en de aanmelding voor de training gelijktijdig doet.

Meer informatie...

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
Wanneer de factorscores significant van elkaar verschillen, zou je bij een WISC geen totaal IQ rapporteren. De RAKIT-2 geeft geen IQ scores op de factoren, maar normscores. Moet je dan wel het totaal IQ rapporteren wanneer er een significant verschil is in factorscores?
463
Kan de test door iedereen afgenomen worden of moet dit door een orthopedagoog / pscyholoog gedaan worden?
516
Is deze test ook geschikt voor kinderen die niet van meet af aan opgroeiden met de Nederlandse taal?
Bij de WISC is het zo dat kinderen korter dan 6 jaar in Nederland in principe niet met deze test getest kunnen worden. Hoe is dat voor de RAKIT-2? Hoe lang moet een kind in Nederland zijn om deze test te kunnen gebruiken?
587