Presentaties 'Klare Taal'

Op 28 november j.l. heeft u deelgenomen aan het Klare Taal congres, welk plaatsvond in het Spant in Bussum. Op velen vindt u in onderstaand overzicht de presentaties van de verschillende lezingen die hebben plaatsgevonden tijdens dit congres. Met uitzondering van de lezingen ‘Preventief in Logopedie’(Mieke Beers, ‘Diagnostiek morfosyntaxis (Margreet verboom), ‘De narratieve Taal-Teken-Therapie’(Claudia Blankenstijn) en ‘De effectieviteit van taaltherapie bij kinderen’(Ellen Gerrits) kunnen wij de presentaties met u delen. Wanneer u op de titel te klikt kunt u het bestand downloaden. Als u de foto’s wilt zien van het congres wordt voeg ons dan toe op Facebook.

dr. Jan de Jong - Taalachterstand: tijdelijk of blijvend?
dr. Mieke Beers - Preventief in Logopedie (PRiL): producten, kansen en mogelijkheden voor preventieve logopedie in Nederland
dr. Annette Scheper - De diagnostiek van vertelvaardigheid bij kinderen met een specifieke taalstoornis (SLI)
drs. Babette Diepeveenm - Dilemma's bij screenen op spraak/taalstoornissen
Margreet Verboom - Diagnostiek morfosyntaxis
dr. Claudia Blankenstijn - De Narratieve Taal-Teken-Therapie
dr. Ellen Gerrits - De effectiviteit van taaltherapie bij kinderen