De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

PPVT-III-NL | Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL

De PPVT-III-NL is een wereldwijd bekend instrument om de receptieve kennis van de woordenschat te testen, door het meten van het begrip van gesproken woorden. De PPVT-III-NL is door zijn grote leeftijdsbereik en door het feit dat de proefpersoon niet zelf hoeft te spreken, geschikt voor een grote diversiteit aan groepen.

Nederlandse vertaling en bewerking L. Schlichting
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i A
Leeftijd Voorschools, Basisschool, Jongeren/Adolescenten, Volwassenen, Ouderen
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Onderwerp Logopedie
Toepassingsgebied Taal/Spraak

Dit najaar verschijnt eindelijk de langverwachte opvolger van deze huidige versie van de Peabody: de PPVT-5-NL. Benieuwd wat je kunt verwachten van deze test, en de eerste Nederlandse versie van de Expressive Vocabulary Test voor het meten van de expressieve woordenschat? Klik hieronder en ontdek snel meer over de PPVT-5-NL en de EVT-3-NL! 

De PPVT-III-NL is een wereldwijd bekend instrument om de receptieve kennis van de woordenschat te testen, door het meten van het begrip van gesproken woorden. De PPVT-III-NL is door zijn grote leeftijdsbereik en door het feit dat de proefpersoon niet zelf hoeft te spreken, geschikt voor een grote diversiteit aan groepen.

Doel
Het testen van receptieve kennis van de woordenschat.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen en volwassenen in de leeftijd van 2;3 t/m 90 jaar.

Beschrijving
Woordbegrip vertoont een hoge samenhang met begrijpend lezen en is een goede voorspeller van de algehele taalvaardigheid. Daarnaast heeft het taalbegrip zoals gemeten met deze test een hoge samenhang met intelligentie en kan als eerste verkenning van de intelligentie van de leerling worden ingezet. Naast de functie als diagnostisch instrument om het woordbegrip te meten kan de test mogelijkerwijs ingezet worden als screeningsinstrument voor de taalontwikkeling van het Nederlands als eerste taal. Bij de samenstelling van de items voor de Nederlandse versie is nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid de test in te zetten voor hen die het Nederlands als tweede taal verwerven. De PPVT-III-NL is een vertaling en bewerking van de Amerikaanse PPVT-III waarmee internationaal veel onderzoek is en wordt gedaan. Daardoor is het mogelijk onderzoeksresultaten onderling te verge-lijken. De PPVT-III-NL bevat 204 testplaten met telkens 4 afbeeldingen. De proefpersoon kiest de juiste afbeelding bij een mondeling aangeboden woord. De PPVT-III-NL is dus een multiple choice- of meerkeuzetest. De complete set bestaat uit een handleiding, 25 scoreformulieren en een testboekje in een opbergmap.

Normering
De normen van de PPVT-III-NL zijn gebaseerd op een steekproef van 1746 kinderen (leeftijd 2;3 t/m 15;11 jaar) en 1164 volwassenen (leeftijd 17-90 jaar). Allen hebben Nederlands als moedertaal of eerste taal. De steekproef is representatief voor de Nederlandse populatie t.a.v. geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sociale status en geografische spreiding.

Afname
De test wordt individeel afgenomen en geschiedt volgens de pen-en-papiermethode. De afnameduur bedraagt tussen de 10 en 15 minuten.

Scoring
De standaardscores van de PPVT-III-NL hebben een normaalverdeling en worden omgerekend in een WBQ (Woordbegripquotiënt). De WBQ’s kunnen worden omgezet in percentielen en leeftijdsequivalenten. De WBQ’s worden voor jonge kinderen (2;3 t/m 5;11 jaar) per maand gegeven. Voor kinderen vanaf 6;0 t/m 14;11 jaar geldt een interval van 3 maanden; van 15;0 t/m 39;11: 6 maanden; van 40 t/m 50 jaar: 1 jaar; 51 t/m 90 jaar is één groep.

Eisen aan gebruikers
De test wordt gebruikt door Logopedisten, klinisch linguïsten, psychologen, remedial teachers, intern begeleiders en (ortho)pedagogen. Gebruikers dienen aan kwalificatieniveau A te voldoen.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
PPVT-III-NL Complete Set
Art.nr. 3792.00 A
€ 557,27
PPVT-III-NL Handleiding
Art.nr. 3792.01 A
€ 115,29
PPVT-III-NL Scoreformulier (pak a 25 st)
Art.nr. 3792.02 A
€ 60,32
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Logopedische diagnostiek van meertalige kinderen - 7 november 2023, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:309336_1582355 / E3505.03-0-
€ 329,00
Logopedische diagnostiek van meertalige kinderen - 28 mei 2024, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:309336_1959750 / E3505.03-0-
€ 329,00