Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Nu beschikbaar:  PPVT-5-NL & EVT-3-NL

Voor het meten van de receptieve en expressieve woordenschat

De nieuwe Peabody Vocabulary Picture Test (PPVT-5-NL) en de Expressive Vocabulary Test (EVT-3-NL)

Eind november 2023 beschikbaar op papier | Begin 2024 op Q-interactive

De Peabody Picture Vocabulary Test 5 (ppvt-5-nl) en de Expressive Vocabulary Test 3 (EVT-3-NL)

voor een volledige beoordeling van receptieve en expressieve woordenschat bij kinderen.

PPVT-5-NL & EVT-3-NL op Q-interactive | Registreer je interesse

Meld je aan voor updates en maak gebruik van exclusieve introductiekorting bij aanschaf van de PPVT-5-NL/EVT-3-NL op Q-interactive

Klik hier om door te gaan naar de PPVT-5-NL/EVT-3-NL Productpagina

De PPVT-5-NL en EVT-3-NL (papier) zijn vanaf 30 november beschikbaar voor uitlevering!

Veelgestelde vragen

Beoordeel de receptieve woordenschat met de PPVT-5-NL

Wat is het doel van de Peabody Picture Vocabulary Test?

De Peabody Picture Vocabulary test, Fifth edition – Nederlandstalige versie (PPVT-5-NL) is een individueel af te nemen, genormeerd instrument voor het meten van de passieve (receptieve) woordenschat bij kinderen en jongeren van 2 jaar en 0 maanden tot en met 18 jaar en 11 maanden.


De PPVT-5-NL kent een breed leeftijdsbereik, een grote verscheidenheid aan getoetste woorden en is gezamenlijk met de EVT-3-NL genormeerd. De test heeft hierdoor veel toepassingsmogelijkheden in zowel klinische settings als het onderwijs en wordt onder andere gebruikt voor screening, als integraal onderdeel van een diagnostische batterij en bij onderzoek door logopedisten, (klinisch) linguïsten, leesspecialisten, (ontwikkelings)psychologen, (ortho)pedagogen, en andere professionals, voor het meten van de passieve woordenschat van peuters tot aan jongvolwassenen.  

Wat is de doelgroep van de PPVT-5-NL?

De normen van de PPVT-5-NL zijn gebaseerd op gegevens van kinderen van 2 tot en met 18 jaar die in Nederland wonen en voor wie het Nederlands de eerste taal is, gedefinieerd als de taal die die thuis gesproken wordt. In de normeringssteekproef zijn ook meertalige Nederlandse kinderen opgenomen, mits één van de talen die thuis wordt gesproken Nederlands is. Er zijn in de steekproef geen kinderen meegenomen voor wie het Nederlands geen thuistaal is. 

Bij de samenstelling van de items is rekening gehouden met culturele en linguïstische diversiteit, zoals beschreven in de richtlijnen van de International Test Commission (ITC, 2018). Er zijn voor de normering geen gegevens verzameld in Vlaanderen. Wel is bij het samenstellen van de items voor deze test nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid om de test in te zetten bij Nederlandstalige Vlaamse kinderen.

Beschrijving

De PPVT-5-NL omvat 240 testitems die zijn geordend in oplopende moeilijkheidsgraad. Het kind krijgt steeds vier afbeeldingen voorgelegd. De testleider zegt een woord en het kind wijst het bijbehorende plaatje aan. Voordat het testen begint worden twee oefenopgaven aangeboden, die niet worden gescoord, om te zorgen dat het kind de testtaak begrijpt.

De PPVT-5-NL is een instrument waarvoor geen tijdslimiet geldt. De test kan in ongeveer 11 tot 20 minuten worden afgerond. De afnameduur is over het algemeen kort voor respondenten die snel antwoorden en/of het afbreekpunt met minder items bereiken, en wat langer voor personen die wat langer nadenken voordat ze antwoorden en/of meer items maken voordat het afbreekpunt wordt bereikt.Wat zijn de gebruikerskwalificaties van de PPVT-5-NL?

Kwalificatieniveau van de test: A.

De PPVT-5-NL kan worden afgenomen en gescoord door een brede groep van mensen uit het onderwijs, de zorg en de hulpverlening, die werken onder supervisie van een geschoolde logopedist, psychologoog of pedagoog. Een formele training is niet noodzakelijk om de PPVT-5-NL af te kunnen nemen en te scoren.

Het interpreteren van PPVT-5-scores is complexer dan het afnemen en scoren van de test. De beoordeling van de testresultaten is voorbehouden aan personen met een opleiding in het gebruik van gestandaardiseerde meetinstrumenten: logopedisten, taal/spraakpathologen, (school)psychologen, (ortho)pedagogen, intern begeleiders en remedial teachers, en anderen die op grond van opleiding en ervaring in staat zijn gestandaardiseerde taaltests af te nemen en te interpreteren en die bekend zijn met de doelgroep.

Voor alle gebruikers is het noodzakelijk om de afname- en scorings procedure in hoofdstuk 2 van de handleiding grondig te bestuderen en eerst te oefenen met het afnemen en scoren van de PPVT-5-NL voordat zij deze in een echte testsituatie gaan gebruiken.

Hoe kan je de PPVT-5-NL afnemen en scoren?

De PPVT-5-NL omvat 240 testitems die zijn geordend in oplopende moeilijkheidsgraad. Het kind krijgt steeds vier afbeeldingen voorgelegd. De testleider zegt een woord en het kind wijst het bijbehorende plaatje aan.De PPVT-5-NL testitems zijn verdeeld in 8 instapgroepen. Je stapt in bij het item dat bij de leeftijd hoort. Een omkeerregel treedt in werking als geen correct antwoord wordt gegeven op de eerste drie achtereenvolgende items vanaf het instappunt. Bij zes achtereenvolgende nulscores wordt de testafname afgebroken.


Afname op papier met digitale scoring via Q-global of EPD-Provider

Als je de PPVT-5-NL op papier hebt afgenomen, dien je de ruwe itemscores of de totale ruwe score (tijdens of na de afname) in te voeren in Q-Global. Dit is een online platform dat handmatig ingevoerde scores omzet in standaardscores en de testresultaten presenteert in een overzichtelijke rapportage. Het rapport kan worden gedownload, waarna je de gegevens eventueel ook kunt verwerken in andere (klinische) rapporten. Ten opzichte van handmatige uitwerking levert invoer van de scores in Q-Global een aanzienlijke tijdwinst op. De aanschaf van een complete set van de PPVT-5-NL is inclusief 25 Q-global scoringsrapportages tijdens de voorverkoopperiode.

Werk je met Incura, Questpro of Evry? Je kunt de PPVT-5-NL en de EVT-3-NL dan scoren via het platform van een van deze EPD-providers in plaats van Q-global. Om van die optie gebruik te maken heb je enkel een complete set of combinatiekit nodig, zonder Q-global scoringsrapporten. Je selecteert in de webshop het product genaamd PPVT/EVT Complete set of combinatiekit ONLY.

Volledig digitaal afnemen en scoren in Q-interactive

De PPVT-5-NL is ook beschikbaar in Q-interactive, een digitaal platform voor afname, scoring en rapportage van individueel afgenomen tests. Wanneer je de PPVT-5-NL via Q-interactive wil afnemen en scoren, heb je twee ipads nodig, maar geen papieren opgavenboeken of antwoordformulieren. Om de PPVT-5-NL op Q-interactive te kunnen afnemen, dien je een licentie aan te schaffen. Nadat je een account hebt, betaal je per afname voor de tests die je gebruikt op het platform. Deze komt beschikbaar in Q1 2024.

Meer weten over digitaal testen?

Wil je meer weten over digitale afname en scoring via Q-global en Q-interactive, of vraag je je af voor welke van de platformen je het best kunt kiezen? Klik op onderstaande button voor uitgebreide informatie over digitaal testen, en gebruik de beslisboom bij het maken van je keuze. 

De complete set bestaat uit

De PPVT-5-NL testkit bestaat uit een handleiding, een opgavenboek en bevat (alleen tijdens de voorverkoop) 25 Q-global scoringsrapportages. De antwoordformulieren worden gratis in PDF-vorm beschikbaar gesteld en kunnen desgewenst door de gebruiker zelf worden geprint. 

De normscores zijn uitsluitend beschikbaar via Q-global. Nieuwe  scoringrapportages voor Q-global, kunnen evenals de papieren handleiding, ook los worden besteld.

Na de officiele lancering van de test komt ook de optie beschikbaar voor een abonnement voor 1 jaar onbeperkte scoring via Q-global. Je betaalt dan niet per gegenereerde rapportage, maar kunt een jaar lang onbeperkt scoren voor een vast bedrag. 

Aanschaffen tijdens de voorverkoop betekent dus dat je automatisch 25 scoringsrapportages ontvangt. Aan de hand van de hoeveelheid rapporten die je in een jaar hebt gegenereerd, kan je op het moment dat je door je scoringvoorraad heen bent zelf beoordelen of het voor jou voordeliger is om opnieuw een pakket van 25 scoringsrapportages aan te schaffen, of te kiezen voor een jaar lang onbeperkte scoring via de abonnementsvorm. 

Aanschaf PPVT-5-NL met scoring via Q-global

Als je de test(s) gaat scoren via Q-global, schaf je de PPVT-5-NL of de PPVT-EVT combinatiekit inclusief Q-global scoringsrapporten aan.

Aanschaf PPVT-5-NL met scoring via EPD-Provider

Wanneer je gebruik maakt van scoring via een EPD-Provider schaf je de complete set of combinatiekit ONLY aan. 

PPVT-5-NL op Q-interactive

Vanaf 2024 verschijnt een compleet digitale versie van de PPVT-5-NL in Q-interactive. Via dit platform kan de test zowel digitaal worden afgenomen als gescoord. 

Uitgebreide informatie rondom de aanschaf en de inzet van de PPVT-5-NL op Q-interactive verschijnt binnenkort op deze pagina. 


Wat zijn de grootste verschillen tussen de papieren versie met digitale scoring via Q-global, en de geheel digitale versie op Q-interactive?

Heb je voor digitale scoring via Q-global iPads nodig?

Wat zijn de grootste voordelen van digitale scoring via Q-global?

Beoordeel de expressieve woordenschat met de EVT-3-NL

Wat is het doel van de Expressive Vocabulary Test en wat maakt de EVT-3-NL zo relevant in de huidige logopedische praktijk?

De Expressive Vocabulary Test, Third edition – Nederlandstalige versie (EVT-3-NL) is een individueel af te nemen, genormeerd instrument voor het meten van expressieve woordenschat en woordvinding bij kinderen en jongeren van 2 jaar en 0 maanden tot en met 18 jaar en 11 maanden. Met de lancering van de EVT-3-NL is er voor het eerst een test beschikbaar in Nederland die zich volledig richt op het meten van vaardigheden op het gebied van de expressieve woordenschat.

Net als de PPVT-5-NL, die gezamenlijk met de EVT-3-NL genormeerd is, kent de test veel toepassingsmogelijkheden binnen klinische settings en het onderwijs. De EVT-3-NL kan worden ingezet voor screening, als integraal onderdeel van een diagnostische batterij en bij onderzoek door logopedisten, (klinisch) linguïsten, leesspecialisten, (ontwikkelings)psychologen, (ortho)pedagogen, en andere professionals, voor het meten van de expressieve woordenschat van peuters tot aan jongvolwassenen. 


Wat is de doelgroep van de EVT-3-NL?

De normen van de EVT-3-NL zijn gebaseerd op gegevens van kinderen van 2 tot en met 18 jaar die in Nederland wonen en voor wie het Nederlands de eerste taal is, gedefinieerd als de taal die die thuis gesproken wordt. Ook meertalige Nederlandse kinderen zijn opgenomen in de normeringssteekproef, als één van de talen die thuis gesproken wordt het Nederlands is. Kinderen voor wie het Nederlands geen thuistaal is, zijn niet opgenomen in de normeringssteekproef.

Tijdens het samenstellen van de items is rekening gehouden met linguïstische en culturele diversiteit, zoals beschreven in de richtlijnen van de International Test Commission (ITC, 2018). Er zijn voor de normering geen gegevens verzameld in Vlaanderen. Hoewel de normen daarmee niet rechtstreeks op hen van toepassing zijn, is bij de samenstelling van de items van de EVT-3-NL nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid te test in te zetten bij Nederlandstalige Vlaamse kinderen.Beschrijving

De EVT-3-NL omvat 190 testitems die zijn geordend in oplopende moeilijkheidsgraad. De testleider biedt bij elk item een afbeelding aan uit het opgavenboek en leest een stimulusvraag voor van het antwoordformulier. Het kind moet met één woord aangeven wat de afbeelding voorstelt, een specifieke vraag beantwoorden over de afbeelding of een synoniem geven voor een woord dat past bij de afgebeelde context. Voordat het testen begint worden twee oefenopgaven aangeboden, die niet worden gescoord, om te zorgen dat het kind de testtaak begrijpt.

Voor een correct antwoord moet het kind een woord kennen en dit woord kunnen oproepen uit het geheugen. De EVT-3-NL meet daarom niet één construct, maar twee: expressieve woordenschat en woordvinding.

De EVT-3 is een instrument waarvoor geen tijdslimiet geldt. De test kan in ongeveer 11 tot 25 minuten worden afgerond. De afnameduur is over het algemeen kort voor respondenten die snel antwoorden en/of het afbreekpunt met minder items bereiken, en wat langer voor personen die wat langer nadenken voordat ze antwoorden en/of meer items maken voordat het afbreekpunt wordt bereikt.

Wat zijn de gebruikerskwalificaties van de EVT-3-NL?

Kwalificatieniveau van de test: A.

De EVT-3-NL kan worden afgenomen en gescoord door een brede groep van mensen uit het onderwijs, de zorg en de hulpverlening, die werken onder supervisie van een geschoolde logopedist, psychologoog of pedagoog. Een formele training is niet noodzakelijk om de EVT-3-NL af te kunnen nemen en te scoren.

Het interpreteren van EVT-3-scores is complexer dan het afnemen en scoren van de test. De beoordeling van de testresultaten is voorbehouden aan personen met een opleiding in het gebruik van gestandaardiseerde meetinstrumenten: logopedisten, taal/spraakpathologen, (school)psychologen, (ortho)pedagogen, intern begeleiders en remedial teachers, en anderen die op grond van opleiding en ervaring in staat zijn gestandaardiseerde taaltests af te nemen en te interpreteren en die bekend zijn met de doelgroep.

Voor alle gebruikers is het noodzakelijk om de afname- en scorings procedure in hoofdstuk 2 van de handleiding grondig te bestuderen en eerst te oefenen met het afnemen en scoren van de EVT-3-NL voordat zij deze in een echte testsituatie gaan gebruiken.

Hoe kan je de EVT-3-NL afnemen en scoren?

De EVT-3-NL omvat 190 testitems die zijn geordend in oplopende moeilijkheidsgraad. De testleider biedt bij elk item een afbeelding aan uit het opgavenboek en leest een stimulusvraag voor van het antwoordformulier. De visuele stimuli staan in het opgavenboek. Je leest de testopgaven voor vanaf het antwoordformulier. De EVT-3-NL testitems zijn verdeeld in 8 instapgroepen. Je stapt in bij het item dat bij de leeftijd hoort. Een omkeerregel treedt in werking als geen correct antwoord wordt gegeven op de eerste drie achtereenvolgende items vanaf het instappunt. Bij zes achtereenvolgende nulscores wordt de testafname afgebroken.


Afname op papier met digitale scoring via Q-global of EPD-Provider

Als je de EVT-3-NL op papier hebt afgenomen, dien je de ruwe itemscores of de totale ruwe score (tijdens of na de afname) in te voeren in Q-Global. Dit is een online platform dat handmatig ingevoerde scores omzet in standaardscores en de testresultaten presenteert in een overzichtelijke rapportage. Het rapport kan worden gedownload, waarna je de gegevens eventueel ook kunt verwerken in andere (klinische) rapporten. Ten opzichte van handmatige uitwerking levert invoer van de scores in Q-Global een aanzienlijke tijdwinst op. De aanschaf van een complete set van de EVT-3-NL is inclusief 25 Q-global scoringsrapportages tijdens de voorverkoopperiode.

Werk je met Incura, Questpro of Evry? Je kunt de PPVT-5-NL en de EVT-3-NL dan scoren via het platform van een van deze EPD-providers in plaats van Q-global. Om van die optie gebruik te maken heb je enkel een complete set of combinatiekit nodig, zonder Q-global scoringsrapporten. Je selecteert in de webshop het product genaamd PPVT/EVT Complete set of combinatiekit ONLY.

Volledig digitaal afnemen en scoren in Q-interactive

De EVT-3-NL is ook beschikbaar in Q-interactive, een digitaal platform voor afname, scoring en rapportage van individueel afgenomen tests. Wanneer je de EVT-3-NL via Q-interactive wilt afnemen en scoren, heb je twee ipads nodig, maar geen papieren opgavenboeken of antwoordformulieren. Om de EVT-3-NL op Q-interactive te kunnen afnemen, dien je een licentie aan te schaffen. Nadat je een account hebt, betaal je per afname voor de tests die je gebruikt op het platform. Deze optie komt beschikbaar in Q1 2024.

Meer weten over digitaal testen?

Wil je meer weten over digitale afname en scoring via Q-global en Q-interactive, of vraag je je af voor welke van de platformen je het best kunt kiezen? Klik op onderstaande button voor uitgebreide informatie over digitaal testen, en gebruik de beslisboom bij het maken van je keuze. 

De complete set bestaat uit

De EVT-3-NL testkit bestaat uit een handleiding, een opgavenboek en bevat (alleen tijdens de voorverkoop) standaard 25 Q-global scoringsrapportages. De antwoordformulieren worden gratis in PDF-vorm beschikbaar gesteld en kunnen desgewenst door de gebruiker zelf worden geprint. 

De normscores zijn uitsluitend beschikbaar via Q-global. Nieuwe  scoringrapportages voor Q-global, kunnen evenals de papieren handleiding, ook los worden besteld.

Na de officiele lancering van de test komt ook de optie beschikbaar voor een abonnement voor 1 jaar onbeperkte scoring via Q-global. Je betaalt dan niet per gegenereerde rapportage, maar kunt een jaar lang onbeperkt scoren voor een vast bedrag. 

Aanschaffen tijdens de voorverkoop betekent dus dat je automatisch 25 scoringsrapportages ontvangt. Aan de hand van de hoeveelheid rapporten die je in een jaar hebt gegenereerd, kan je op het moment dat je door je scoringvoorraad heen bent zelf beoordelen of het voor jou voordeliger is om opnieuw een pakket van 25 scoringsrapportages aan te schaffen, of te kiezen voor een jaar lang onbeperkte scoring via de abonnementsvorm. 

Aanschaf EVT-3-NL met scoring via Q-global

Als je de test(s) gaat scoren via Q-global, schaf je de EVT-3-NL of de PPVT-EVT combinatiekit inclusief Q-global scoringsrapporten aan.

Aanschaf EVT-3-NL met scoring via EPD-Provider

Wanneer je gebruik maakt van scoring via een EPD-Provider schaf je de EVT-3-NL complete set of combinatiekit ONLY aan. 

EVT-3-NL op Q-interactive

Vanaf 2024 verschijnt een compleet digitale versie van de EVT-3-NL in Q-interactive. Via dit platform kan de test zowel digitaal worden afgenomen als gescoord. 

Uitgebreide informatie rondom de aanschaf en de inzet van de EVT-3-NL op Q-interactive verschijnt binnenkort op deze pagina. 


Wat zijn de grootste verschillen tussen de papieren versie met digitale scoring via Q-global, en de geheel digitale versie op Q-interactive?

Heb je voor digitale scoring via Q-global iPads nodig?

Wat zijn de grootste voordelen van digitale scoring via Q-global?

Wil je jouw vragen over de PPVT-5-NL en/of de EVT-3-NL persoonlijk stellen? Of zou je een (gratis) presentatie voor je team op locatie willen aanvragen? Dat is mogelijk! Klik op de button hierboven om een online afspraak in te plannen met een van onze consultants, Kathelijne Tijs of Liesbeth Lempens. Zij helpen je graag verder!

top