PEDI-NL | Pediatric Evaluation of Disability Inventory

Auteurs: S.M. Haley, W.J. Coster, L.H. Ludlow, J.T. Haltiwanger & P.J. Andrellos
Nederlandse vertaling door J.E. Wassenberg-Severijnen & J.W.H. Custers

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

PEDI-NL | Pediatric Evaluation of Disability Inventory

Auteurs: S.M. Haley, W.J. Coster, L.H. Ludlow, J.T. Haltiwanger & P.J. Andrellos
Nederlandse vertaling door J.E. Wassenberg-Severijnen & J.W.H. Custers

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam
€ 276,85
PEDI-NL Complete Set
Art.nr. 3794.00
€ 179,62
PEDI-NL Handleiding
Art.nr. 3794.01
€ 110,91
PEDI-NL Scoreformulieren (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3794.02
€ 50,65
PEDI-NL Gebruikersset
Art.nr. 3794.03
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Kwalificatieniveau
A
Doelgroep
Children
Uitvoer type
Kit
Productline
Emotional Health and Well Being
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie
Toepassingsgebied
Motorische ontwikkeling, Ontwikkeling
Leeftijd
0-4 jaar (Voorschools), 4-12 jaar (Basisschool)

Meten van zelfredzaamheid in het dagelijkse leven van kinderen met fysieke of gecombineerde fysieke en cognitieve beperkingen. Gemeten in Zelfverzorging, Ambulantie en Sociaal functioneren

Doel
Het inventariseren en evalueren van vaardigheden bij jonge kinderen, maar kan ook gebruikt worden bij oudere kinderen van wie de functionele vaardigheden geringer zijn dan die van kinderen van 7,5 jaar zonder beperkingen.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 6 maanden tot 7,5 jaar.

Beschrijving
De PEDI-NL is een gestructureerd interview waarmee kan worden nagegaan of er functionele beperkingen of vertragingen aanwezig zijn bij kinderen vanaf 6 maanden tot 7,5 jaar. Hierbij kan de mate waarin het voorkomt worden vastgesteld. Net als het inhoudelijke gebied waarop de beperking of vertraging betrekking heeft. Daarnaast is het een evaluatief instrument. Het kan worden ingezet om de veranderingen op de betreffende domeinen na te gaan en voor het evalueren van kinderrevalidatie-programma’s en/of therapeutische interventies.

Normering
Normatieve standaardscores zijn beschikbaar voor 14 leeftijdsgroepen van elk een half jaar en zijn gebaseerd op een regionale steekproef van kinderen zonder beperkingen (N=1849).

Afname
De PEDI-NL wordt meestal als een gestructureerd interview met een ouder/verzorger afgenomen, met de mogelijkheid van online via P2O. De vragenlijst kan ook worden ingevuld door iemand die het kind beroepsmatig kent. De duur van de test is 45 tot 60 minuten, een ervaren therapeut heeft er 30 minuten voor nodig. De gebruikte methode, de leeftijd en de beperkingen van het kind en de wijze waarop de informatie wordt gegeven is van invloed op de afnametijd.

Jaar van uitgave
2005

De complete set bestaat uit:
PEDI-NL Handleiding
PEDI-NL Scoreformulieren (pak a 25 st.)
PEDI-NL Gebruikersset

afnameduur opleidingsniveau groepsgewijs en individueel
30-60 min. alle

Productvragen

Nog geen vragen gesteld. U kunt de eerste zijn!