Onderwijs

De unit Onderwijs binnen Pearson is uitgever van (remediërend) les- en testmateriaal voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, BVE en onderwijsbegeleidende instellingen. Hiernaast is de unit Onderwijs leverancier van een groot aantal beroepskeuze- en interessetests. U vindt op deze site een overzicht van onze nieuwste producten en diensten voor de volgende typen onderwijs: Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie, Beroepskeuze- en Interessetests, RT producten.

De volgende toepassingsgebieden vallen onder de sector Onderwijs:

- Cognitief functioneren
- IQ
- Lezen, schrijven en rekenen
- Beweging
- Ontwikkeling
- Gezin en opvoeding
- Taal en Spraak
- Beroepskeuze en interesse