HRM

De business unit HRM (Human Resource Management) richt zich met haar activiteiten op de werving- en selectiebureaus, loopbaanadviesbureaus, headhunters, arbeid- en uitzendbureaus en personeelsmanagers. Zij biedt de HRM-professional ondersteuning in haar werkzaamheden. Deze ondersteuning richt zich op de volgende aspecten:

• Uitgave van psychologische tests
• Advies over het toepassen van tests in uw specifieke werkzaamheden
• Software voor het afnemen en scoren van tests

De volgende toepassingsgebieden vallen onder de sector HRM:
Werving en selectie
Loopbaanadvies, reïntegratie en outplacement
Arbo en verzuim
Competentie management
Organisatieadvies
Beroepskeuze en interesse