METAPHONBOX Complete set

METAPHONBOX (2002, 2005) W. Leijdekker-Brinkman De Metaphonbox is een bewerking en uitbreiding van de Engelse Metaphon Resource Pack.

Let op: dit product kan wel besteld worden, maar wordt (ivm herduk) pas uitgeleverd in de zomer van 2021.

METAPHONBOX Complete set

METAPHONBOX (2002, 2005) W. Leijdekker-Brinkman De Metaphonbox is een bewerking en uitbreiding van de Engelse Metaphon Resource Pack.

Let op: dit product kan wel besteld worden, maar wordt (ivm herduk) pas uitgeleverd in de zomer van 2021.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 57,58
METAPHONBOX Handleiding
Art.nr. 3100.01
€ 56,49
METAPHONBOX PSO Formulier (pak a 25 st.)
Art.nr. 3100.03
€ 45,18
METAPHONBOX Screeningsformulier (pak a 25 st.)
Art.nr. 3100.02
€ 794,63
METAPHONBOX Complete set
Art.nr. 3100.00
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Kit
Productline
Language and Early Childhood Development
Doelgroep
Both
Kwalificatieniveau
A

METAPHONBOX (2002, 2005)

W. Leijdekker-Brinkman

De Metaphonbox is een bewerking en uitbreiding van de Engelse Metaphon Resource Pack. Met behulp van de Metaphonbox kunnen fonologische stoornissen bij kinderen worden geanalyseerd en behandeld. Het programma bevat een screening, een verdiepend onderzoek, therapiemateriaal en een evaluatietoets.

De Metaphonbox bestaat uit twee delen; een onderzoeksdeel, bestaande uit screening (42 woorden), processpecifiek onderzoek (158 woorden) en evaluatie (4x142 woorden), en een therapiedeel, met materiaal en suggesties voor behandeling. Ten behoeve van het onderzoek is een keuze gemaakt uit de bij Nederlandse kinderen meest voorkomende fonologische vereenvoudigingsprocessen (Beers, 1995). In totaal worden 13 processen onderzocht, namelijk:

• Substitutieprocessen

Stopping van fricatieven; Fronting van velaren; Devoicing; Gliding van liquidae; Backing; H-zatie; Lateralisatie; Dentalisatie; Denasalisatie

• Syllabestructuurprocessen

Initiale consonantdeletie; Finale consonantdeletie; Initiale clusterreductie; Finale clusterreductie/deletie

Alle onderzoeksonderdelen bevatten afbeeldingen met behulp waarvan het doelwoord kan worden uitgelokt. De afname van het screeningsonderzoek kost ongeveer 15 minuten. Voor ieder proces kan, aan de hand van de woorden, een foutscore worden berekend. Is de foutscore groter dan 50%, dan is het processpecifiek onderzoek voor dit betreffendeproces geïndiceerd. De evaluatieprocedure kan gezien worden als een controle-instrument, dat wordt gebruikt tijdens de behandeling om de effectiviteit ervan te bepalen. De therapie wordt beeïndigd wanneer het behandelde proces in 50% van de mogelijke situaties is verdwenen.

Daarnaast bevat de Metaphonbox materiaal voor de behandeling van fonologische stoornissen. Met behulp van een uitgebreide verzameling afbeeldingen en lijsten met meer dan duizend minimale woordparen (gesorteerd op zowel begin- als eindklank) kunnen allerhande klank spelletjes worden gedaan. De plaatjes zijn beschikbaar op CD-rom (op aanvraag zijn de plaatjes ook digitaal beschikbaar) en kunnen door de logopedist naar believen in allerlei formaten worden uitgeprint. De therapiemethode van Metaphon wordt uitvoerig beschreven in het bij Harcourt Book Publishers verschenen boek Fonologische stoornissen – Behandeling van kinderen volgens de Metaphontherapie (Howell&Dean 1998. Vertaald door W. Leijdekker).

De complete set bestaat uit een handleiding,  evaluatiekaartjes, screeningsboekje, 2 PSO-boekjes, 25 screeningsformulieren en 10 PSO-formulieren.

Doel

Onderzoek en behandeling van fonologische stoornissen.

Doelgroep

Kinderen van 3,5 jaar tot 6 jaar.

Productvragen

Nog geen vragen. Stel als eerste een vraag!