Een prachtig 2023 gewenst namens Pearson Clinical Benelux.

Meertalige kinderen met leesproblemen of dyslexie (online zelfstudie)

  • Signaleren van leesproblemen bij meertalige kinderen
  • Diagnostiek van leesproblemen bij meertalige kinderen
  • Behandelen van leesproblemen en het begeleiden van het technisch leesproces
  • Ontwikkeld door Janneke de Waal-Bogers
  • In eigen tijd en op eigen tempo te volgen

X

Specificaties

Type training Online zelfstudie
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Toepassingsgebied Taal/Spraak

Inhoud
Meertalige kinderen die leren lezen nemen hierbij hun meertalige achtergrond mee. Dit hoeft geen problemen te geven, maar dit kan wel. Het diagnosticeren van mogelijke leesproblemen of dyslexie is daarom complex. Om te bepalen welke interventies en ondersteuning deze kinderen nodig hebben bij het leren lezen is het belangrijk om kennis te hebben van de relatie tussen meertaligheid en (leren) lezen. Tijdens deze training wordt dit hele proces besproken, van signaleren naar onderzoek en het begeleiden meertalige kinderen tijdens het leren lezen. 

Onderwerpen
Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: 
-Het technisch leesproces;
-De taalontwikkeling van meertalige kinderen;
-Het signaleren van leesproblemen bij meertalige kinderen;
-Diagnostiek van leesproblemen bij meertalige kinderen;
-Behandelen van leesproblemen en het begeleiden van het technisch leesproces bij meertalige kinderen.

Leerdoelen
Na het volgen van de training:
-Heeft de cursist basiskennis over de taalontwikkeling van meertalige kinderen;
-Weet  de cursist welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen het technisch leesproces van eentalige en
  meertalige kinderen;
-Kan de cursist problemen met het leren lezen bij meertalige kinderen signaleren;
-Weet de cursist hoe diagnostiek van leesproblemen bij meertalige kinderen het beste kan worden gedaan;
-Heeft de cursist inzicht in de belangrijkste principes bij het begeleiden van het leesproces en de behandeling van
  leesproblemen en/of dyslexie bij meertalige kinderen.

Startdatum
Op elk moment
 
Studiebelasting
E-learning: 3 uur
Zelfstudie: 4 uur 

Trainer
Janneke de Waal-Bogers
 
Accreditatie
De training is geaccrediteerd bij St. ADAP met 6 punten voor logopedisten.

Trainers

Janneke de Waal-Bogers
Janneke de Waal-Bogers
Janneke de Waal-Bogers MBA is logopedist en remedial teacher. Ze geeft les aan paramedici in opleiding (HBO) en verzorgt trainingen over diagnostiek en behandeling van taalstoornissen en ander leer- en gedragsstoornissen bij kinderen. Daarnaast is Janneke bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Zij heeft veel kennis en ervaring in het begeleiden van kinderen met taal-, leer- en gedragsproblemen (bijvoorbeeld autismespectrumstoornissen, dyslexie, meertaligheid) door haar werk als logopedist en ambulant begeleider in het speciaal basisonderwijs. Janneke was tot 2023 jarenlang hoofdredacteur van het Nederlands tijdschrift voor Logopedie (vakblad voor logopedisten). Ze is auteur en eindredacteur van het boek Taaldiagnostiek bij kinderen (Pearson Benelux, 2020). Dit boek biedt informatie en technieken ter ondersteuning van (het onderwijs is) de complexe diagnostiek van kinderen met taalproblemen.
9 Trainingen
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Meertalige kinderen met leesproblemen of dyslexie (online zelfstudie) - e-learning
Art.nr. course:1016423_1067227 / E3612.00-0-
€ 190,00