De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

Lexilijst Nederlands

De Lexilijst Nederlands (2002) is een lijst met woorden en zinnetjes die in de taal van jonge Nederlandse kinderen voorkomen. De lijst is bedoeld om bij kinderen van 15-27 maanden na te gaan of zij zich ontwikkelen overeenkomstig leeftijdgenootjes op het gebied van de taalverwerving.

J.E.P.T. Schlichting & H.C. lutje Spelberg
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i 0
Doelgroep Both
Leeftijd Voorschools
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Productline Language and Early Childhood Development
Uitvoer type Score sheet
Toepassingsgebied Taal/Spraak

Lexilijst Nederlands (2002)

• Meet de vroege taalontwikkeling aan de hand van de actieve woordenschat
• Gebruik door o.a. logopedisten, verpleegkundigen, jeugdartsen en peuterspeelzaalleidsters
• In te vullen door de ouders / verzorgers

De Lexilijst Nederlands (2002: vernieuwde versie) is een lijst met woorden en zinnetjes die in de taal van jonge Nederlandse kinderen voorkomen. De lijst is bedoeld om bij kinderen van 15-27 maanden na te gaan of zij zich ontwikkelen overeenkomstig leeftijdgenootjes op het gebied van de taalverwerving. Dit doet de lijst door ouders te laten aangeven welke woorden en zinnetjes hun kind zegt. Er zijn twee gelijkwaardige versies van de Lexilijst: A en B. Per instrument zijn er per maand normen ontwikkeld. Er zijn normen berekend over jongens en meisjes tezamen, en normtabellen apart voor jongens en meisjes.

Doel
Het meten van de vroege taalontwikkeling. De vroege woordenschatproductie is een goede maatgever voor de algehele taalontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat de taalproductie zoals gemeten met instrumenten als de Lexilijst hoog correleert met de taalontwikkeling in zijn totaliteit. Het is dus mogelijk de Lexilijst als indicatief instrument voor de algehele taalontwikkeling te gebruiken (uitgezonderd de pragmatiek). De lexilijst is door zijn vorm bij uitstek geschikt voor screeningsonderzoek omdat het instrument weining arbeidsintensief is voor degene die de informatie verzamelt. Behalve als screeningsinstrument is de lijst ook inzetbaar voor het verkrijgen van diagnostische informatie met betrekking tot de actieve woordenschat.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen van 15 tot 27 maanden. Kinderen die (nog) niet goed testbaar zijn kunnen wel al middels ouderraportage met de Lexilijst onderzocht worden.

Beschrijving
De Lexilijst Nederlands is een herziene uitgave van de Lexilijst uit 1995 (J.E.P.T. Schlichting, M.C.M. van Eldik, H.C. lutje Spelberg, Sj. Van der Meulen & B.F. van der Meulen) en is gebaseerd op nieuw onderzoek en nieuwe normgegevens. De vragenlijst bestaat uit twee gelijkwaardige lijsten van 263 woorden en 11 zinnetjes. De twee lijsten A en B zijn gelijk qua moeilijkheidsgraad. Het is nuttig over twee vergelijkbare lijsten te kunnen beschikken, zodat één ervan als hertest kan worden gebruikt. De woorden van de Lexilijsten zijn geordend in 15 semantische categorieën. Daarnaast is er een categorie Zinnetjes. Een aantal woorden en zinnen komt in beide lijsten voor. Op de lijsten is een drietal vragen toegevoegd, die betrekking hebben op de algemene condities van de taalverwerving van het betreffende kind.

Normering
De Lexilijsten Nederlands A en B zijn genormeerd op een steekproef van 809 kinderen die in empirische groepen werden ingedeeld: 15, 17, 19, 21, 23, 25 en 27 maanden. Per leeftijdsmaand zijn drie stel normen ontwikkeld: algemene normen voor de gehele populatie, normen voor jongens en normen voor meisjes. De reden waarom aparte normen per geslacht zijn geconstrueerd, is dat de taalontwikkeling van meisjes sneller verloopt dan die van jongens. De testscore wordt uitgedrukt in LQ (Lexiquotiënt).

Afname
De productieve woordenschat wordt gemeten doordat ouders op een lijst aankruisen welke woordjes en zinnetjes hun kind spontaan zegt. Rapportage door de ouders is een betrouwbare mogelijkheid om gegevens over de taalontwikkeling in deze leeftijdsperiode te verkrijgen.

Scoring De testscore wordt uitgedrukt in een standaardscore: de LQ.

Eisen aan gebruikers
O.a. logopedisten, verpleegkundigen, jeugdartsen, peuterspeelzaalleidsters, en allen die bekend zijn met het zorgvuldig omgaan met gegevens en het nauwkeurig vaststellen van resultaten uit normtabellen. De gebruikers dienen aan kwalificatieniveau A te voldoen.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
LEXILIJST-NL Formulieren (25 A + 25 B)
Art.nr. 3626.01 -0-
€ 41,62
LEXILIJST-NL Handleiding
Art.nr. 3626.02 -0-
€ 49,62