De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

Lexilijst Begrip

Meet het taalbegrip van kinderen van 15 -25 maanden en is eenvoudig en snel te scoren.

J.E.P.T. Schlichting & H.C. lutje Spelberg
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i A
Doelgroep Children
Leeftijd Voorschools
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Productline Language and Early Childhood Development
Uitvoer type Score sheet
Toepassingsgebied Taal/Spraak

• Meet het taalbegrip van kinderen van 15 -25 maanden
• Gebruik door o.a. logopedisten, verpleegkundigen, jeugdartsen en peuterspeelzaalleidsters
• In te vullen door de ouders / verzorgers
• Eenvoudig en snel te scoren

Doel
Het meten van het taalbegrip van dreumesen. Dit is vooral van belang als de taalproductie, zoals gemeten met de Lexilijst Nederlands, achter blijkt te lopen.

Doelgroep
De lijst is bedoeld voor Nederlandstalige kinderen van 15 t/m 25 maanden. Kinderen die ouder zijn dan 25 maanden kunnen met de Lexilijst Begrip worden onderzocht zolang hun taalbegrip niet groter is dan het gemiddelde van een kind van 25 maanden.

Beschrijving
De Lexilijst Begrip is een lijst met woorden en zinnetjes die jonge kinderen begrijpen. De lijst is bedoeld om na te gaan of zij zich ontwikkelen overeenkomstig leeftijdgenootjes op het gebied van het taalbegrip. Ouders krijgen de lijst mee naar huis en kruisen aan welke woorden en zinnetjes hun kind begrijpt. De woorden van de Lexilijst Begrip zijn geordend in 12 semantische categorieën. Op de lijst is een drietal vragen toegevoegd, die betrekking hebben op de algemene condities van de taalverwerving van het betreffende kind.

Taalbegrip vertoont een grote samenhang met de algehele cognitieve ontwikkeling; gebruik van de Lexilijst Begrip biedt daardoor een eerste inzicht in de cognitieve ontwikkeling van het kind. Onderzoek van het taalbegrip is vooral belangrijk wanneer de taalproductie, zoals gemeten met de Lexilijst Nederlands, achter blijkt te lopen.

Scoring
De lijst is eenvoudig en snel te scoren. De onderzoeker bepaalt de ruwe score door het totaal aantal aangekruiste woorden en zinnetjes op te tellen. Voor het vaststellen van de standaardscore worden de normtabellen geraadpleegd. De testscore wordt uitgedrukt in een standaardscore: de LQ.

Normering
De Lexilijst Begrip is genormeerd op basis van een representatieve steekproef van bijna 600 Nederlands-talige kinderen verdeeld over 6 empirische groepen: 15, 17, 19, 21, 23, en 25 maanden. Er zijn normen per maand ontwikkeld.

Afname
Ouders kruisen op een lijst aan welke woordjes en zinnetjes hun kind begrijpt.

Rapportage
Rapportage door de ouders is een betrouwbare mogelijkheid om gegevens over de taalontwikkeling in deze leeftijdsperiode te verkrijgen.

Jaar van uitgifte 2002

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
LEXILIJST BEGRIP Formulieren (blok à 50 stuks)
Art.nr. 3627.01 A
€ 33,32
LEXILIJST BEGRIP Handleiding
Art.nr. 3627.02 A
€ 47,01