De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

Klepel-R | Revised

Meet de technische leesvaardigheid bij kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar (groep 3 tot en met 8 in het primair onderwijs, en de leerjaren 1 en 2 van het vervolgonderwijs). De Klepel-R beschikt over recente normen (2019). De normen (2019) van de EMT zijn verwerkt in de handleiding van de Klepel-R. 

K.P. van den Bos, B.J.A. de Groot, J.R. de Vries
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i 0
Leeftijd Basisschool, Jongeren/Adolescenten
Alter 6:6 t/m 14:5 jaar | Groep 3 t/m klas 2
Jaar van uitgave 2019
Hoofdcategorie Onderwijs, Taal/Spraak
Toepassingsgebied Taal/Spraak

Bekijk de themapagina voor meer verdiepende content, zoals gratis whitepapers en webinars, of informatie over trainingen gerelateerd aan werken met deze test!

Belangrijke informatie voor gebruikers van KLEPEL-R en EMT 1e, 2e en 3e druk. 
In januari 2022 is de 4e, gewijzigde druk van de Klepel-R handleiding verschenen. Deze is voorzien van een nieuwe bijlage 3.3b met halfjaarsnormen. Ook is tabel 2.2 uitgebreid met scorewaarden die behoren bij het afkappunt van -1,5 SD. In juni 2023 is de 5e, gewijzigde druk van de Klepel-R handleiding verschenen. Deze is, naast leeftijdsnormen per jaar en halfjaar, voorzien van halfjaar groeps-/leerjaarnormen. Als u reeds in het bezit bent van de Klepel-R handleiding en de nieuwe tabellen wilt ontvangen, neemt u dan contact met ons op via contactformulier (Algemene vraag). U krijgt de tabellen dan gratis toegestuurd. 

De Klepel-R:

 • Meet de technische leesvaardigheid bij kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar (groep 3 tot en met 8 in het primair onderwijs, en de leerjaren 1 en 2 van het vervolgonderwijs)
 • Kan ingezet worden in het regulier en speciaal onderwijs
 • Gebruik in combinatie met de Een-Minuut-Test geeft aanwijzingen voor classificatie en behandeling van leesproblemen

Doel
Het meten van de technische leesvaardigheid van pseudo-woorden.

Doelgroep
De test is bedoeld voor groep 3 tot en met 8 in het primair onderwijs, en de leerjaren 1 en 2 van het vervolgonderwijs (7 t/m 14 jaar).

Beschrijving
De Klepel-R is bedoeld om het prestatieniveau van het lezen van pseudowoorden (met als onderliggende vaardigheid het decoderen) te bepalen bij kinderen in het leeftijdsbereik van 7 tot en met 14 jaar oud. Decoderen wil zeggen dat de lezer zijn alfabetische kennis op de woorden toepast en de verklankte letters integreert tot een woord. Dit is hoe de beginnende lezer leest. Pseudowoorden zijn uitspreekbare nonsenswoorden. In de leestheorie wordt het lezen van pseudowoorden gezien als een adequate operationalisering van decoderen.

De aanleiding om de Klepel-R (samen met de EMT van Brus & Voeten, 1973) in te zetten, kan divers zijn. Men kan de test gebruiken als screeningstest om een double check te hebben voor testresultaten met andere instrumenten. Omdat een duo-testafname met de Klepel en de EMT potentieel een gedifferentieerder beeld van de technische woord-leesvaardigheid levert dan menige andere standaard woordleestest (die geen pseudowoorden bevat), zijn deze metingen vooral van belang wanneer men in de lessen op school rekening wil houden met het leesniveau van de leerlingen en specifieke hulp wil bieden.

Wijzigingen ten opzichte van de Klepel 1994:

 • Nieuwe normering, nieuw onderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit.
 • Uitbreiding van de normen naar 14 jaar.
 • Naast de Klepel-R versie van 2 minuten, is er nu ook een versie van 1 minuut.
 • T-schaal in plaats van een Wechslerschaal.
 • Indexscore: In de Klepel-R kan op het nieuwe verzamelformulier voor de scoreformulieren naast de aparte ruwe scores en standaardscores voor de EMT, de Klepel-R1min en de Klepel-R2min, een gecombineerde score worden bepaald en ingevuld. Dit wordt de Indexscore genoemd.
 • Testinstructie: Ten opzichte van de instructies in de Klepel bevat de Klepel-R veranderingen voor het ‘bijwijzen met de vinger’, het ‘voorzeggen’, en de Klepel-R1min-procedure.
 • Downloadbare audiobestanden: Onder de vernieuwingen van de Klepel-R valt ook het voor klanten downloadbare audiobestand. Hiermee krijgt u een overzicht van alle correcte uitspraakmogelijkheden van de Klepel-R-woorden. Aanbevolen bij het scoren.
 • De Klepel-R is positief beoordeeld door de COTAN.

Benodigdheden
Afname Klepel-R
Klepel-R Complete set

Afname EMT/Klepel-R
Combinatieset Klepel-R en EMT


Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Combinatieset | Klepel-R en EMT
Art.nr. 4024.06 -0-
€ 233,55
Klepel-R | Complete Set
Art.nr. 4024.00 -0-
€ 140,11
Klepel-R Handleiding
Art.nr. 4024.01 -0-
€ 80,59
Klepel-R Testkaart Vorm A
Art.nr. 4024.02 -0-
€ 6,96
Klepel-R Testkaart Vorm B
Art.nr. 4024.03 -0-
€ 6,96
Klepel-R Scoreformulier A (100 stuks)
Art.nr. 4024.04 A
€ 34,98
Klepel-R Scoreformulier B (100 stuks)
Art.nr. 4024.05 -0-
€ 34,98
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Logopedie en Lees- en Spellingproblemen: Diagnostiek - 23 november 2023 , Cursus-en Vergadercentrum Domstad
Art.nr. course:312624_1582792 / E3597.00-0-
€ 315,00
Logopedie en Lees- en Spellingproblemen: Diagnostiek - 16 mei 2024, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:312624_1847150 / E3597.00-0-
€ 315,00