Solidariteit met de Oekraïense bevolking. Tests beschikbaar in het Oekraïens en Russisch Lees meer.
Selecteer

Hello!

We think you'll enjoy our United States store.Our stores

Select the store you would like to visit.

You will be redirected to your favourite store.

Jaarcongres_banner_website_1500x250_1_

Pearson Jaarcongres 2022

Op vrijdag 7 oktober 2022 is het weer zover! Het Pearson Jaarcongres is hét congres voor alle psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn in de praktijk. 

Ook dit jaar vindt het geaccrediteerde congres online plaats met als thema "Intelligentie en Diagnostiek". Tijdens dit congres praten vooraanstaande sprekers je bij over de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Amerikaanse auteur Dawn Flanagan spreekt over de nieuwste inzichten omtrent intelligentiediagnostiek. Bryony Meijer - Kok geeft een kijkje in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van e-Health. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van Virtual Reality bij het behandelen van angststoornissen. Tijdens de deelsessies gaan we meer de diepte in. Hoe doe je intelligentieonderzoek bij hoog- en laagbegaafdheid en ADHD? Hoe signaleer je een depressie en suïcidaliteit? en Eva Kuiper geeft antwoord op de vraag: Hoe blijf je veerkrachtig in lastige tijden?

Wat neem je mee na het volgen van ons online congres op 7 oktober?

  1. Alles over cognitieve diagnostiek van keynote speaker Dawn Flanagan, van recente veranderingen tot ontwikkelingen in de toekomst
  2. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dynamisch testen
  3. De mogelijkheden (en toekomst) van E-health binnen de praktijk/ggz
  4. Hoe de uitkomsten van verschillende neuropsychologische tests bijdragen aan het totaalbeeld van het kind.
  5. Hoe psychologische constructen als netwerken kunnen dienen en welke invloed dit heeft op diagnostiek en behandeling, kwetsbaarheid en veerkracht.
  6. Nieuwste trends binnen de ontwikkeling van psychodiagnostische tests 
  7. Keuze uit 6 inhoudelijke deelsessies
  8. Accreditatiepunten

Jaarcongres 2022

Datum: Vrijdag 7 oktober
Tijd: 9:00 - 17:00 uur
Locatie: Online
Accreditatie: Ja

Er zijn nog kaarten beschikbaar, dus schrijf je snel in en ontvang een speciale prijs van €199 i.p.v. €249,-.

Aanmelden

Regular tickets
Er zijn nog een aantal tickets beschikbaar: schaf nu jouw regular ticket (t.w.v. €249 ) aan voor de speciale prijs van €199 (excl. btw)! 

Studenten
Uiteraard kun je als student ook dit jaar weer gebruik maken van het studententicket voor €74,50 incl. btw.

Programma 7 oktober

9:00 - 9:15 uur inloop

9:15 - 9:30 uur Welkom door dagvoorzitter

9:30 - 10:15 uur The past, present and future of cognitive Assessment - Dr. Dawn Flanagan 

Wat is de toekomst van cognitieve diagnostiek? Keynote speaker Dr. Dawn. P. Flanagan uit de US vertelt je er alles over, van recente veranderingen tot ontwikkelingen in de toekomst. Centraal in deze sessie staan de theorie, beoordeling en interpretatie van cognitieve vaardigheden in het verleden, heden en de toekomst. In het bijzonder belicht wordt de vooruitgang die is geboekt in theorieen over intelligentie. Van psychometrischetheorieën tot theorieën die zijn beïnvloed door hedendaags cognitief neurowetenschappelijk onderzoek. Parallel aan de theorie wordt de cognitieve beoordeling in de praktijk besproken, van de Wechsler-Bellevue tot cross-battery assessments. De meest gebruikte cognitieve intelligentietests van dit moment komen aan bod, net als de interpretatie van deze tests. Van de klinische profielanalyse, tot psychometrische profielanalyse en de toepassing van hedendaagse psychometrie en neuropsychologische theorieën. De sessie sluit af met een voorspelling over de toekomst van cognitieve assessments.  

10:15 - 11:00 uur Dynamisch testen - Dr. Bart Vogelaar

Als er vragen zijn omtrent het cognitief functioneren van personen wordt veelal gebruik gemaakt van gestandaardiseerde, conventionele intelligentie- en andere cognitieve tests. Het gebruik hiervan kent vele voordelen, maar ook enkele haken en ogen. Als alternatief op de conventionele manier van het testen van cognitieve vermogens wordt het gebruik van dynamisch testen aanbevolen. Dit is een manier van testen waarin trainen/feedback geven onderdeel is van het testontwerp en, als gevolg hiervan, inzicht geeft in het leervermogen (potentieel) van het individu. In deze bijdrage wordt verder ingegaan op het meten van potentieel en worden enkele recente benaderingen besproken, waaronder groepsgewijs en gecomputeriseerde vormen van testen.

11:00 - 11:15 uur Ochtendpauze

11:15 - 12:00 uur Deelsessies ronde 1

Positieve psychologie: coping en veerkracht - Eva Kuiper

De sessie ‘Positieve psychologie: coping en veerkracht’ biedt een kennismaking met de theorie en toepassingen van de positieve psychologie. De positieve psychologie is een snelgroeiende brede wetenschappelijke stroming die gaat over hoe we he beste uit onszelf en anderen kunnen halen en optimaal kunnen functioneren, ook wanneer we terecht komen in zwaar weer. Deze lezing gaat over de vraag hoe we de positieve psychologie kunnen inzetten om coping en veerkracht te bevorderen, niet alleen bij onze cliënten maar zeker ook bij onszelf.

Hoe bereken je het cognitief profiel bij een zeer laag IQ? - Els De Jonghe & Katrijn Van Parijs

In deze deelsessie kom je te weten hoe je een CHC- profiel kan bekomen bij kinderen, adolescenten en volwassenen met een zeer laag IQ. De voorgestelde meet – en werkwijze combineert de metrische roots van het oorspronkelijke IQ met het CHC-gedachtegoed om een IQ lager dan 50/55 (SD < -3) metrisch te benaderen met de actueel beschikbare en erkende intelligentietests. Vanuit het verkregen CHC- profiel en de observatie kan de testleider onderkennende hypothesen beantwoorden én verkrijgt hij ook een brede basis voor het formuleren van handelingsgerichte adviezen.

Mythen over zelfmoord - Derek de Beurs

Mensen met zelfmoordgedachten zijn gek, niet op andere gedachten te brengen, en dus niet te helpen. Vooral acteurs en muzikanten overlijden door zelfmoord, meestal rond de kerst. Antidepressiva maken mensen juist meer suïcidaal in plaats van minder. Begin bij kwetsbare mensen vooral niet over zelfmoord, voor je het weet breng je iemand op gedachten. Waar of niet waar?  De Beurs wil meer begrip creëren rondom dit thema omdat suïcide nog steeds een groot taboe is. Ook onder hulpverleners. Tijdens zijn lezing deelt hij de laatste  inzichten uit de wetenschap en biedt hij concrete aanbevelingen rondom contact maken met suïcidale mensen.

De rol van cognitieve vaardigheden bij lees- en spellingsproblemen - Sietske Walda

Verschillende cognitieve vaardigheden worden in verband gebracht met lees- en spellingproblemen: vaardigheden die dicht bij het lees- en spellingproces liggen, zoals fonologische vaardigheden, maar ook vaardigheden die er verder vanaf staan, zoals geheugen en intelligentie. De lezing zal ingaan op de rol die deze vaardigheden spelen bij het lezen en spellen, maar vooral ook bij het leren lezen en spellen. Ofwel: op welke manier wordt vooruitgang in lezen en spellen beïnvloed door (andere) cognitieve vaardigheden, en welke implicaties heeft dit voor effectieve en efficiënte training van lees- en spellingvaardigheden? Dit alles wordt gebaseerd op de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

Hoogbegaafdheid - Bart Vogelaar

Van hoogbegaafde leerlingen wordt vaak verwacht dat ze op school hoge cijfers halen. En als dit niet het geval is, wordt soms getwijfeld aan hun hoogbegaafdheid. Onderwijsprofessionals vinden het begeleiden van deze leerlingen ingewikkeld. Deze handelingsverlegenheid kan voortkomen uit de vraag hoe de sterke en minder sterke kanten van deze leerlingen vast te stellen en waar hun talenten zich bevinden. Leerkrachten willen graag weten wat zij in het klaslokaal kunnen doen om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen, passend bij hun sterke en minder sterke kanten. In deze deelsessie gaat Bart Vogelaar in op hoe de talenten van deze kinderen kunnen worden herkend en hoe op deze talenten kan worden ingespeeld.

Bijzondere profielen bij intelligentie-onderzoeken - Selma Ruiter

Wat komt Selma Ruiter in de praktijk tegen aan bijzondere profielen? Welke niet voor de hand liggende profielen komen uit een intelligentie test waarvoor aanvullend onderzoek dan wel andere kijk op het profiel nodig is? Hoe kunnen bijzondere subtestscores vanuit de overige (subtest)scores verklaard worden? En welke aanvullende subtests of subtests van andere instrumenten zou je kunnen gebruiken bij bijzondere scores op de WPPSI-4-NL of de WISC-V-NL?

12:00 - 13:00 uur Lunch 

12:00 - 12:20 uur Stoel yoga sessie door Anna Scott Miller
Voor iedereen die dat wil is er tijdens de lunchpauze de gelegenheid om deel te nemen aan een sessie stoel yoga!

13:00 - 13:45 uur E-health - Bryony Meijer - Kok

In de sessie E-health worden de mogelijkheden op het gebied van E-health verkent en bekeken hoe deze een bijdrage kunnen leveren aan de GGZ. Daarnaast zal er een blik worden geworpen in de toekomst; wat zal er in de toekomst mogelijk zijn qua techniek om behandelaren en de cliënten te ondersteunen? Er wordt dieper ingegaan op VR-behandeling, waarbij er een demonstratie zal zijn van VR-behandeling voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

13:45 - 14:15 uur Trends in Clinical Test Development - Abigail Batty / Louis Charles Vannier

Plenaire sessie over de laatste trends en digitale innovaties op het gebied van assessments. 

14:15 - 15:00 uur Deelsessies ronde 2

Positieve psychologie: coping en veerkracht - Eva Kuiper

De sessie ‘Positieve psychologie: coping en veerkracht’ biedt een kennismaking met de theorie en toepassingen van de positieve psychologie. De positieve psychologie is een snelgroeiende brede wetenschappelijke stroming die gaat over hoe we he beste uit onszelf en anderen kunnen halen en optimaal kunnen functioneren, ook wanneer we terecht komen in zwaar weer. Deze lezing gaat over de vraag hoe we de positieve psychologie kunnen inzetten om coping en veerkracht te bevorderen, niet alleen bij onze cliënten maar zeker ook bij onszelf.

Hoe bereken je het cognitief profiel bij een zeer laag IQ? - Els De Jonghe & Katrijn Van Parijs

In deze deelsessie kom je te weten hoe je een CHC- profiel kan bekomen bij kinderen, adolescenten en volwassenen met een zeer laag IQ. De voorgestelde meet – en werkwijze combineert de metrische roots van het oorspronkelijke IQ met het CHC-gedachtegoed om een IQ lager dan 50/55 (SD < -3) metrisch te benaderen met de actueel beschikbare en erkende intelligentietests. Vanuit het verkregen CHC- profiel en de observatie kan de testleider onderkennende hypothesen beantwoorden én verkrijgt hij ook een brede basis voor het formuleren van handelingsgerichte adviezen.

Mythen over zelfmoord - Derek de Beurs

Mensen met zelfmoordgedachten zijn gek, niet op andere gedachten te brengen, en dus niet te helpen. Vooral acteurs en muzikanten overlijden door zelfmoord, meestal rond de kerst. Antidepressiva maken mensen juist meer suïcidaal in plaats van minder. Begin bij kwetsbare mensen vooral niet over zelfmoord, voor je het weet breng je iemand op gedachten. Waar of niet waar?  De Beurs wil meer begrip creëren rondom dit thema omdat suïcide nog steeds een groot taboe is. Ook onder hulpverleners. Tijdens zijn lezing deelt hij de laatste  inzichten uit de wetenschap en biedt hij concrete aanbevelingen rondom contact maken met suïcidale mensen.

De rol van cognitieve vaardigheden bij lees- en spellingsproblemen - Sietske Walda

Verschillende cognitieve vaardigheden worden in verband gebracht met lees- en spellingproblemen: vaardigheden die dicht bij het lees- en spellingproces liggen, zoals fonologische vaardigheden, maar ook vaardigheden die er verder vanaf staan, zoals geheugen en intelligentie. De lezing zal ingaan op de rol die deze vaardigheden spelen bij het lezen en spellen, maar vooral ook bij het leren lezen en spellen. Ofwel: op welke manier wordt vooruitgang in lezen en spellen beïnvloed door (andere) cognitieve vaardigheden, en welke implicaties heeft dit voor effectieve en efficiënte training van lees- en spellingvaardigheden? Dit alles wordt gebaseerd op de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

Hoogbegaafdheid - Bart Vogelaar

Van hoogbegaafde leerlingen wordt vaak verwacht dat ze op school hoge cijfers halen. En als dit niet het geval is, wordt soms getwijfeld aan hun hoogbegaafdheid. Onderwijsprofessionals vinden het begeleiden van deze leerlingen ingewikkeld. Deze handelingsverlegenheid kan voortkomen uit de vraag hoe de sterke en minder sterke kanten van deze leerlingen vast te stellen en waar hun talenten zich bevinden. Leerkrachten willen graag weten wat zij in het klaslokaal kunnen doen om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen, passend bij hun sterke en minder sterke kanten. In deze deelsessie gaat Bart Vogelaar in op hoe de talenten van deze kinderen kunnen worden herkend en hoe op deze talenten kan worden ingespeeld.

Bijzondere profielen bij intelligentie-onderzoeken - Selma Ruiter

Wat komt Selma Ruiter in de praktijk tegen aan bijzondere profielen? Welke niet voor de hand liggende profielen komen uit een intelligentie test waarvoor aanvullend onderzoek dan wel andere kijk op het profiel nodig is? Hoe kunnen bijzondere subtestscores vanuit de overige (subtest)scores verklaard worden? En welke aanvullende subtests of subtests van andere instrumenten zou je kunnen gebruiken bij bijzondere scores op de WPPSI-4-NL of de WISC-V-NL?

15:00 - 15:15 uur Middagpauze

15:15 - 16:00 uur Neuropsycholgische diagnostiek: integratief beeld van het kind - Dorine Slaats - Willemse 

Neuropsychologische diagnostiek: integratief beeld van het kind - Prof. Dr.  Dorine Slaats-Willemse

In de sessie van Dorine passeren verschillende neuropsychologische tests de revue en wordt besproken hoe de uitkomsten ervan bijdragen aan het totaalbeeld van het kind. Aan de hand van een aantal diagnostische testmaterialen zal een beeld verkregen worden de capaciteiten van het kind, aanvullend zal ook verteld worden hoe men zicht kan krijgen op de executieve functies van het kind om zo het totaalbeeld compleet te maken. Dorine zal voorts het Dialoogmodel behandelen, hetgeen als kapstok kan worden gebruikt om het kind met zijn/haar problemen te plaatsen in de eigen context.

16:00 - 16:45 uur Psychologische constructen als netwerken: mogelijke gevolgen voor diagnostiek en behandeling, kwetsbaarheid en veerkracht - Angélique Cramer

Psychologische constructen als netwerken: mogelijke gevolgen voor diagnostiek en behandeling, kwetsbaarheid en veerkracht - Angélique Cramer

Hoe ontstaan psychische stoornissen? Angélique Cramer introduceert in haar presentatie de netwerkbenadering om het ontstaan en instandhouden van psychische stoornissen te begrijpen. In deze benadering zijn stoornissen geen hersenziekten maar het gevolg van symptomen die elkaar direct veroorzaken: bijvoorbeeld een tijd slecht slapen waardoor je op een gegeven moment moe wordt (twee symptomen van depressie). De netwerkbenadering heeft consequenties voor verschillende klinisch relevante terreinen die ik nader zal toelichten: 1) diagnostiek: meten we wat we moeten meten?; 2) behandeling: zetten we in op de juiste targets voor behandeling?; en 3) kwetsbaarheid/veerkracht: wat betekenen deze concepten in de context van de netwerkbenadering?

16:45 - 17:00 uur Afsluiting door dagvoorzitter

Sprekers

Plenair

Dr. Dawn P. Flanagan is professor aan de St. John’s University in New York en bijzonder hoogleraar aan de Yale University School of Medicine in New Haven. Daarnaast is zij actief als getuige-deskundige, SLD adviseur, en test instrument consultant en trainer bij nationale en internationale bedrijven. Dr. Flanagan staat vooral bekend om haar ontwikkeling van de CHC Cross-Battery Approach en haar definitie van specifieke leerstoornissen.

DawnFlanaganJaarcongres22

Plenair & deelsessie

Dr. Bart Vogelaar is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn promotieproject onderzocht Dr. Bart Vogelaar het potentieel om te leren van hoogbegaafde en gemiddeldbegaafde basisschoolleerlingen. Hij promoveerde in 2017 aan de Universiteit Leiden met zijn onderzoek ‘Dynamic testing and excellence: Unfolding potential’.

BartVogelaarJaacrongres22

Plenair

Bryony Meijer - Kok is GZ-psycholoog bij GGZ Noord-Holland-Noord binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Haar beide ouders werkten in de IT en de ontwikkelingen op dat gebied waren aan de keukentafel vaak onderwerp van gesprek. Bryony combineert graag psychologie met haar kennis van IT. Zij coördineerde een onderzoek naar blended behandeling, leerde virtual reality (VR-)behandelingen uit te voeren en nam deel aan D-LAPP, een projectgroep om digitale innovatie te versnellen. 

BryonyMeijerKokJaarcongres22_1

Plenair

Angélique Cramer was tot maart 2020 Universitair Hoofddocent aan Tilburg University met als specialisatie het ontwikkelen van modellen en methoden voor klinische psychologie en psychiatrie. In het bijzonder was zij een van de grondleggers van de netwerkbenadering van psychopathologie. Angélique heeft een mooie carrière gehad waarin zij succesvol haar stempel heeft gedrukt op haar onderzoeksgebied, beurzen en prijzen heeft verzameld en lid is geworden van De Jonge Akademie. Ondanks deze successen besloot zij haar baan op te zeggen, om nogal wat redenen, maar een belangrijke was dat zij steeds minder tijd had om te doen wat ze het liefste deed: onderzoek doen. Momenteel werkt Angélique als freelance onderzoeksadviseur en academisch projectmanager. Zij heeft een contract met een bekende Nederlandse uitgeverij voor het schrijven over een boek over het netwerkperspectief voor een breder publiek en is onder de alias Mae Marceau een opkomende techno DJ en producer.

angelique_cramer_jaarcongres22

Plenair

Prof. dr. Dorine Slaats-Willemse is klinisch neuropsycholoog, directeur behandelzaken van Denkkracht, en senior onderzoeker en praktijkopleider-supervisor bij de specialistische psychologenopleidingen bij Karakter en Denkkracht. Zij is tevens bijzonder hoogleraar klinische kinderneuropsychologie aan de VU Amsterdam. Haar specialisatie is neuropsychologische diagnostiek en behandeling van kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen op het snijvlak van psychiatrie, neurologie en kindergeneeskunde. Haar specifieke interesse en focus in het wetenschappelijk onderzoek liggen op het gebied van aandacht- en executieve functies, ook in relatie tot preventie van schooluitval.

DorineSlaatsJaarcongres2022v2

Plenair

Abygail Batty MSc, DipClincPsyc, en HCPC geregistreerd psycholoog, geeft bij Pearson Clinical op internationaal niveau leiding aan de development teams in onder andere Australië, Brazilië, Canada, Europa, India en het Verenigd Koninkrijk. Ze is in deze functie nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze tools en assessments op het gebied van cognitie, gedrag en geestelijke gezondheid, waaronder de wereldberoemde en gewaardeerde Wechsler Intelligence Scales. In de jaren daarvoor was Abigail als klinisch psycholoog werkzaam bij de NHS en heeft toen veel ervaring opgedaan met leer- en ontwikkelingsproblemen, kinderen, ouderen en neuropsychologie.

AB

Plenair

Louis-Charles Vannier, MA, MSc, en Geregistreerd psycholoog begon zijn carrière 25 jaar geleden bij de Franse testuitgever ECPA vanuit een werkende positie als psycholoog in een ziekenhuis. In deze periode was Louis-Charles betrokken bij de bewerking van meerdere gestandaardiseerde tests, maar ook bij de ontwikkeling van nieuwe tests in nauw samenwerkingsverband met de auteurs. Na enkele jaren leiding geven aan de afdeling klinisch psychometrie van Pearson keerde hij onlangs terug naar de rol van Senior Psychometrist om bij te dragen aan nieuwe ontwikkelingen en onze eindgebruikers te voorzien in kwalitatief hoogstaande, innovatieve instrumenten.

vanlier

Deelsessie

Dr. Selma Ruiter is verbonden aan De Kinderacademie Groningen. Zij is gedragswetenschapper en gespecialiseerd in de ontwikkeling en het gebruik van ontwikkelingstests voor jonge kinderen en intelligentietests voor kinderen en jongeren. Selma is bewerker van de WISC-V voor Nederland en verzorgt voor Pearson de WISC-V trainingen aan professionals.

SelmaRuiterJaarcongres22v2

Deelsessie

Eva Kuiper is forensisch orthopedagoog, docent en auteur van de boeken Oplossingsgerichte Vragen aan Kinderen en hun Omgeving en Optimaal Onderwijs dat in 2021 verscheen. Al eerder schreef zij wetenschappelijke artikelen over veerkracht in de jeugdhulpverlening en onderwijs. Ook geeft zij al jaren trainingen en workshops aan professionals binnen bedrijven en zorginstellingen op het gebied van oplossingsgericht werken, positieve psychologie en positieve gezondheidszorg.

EvaKuiperJaarcongres22

Deelsessie

Sietske Walda is docent Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs aan de Radboud Universiteit. Tijdens haar onderzoek onderzocht zij de rol van cognitieve vaardigheden bij het leren lezen en spellen, bij kinderen met en zonder dyslexie. Binnenkort zal de verdediging van het proefschrift getiteld “Learning to read is to stick to the task - The elusive role of cognitive skills in dyslexia” plaatsvinden aan de Radboud Universiteit. In haar rol als coördinator Didactiek technisch lezen zal zij onderzoek naar de meest effectieve manier om te leren lezen en spellen voortzetten. 

SietskeWaldaJaarcongres2022

Deelsessie

Els De Jonghe is psycho-pedagogisch consulent in Vrij CLB Brabant- Oost. Daar begeleidde ze o.a. leerlingen met een verstandelijke beperking (2j6 – 21j), leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ze was provinciaal begeleider voor de Vrije CLB’s in Vlaams- Brabant en Brussel inzake de doelgroep leerlingen met specifieke noden en interne kwaliteitszorg. Ze is mede-auteur van de publicatie ‘Het zeer lage IQ: een meet- en werkwijze’.

els

Deelsessie

Katrijn Van Parijs is hoofdonderzoeker en lector aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More Antwerpen. In haar onderzoek werkt ze aan de ontwikkeling van de COVAT-reeks, een reeks Nederlandstalige cognitieve vaardigheidstesten op basis van het CHC-model. Daarnaast is ze medewerker van het Psychodiagnostisch Centrum van Thomas More en mede-auteur van de publicatie ‘Het zeer lage IQ: een meet- en werkwijze’.

katrijnnn

Deelsessie

Derek de Beurs is senior onderzoeker binnen het team mentale gezondheid en preventie van het Trimbos. Hij promoveerde op het trainen van GGZ professionals in contact maken met suïcidale patiënten. In 2017 ontving hij een persoonlijke beurs van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) om de complexiteit van suïcidaliteit met nieuwe statistische technieken te onderzoeken. Hij publiceerde naast wetenschappelijke artikelen ook het boek “mythen over zelfmoord” waarin hij bestaande opvattingen over zelfmoord langs de lat van de wetenschap legt.

DerekDeBeurs_jaarcongres2022

Accreditatie

Net als voorgaande edities zal ook dit jaarcongres worden geaccrediteerd. 

De accreditatie zal worden aangevraagd bij:
- NIP Kinder-en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
- NIP-Eerstelijnspsychologie
- Registerplein voor Psychodiagnostisch werkenden
- Accreditatiebureau FGzPt

Tijdens het aanschaffen van het ticket kunt u uw accreditatienummer invullen. Hoewel het congres na afloop nog 30 dagen lang terug te kijken is, is het belanrijk om te weten dat wij enkel accreditatiepunten kunnen toekennen als u op de dag zelf online aanwezig bent. 

Meer informatie over de hoeveelheid accreditatiepunten volgt.

Intelligentie en diagnostiek

Wil je nieuwe wetenschappelijke inzichten en handvatten voor de praktijk? Volg dan online het Pearson Jaarcongres 2022.