De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

Intelligentiemeting: De WISC-V-NL in de praktijk

Tijdens deze halve dag training krijgt u een theoretisch kader over intelligentiemeting en de WISC-V-NL.

Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.

NB: Deze training bieden we soms ook als online live-webinar aan. Bekijk trainingsdata voor deze online variant.

X

Specificaties

Leeftijd Basisschool, Jongeren/Adolescenten
Type training Op locatie
Hoofdcategorie Onderwijs
Toepassingsgebied Intelligentie

Na een inleiding over de laatste inzichten over intelligentiemeting, wordt nader ingegaan op de redenen om een intelligentietest af te nemen en welke rol deze testresultaten spelen in de meest voorkomende onderzoeksvragen.
Tijdens deze training komen veel voorbeelden aan bod en wordt er gewerkt met filmmateriaal.
Ten slotte gaan we ook in op de rapportage c.q. verslaglegging en wat dit voor u betekent in de praktijk.
Er wordt niet ingegaan op het afnemen en scoren van de test.

Aan het eind van de training weet u hoe u als onderwijsprofessional handelingsgerichte adviezen uiteindelijk vertaalt naar de dagelijkse praktijk.

Leerdoelen 
De training vergroot de kennis over intelligentiemeting en de WISC-V-NL waardoor er meer inzicht is in wat testresultaten betekenen en hoe deze kunnen worden door vertaald naar de praktijk.

Doelgroep 
De training is bedoeld voor remedial teachers, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, andere onderwijsprofessionals en ook voor logopedisten en andere paramedici die interesse hebben in de achtergrond van deze intelligentietest. Voor schoolpsychologen is de WISC-V-NL Basis of Conversietraining geschikter. 

Trainer 
Selma Ruiter, Alissa Sikkenk, Jeannette Rosbach of Heleen van der Vlugt. 

Accreditatie 
LBRT-herregistratie Generalist of specialist ERWD met 10 punten. 

Inbegrepen in de training 
Trainingsmateriaal.

Trainers

Selma Ruiter
Selma Ruiter
Selma heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond. In 2007 promoveerde zij op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren. In 2012 is Selma samen met Francien de Kinderacademie Groningen gestart. Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is bijvoorbeeld auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentieonderzoek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in opdracht van opleidingsinstituten en testuitgevers in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.
17 Trainingen
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.