Beoordeel coping gedrag vanaf nu met de herziene UCL-R

Intelligentie Diagnostiek bij Klinische Groepen – Hoogbegaafdheid (online zelfstudie)

 • Ga dieper in op de inzet en resultaten van intelligentietests bij kinderen met (een vermoeden van) Hoogbegaafdheid onder begeleiding van expert Selma Ruiter
 • Leer over aanvullende observatiemogelijkheden en krijg advies over het interpreteren van testresultaten en verslaglegging
 • Oefen met casussen en maak de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk
  X

  Specificaties

  Type training Online zelfstudie
  Hoofdcategorie Klinische Psychologie
  Toepassingsgebied Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten

  Doe je onderzoek bij kinderen met (een vermoeden op) Hoogbegaafdheid en zet je daarbij intelligentietests in? Wanneer spreek je nu precies van Hoogbegaafdheid? Wat zijn specifieke observaties die van belang zijn bij het onderzoek naar Hoogbegaafdheid? Wat betekenen de resulaten voor de (onderwijs)praktijk? Deze en meer vragen worden beantwoord in deze e-learning.

  Ontvang 50% korting op deze e-learning bij aanschaf van een bundel, in combinatie met de e-learning Intelligentiediagnostiek bij klinische groepen - ADHD/ASS. Extra voordeel van meer kennis? Klik hier.

  Hoewel de basis hetzelfde is, verbreed je jouw expertise over intelligentiediagnostiek bij klinische groepen het meest optimaal door meerdere e-learnings uit deze reeks te volgen. Elk van hen focust zich namelijk specifiek op een andere klinische groep. 

  Leer alles over opvallende patronen bij kinderen met hoogbegaafdheid en hoe je dit terugziet in de resultaten. Leer hoe je hiermee om kunt gaan bij de interpretatie en in de (onderwijs)praktijk. Je krijgt concrete tips over observatiemogelijkheden en voor de verslaglegging. Aan de hand van realistische casussen maak je de vertaalslag naar de praktijk. Deze e-learning is gebaseerd op actuele literatuur en op de klinische ervaring van expert Selma Ruiter.

  Deze e-learning is interactief en op eigen tijd en tempo te volgen.


  Onderwerpen
  In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De structuur van intelligentietests in relatie tot het CHC model
  • Profiel-analyse van IQ test in het algemeen
  • Scoreprofielen van kinderen met Hoogbegaafdheid uit onderzoek
  • Belangrijke observaties met betrekking tot executieve functies
  • De vertaalslag naar de dagelijkse onderwijspraktijk aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden

  Met deze e-learning vergroot je je wetenschappelijke kennis over IQ tests bij kinderen met Hoogbegaafdheid. Je kunt deze kennis toepassen in de praktijk. Je weet wat je wel en niet uit de profielanalyse kunt halen. Je kunt verschillende observatietechnieken toepassen die een bijdragen leveren aan de diagnosestelling. Je kunt de resultaten van intelligentietest bij deze groep interpreteren en je weet hoe je deze resultaten in de verslaglegging kunt weergeven.


  Accreditatie

  ID nummer 479316Accreditatiepunten
  NIP Kinder-en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist

  Herregistratie - 3 punten
  Opleiding - diagnostiek - 3 punten
  Opleiding - extra literatuurstudie - 3 punten

  NIP Eerstelijnspsychologen (EL)ELP herregistratie - 3 punten 
  Registerplein Psychodiagnostisch werkenden - 13 punten 


  *Accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG gelden ook voor basis (ortho)pedagogen.

  *Accreditatie geldt ook voor psychologen en pedagogen die bij het SKJ zijn geregistreerd en voor herregistratie van Jeugdzorgwerkers SKJ.

  Prijs van deze training is inclusief:

  • Toegang tot de online leeromgeving van Pearson Academy
  • Digitaal trainingsmateriaal
  • Na aankoopdatum 3 maanden toegang tot de training 
  • Toegang tot extra webinars en whitepapers
  • Geaccrediteerd digitaal certificaat

  Deze training is interessant voor: Psychologen, Orthopedagogen, Gedragswetenschappers en Psychodiagnostisch werkenden

  Startdatum
  Op elk moment in eigen tijd en op eigen tempo te volgen

  Duur en studiebelasting 
  E-learning : +/- 3 uur 
  Zelfstudie: +/- 23 uur aan verplichte literatuur en +/- 20  uur aan aanbevolen literatuur

  Trainer
  De e-learning is ontwikkeld door Selma Ruiter

  Tip
  Deze e-learning over Hoogbegaafdheid is een van de modules van een vijfdelige serie over Intelligentiediagnostiek bij klinische groepen en is ontwikkeld door Selma Ruiter. Andere modules die al beschikbaar zijn in deze reeks zijn Intelligentiediagnostiek bij klinische groepen – ADHD/ASS, Laagbegaafdheid en Kinderen van migranten 

  Onze trainingen voldoen altijd aan:

  • Exclusieve kennis over de meetinstrumenten
  • De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen
  • Direct toepasbaar in de praktijk  
  • Inspirerende trainers die expert zijn in hun vakgebied
  • Sprekende praktijkcasussen

  Trainers

  Selma Ruiter
  Selma Ruiter
  Selma heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond. In 2007 promoveerde zij op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren. In 2012 is Selma samen met Francien de Kinderacademie Groningen gestart. Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is bijvoorbeeld auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentieonderzoek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in opdracht van opleidingsinstituten en testuitgevers in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.
  17 Trainingen
  Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

  Gegroepeerde productitems
  Productnaam Excl. BTW
  Intelligentie Diagnostiek bij Klinische Groepen – Hoogbegaafdheid (online zelfstudie) - e-learning
  Art.nr. course:1116715_1170388 / E3610.02-0-
  € 149,00
  Intelligentiediagnostiek Hoogbegaafdheid + Laagbegaafdheid
  Art.nr. bundle_1116715_1170388_1212174_1267993 -0-
  Speciale prijs € 223,50 Normale prijs € 298,00
  Intelligentiediagnostiek Hoogbegaafdheid + ADHD/ASS
  Art.nr. bundle_1116715_1170388_1016426_1067230 -0-
  Speciale prijs € 253,50 Normale prijs € 328,00
  Intelligentiediagnostiek Hoogbegaafdheid + (kinderen van) migranten
  Art.nr. bundle_1116715_1170388_1495508_1558623 -0-
  Speciale prijs € 223,50 Normale prijs € 298,00