Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Geheugen en Logopedie: dementie

  • Verdieping in kennis over geheugen en taal bij achteruitgang door dementie
  • Leer wat er gebeurt wanneer het geheugen achteruit gaat of niet meer (goed) functioneert
  • Kennis over de kenmerken van de taal (receptief en productief) bij dementie en leer welke ondersteuning je kan bieden
Maak een keuze uit de verschillende opties
  • Trainingen
    Online, op locatie en blended trainingen
  • Alle producten
    Alle beschikbare producten voor deze test
Type training
Op locatie
Hoofdcategorie
Taal/Spraak
Toepassingsgebied
Taal/Spraak
top