Help je ons verder bij de ontwikkeling van de Bayley-4-NL?

FAT-R (Fonemische Analyse Test) - Herziene editie

De FAT-R meet de vaardigheid van kinderen om gesproken woorden in fonemen te kunnen analyseren. Dit zogeheten fonemisch bewustzijn wordt gezien als een van de voorwaarden om te kunnen leren lezen en spellen.

B.J.A. de Groot, K.P. van den Bos & B.F. van der Meulen
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i 0
Leeftijd Basisschool, Jongeren/Adolescenten
Age Span 7 t/m 14 jaar
Jaar van uitgave 2014
Hoofdcategorie Onderwijs, Taal/Spraak
Toepassingsgebied Taal/Spraak

Bekijk de themapagina voor meer verdiepende content, zoals gratis whitepapers en webinars, of informatie over trainingen gerelateerd aan werken met deze test!

 • Meet de vaardigheid om gesproken woorden in fonemen te kunnen analyseren
 • Ondersteunt de verklarende diagnostiek van lees- en spellingstoornissen
 • Kan worden ingezet als screener bij vermoeden van dyslexie
 • Nieuwe, uitgebreide normering voor kinderen van 6;6 tot en met 14;5 jaar 
 • Geautomatiseerde en gestandaardiseerde digitale afname en scoring

De FAT-R meet de vaardigheid van kinderen om gesproken woorden in fonemen te kunnen analyseren. Dit zogeheten fonemisch bewustzijn wordt gezien als een van de voorwaarden om te kunnen leren lezen en spellen.

Doel
Het meten van fonemisch bewustzijn door het meten van de vaardigheid om voorgesproken woorden in fonemen te analyseren. De FAT-R wordt meestal ingezet bij problematische leersituaties op het gebied van lezen en spellen. Een specifiek gebruiksdoel is dan ook om de (verklarende) diagnostiek van taal- en lees- en spellingstoornissen te ondersteunen, in het bijzonder bij (vermoedens van) dyslexie en co-morbide stoornissen zoals de combinatie van SLI en dyslexie en ADHD en dyslexie.

Doelgroep
Kinderen in het basisonderwijs (groep 3 t/m 8) en de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs (7 t/m 14 jaar).

Beschrijving
Technisch lezen en spellen (en ook lees- en spellingproblemen) zijn in belangrijke mate afhankelijk van de vaardigheid tot fonologisch decoderen en recoderen. Hieronder wordt verstaan: de vaardigheid om geschreven letters, letterclusters, spellingpatronen en hele woorden om te zetten in hun bijbehorende klankvormen, en andersom om gehoorde of gedachte woorden in schrifttekens om te zetten. Twee soorten fonologische vaardigheden zijn belangrijke voorspellers van latere lees- en spellingvaardigheid: fonemisch bewustzijn en de snelheid van continu benoemen. De FAT-R meet fonemisch bewustzijn. Fonemisch bewustzijn betreft het inzicht dat woorden uit fonemen (klanken) bestaan en de vaardigheid om gesproken woorden in klanken te kunnen analyseren. De FAT-R bestaat uit twee subtests: FoneemWeglating (FW) en FoneemVerwisseling (FV).

Normering
De normen van de FAT-R zijn gebaseerd op gegevens van 2.341 Nederlandse kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar. De steekproef is een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking wat betreft geslacht, etnische herkomst, regionale spreiding van leerlingen en vertegenwoordiging van onderwijstypen. Voor de subtest FoneemWeglating zijn normtabellen ontwikkeld voor 8 leeftijdsgroepen: 6;6-7;5, 7;6-8;5, 8;6-9;5, 9;6-10;5, 10;6-11;5, 11;6-12;5, 12;6-13;5, 13;6-14;5. De subtest FoneemVerwisseling is voor dezelfde leeftijdsgroepen genormeerd, behalve voor de jongste leeftijdsgroep (6;6-7;5 jaar) voor wie FoneemVerwisseling nog te moeilijk bleek.

Afname en scoring
Het digitale FAT-R-afnameprogramma biedt de gebruiker een grotendeels geautomatiseerd en gestandaardiseerd afname- en scoringsinstrument. Het programma levert een uitprintbaar testrapport met ruwe scores en normen. De subtests FoneemWeglating en FoneemVerwisseling bestaan ieder uit 12 items. Tijdens de afname voert de testleider per item in of het antwoord goed of fout is. De testleider markeert tevens de responstijd door een toetsindruk of een muisklik. Het programma houdt automatisch de ruwe scores op elke subtest bij. De ruwe score (genoemd: Ruwe vaardigheidsscore) per subtest is een combinatie van responstijd (seconden) en accuratesse (goed of fout). Er zijn twee ruwe scores: de Ruwe vaardigheidsscore FoneemWeglating (FW) en de Ruwe vaardigheidsscore FoneemVerwisseling (FV). Er zijn 3 Standaardscores: FW-R, FV-R en een gecombineerde maat: de FAT-R-Index.

Het FAT-R Afnameprogramma
Na aanschaf van de FAT-R complete set kunt u het digitale FAT-R afnameprogramma downloaden van onze website.

Systeemeisen

 • Besturingssysteem: Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 10
 • Processor: 1 GHz (32-bits/64-bits)
 • Grafische kaart: Minimale schermresolutie van 800 × 600 pixels;aanbevolen wordt 1024 × 768 pixels
 • Intern geheugen: 512MB
 • Vrije schijfruimte: 500MB
 • Overige hardware: 16-bits geluidskaart, adequate luidsprekers

De FAT-R software is niet geschikt voor Apple-besturingssystemen.

Klik hier om de FAT-R software te downloaden

Het FAT-R-afnameprogramma is voorzien van softwarebeveiliging. Voordat u gebruik kunt maken van de FAT-R moet het programma eerst worden geactiveerd. Hiertoe dient u zich eenmalig te registreren, door de unieke productsleutel in te vullen die u bij uw bestelling heeft ontvangen. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 6.1.2 van de FAT-R Handleiding, waar u stapsgewijs door het installatieproces wordt geleid. De FAT-R-afnamesoftware is ontwikkeld voor stand-alone PC-gebruik. Het kan niet draaien op een netwerk. Wanneer u het programma op meer PC’s wilt installeren, kunt u één of meer extra gebruikslicenties aanschaffen.

Klik hier om extra gebruikslicenties te bestellen

Verschillen met de FAT 2010
De FAT-R is de herziene versie van de in 2010 gepubliceerde FAT. Niet veranderd zijn: de doelstellingen; de teststructuur van de twee subtests (FoneemWeglating en FoneemVerwisseling); de inhoud op itemniveau van de twee subtests, en gebruikersaspecten zoals instructies aan de kinderen en registratie door de testleider van responstijd en accuratesse.

De wijzigingen in de FAT-R ten opzichte van de FAT-2010 hebben in hoofdzaak betrekking op:

 • een omvangrijke uitbreiding van de steekproefgroottes, met stratificatie naar regio, op de onderscheiden leeftijdsklassen van 7 tot en met 14-jarige kinderen, 
 • wijzigingen van meettechnische aard. Dit houdt in dat er een nieuw scoringsprincipe is toegepast ten aanzien van responssnelheid en responsaccuratesse van de twee subtests van de FAT-R (FoneemWeglating en FoneemVerwisseling) en de combinatieschaal FAT-R-index,
 • herziening van de normering en de betrouwbaarheid,
 • aanvullende onderzoeksdata in verband met de validiteit. 

Beoordeling:
Deze test is beoordeeld door de COTAN. Deze beoordeling is te vinden op: www.cotandocumentatie.nl

De complete set bestaat uit
FAT-R Handleiding 
Unieke productsleutel
FAT-R Afname- en Scoringsprogramma. Download Hier.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

FAT-R (Fonemische Analyse Test) - Herziene editie
€ 319,59
€ 319,59
Op voorraad
Art.nr.
3863.00