Sprekers
Dawn Flanagan Dag van Intelligentie

Dr. Dawn P. Flanagan

Professor of Psychology at St. John's University in NY and Affiliate Clinical Professor at Yale Child Study Center, Yale University School of Medicine.

Dr. Flanagan is a widely published author and serves as an expert witness, SLD consultant, and test/measurement consultant and trainer for organizations nationally and internationally. She is a Fellow of APA and a Diplomate of the American Board of Psychological Specialties. She recently received APA’s Division 16 inaugural Contributions to Practice Award.


Dr. Katinka Haar

Kinder-en jeugdpsychiater

Dr. Katinka Haar (1972) studeerde vanaf 1990 geneeskunde en behaalde in 1997 haar artsdiploma aan de Rijks Universiteit Groningen. Zij heeft na de tropenopleiding, twee jaar in een vluchtelingenkamp in Tanzania gewerkt. Bij terugkomst in Nederland is zij in 2002 gestart met de opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid (profiel tuberculosebestrijding), welke zij in 2006 heeft afgerond. Na een periode bij de verslavingszorg Noord Nederland te hebben gewerkt is zij in 2009 gestart met de specialisatie psychiatrie. In november 2010 is zij gepromoveerd op het proefschrift ; Epidemiology of HIV-infection and drug resistance among tuberculosis patients in the Netherlands”. Sinds 2015 is zij werkzaam als kinder-en jeugdpsychiater en als EMDR-practitioner bij Accare en FACT-jeugd te Emmen. Binnen haar dagelijkse werk in Emmen behandelt zij veel (getraumatiseerde) asielzoekerskinderen. Naast haar werk is zij landelijk actief binnen het afdelingsbestuur transculturele psychiatrie, is zij lid van de projectgroep multidisciplinaire richtlijn vluchtelingkinderen en lid van de expertgroep voor de actualisatie van het kennisdossier ‘Hulp aan vluchtelingenkinderen’.


Dr. Paul van der Heijden

Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut en Senior wetenschappelijk onderzoeker

Dr. Paul van der Heijden is klinisch psycholoog/psychotherapeut en senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Centrum voor Adolescentenpsychiatrie van de Reinier van Arkelgroep te ‘s-Hertogenbosch. Tevens is hij als post-doctoral fellow verbonden aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit Nijmegen.


Dr. Marc Hendriks

Klinisch Neuropsycholoog en universitair docent

Dr. Marc Hendriks is als Klinisch Neuropsycholoog verbonden aan het Epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze en als universitair docent aan de sectie ‘Neuro- en Revalidatiepsychologie’ en het ‘Donders Instituut voor Brain, Cognition and Behaviour’ van de Radboud Universiteit Nijmegen. Verder is hij werkzaam als (hoofd) docent bij het SPON in Nijmegen en bij GZopleidingen in Nijmegen, Eindhoven en Utrecht.


Dr. Petra Hurks

Universitair docent en onderzoeker

Dr. Petra Hurks is als universitair hoofddocent kinderneuropsychologie verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ze doet onderzoek op het gebied van cognitieve ontwikkeling, en executieve functies in het bijzonder, en interventiemodellen. Als bewerker is zij betrokken bij de ontwikkeling van de Nederlandstalige versie van de Wechsler intelligentietests voor jonge kinderen (WPPSI-III-NL/WPPSI-IV-NL) en volwassenen (WAIS-5-NL).


Drs. Femke Jonker

GZ-psycholoog i.o.t. specialist, promovenda, docent en pro Justitiarapporteur.

Drs. Femke Jonker is GZ-psycholoog in opleiding tot specialist. Daarnaast is zij werkzaam als docent RINO en pro Justitia Rapporteur. Femke Jonker is momenteel voor haar promotieonderzoek bezig met de ontwikkeling van een nieuwe vragenlijst voor adaptief gedrag.


Dr. Joukje Oosterman

Universitair docent en onderzoeker

Dr. Joukje Oosterman is universitair docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Joukje heeft reeds vele publicaties op haar naam staan en richt zich met name op cognitie gedurende het ouder worden. Op dit moment is Joukje betrokken bij "The Healthy Brain Project" waarbij verschillende onderzoekers samenwerken om een beter inzicht te krijgen in de werking van het brein in interactie met de omgeving.


Jeannette Rosbach

Psychodiagnostisch onderzoeker en WISC-V trainer

Jeannette Rosbach is in 2004 afgestudeerd als pedagoge aan de Universiteit Leiden met de specialisatie Leerproblemen. In 2006 rondde zij ook de opleiding tot orthopedagoge af, inclusief de basis-aantekening diagnostiek. Sinds 2014 is ze werkzaam bij de Kinderacademie Groningen, waar zij meewerkt aan diverse normeringsonderzoeken. Op dit moment is ze betrokken bij een onderzoek van het UMCG naar een nieuw screeningsinstrument van de neuro-motorische ontwikkeling van baby’s.


Dr. Selma Ruiter

Gedragswetenschapper, onderzoeker en trainer

Dr. Selma Ruiter is als gedragswetenschapper werkzaam bij de Kinderacademie Groningen en opgeleid en gepromoveerd aan de RuG. Zij heeft zich in het onderzoek vooral gericht op de constructie, de normering en validatie van algemene ontwikkelings- en intelligentietests. Zij was als expert betrokken bij de normering en validering van de WISC-V, maar ook van de SON-R 2-8 en de IDS-2. Zij combineert dit met haar werk in de praktijk van De Kinderacademie en geeft daarnaast al jaren onderwijs in het postmasteronderwijs en training in het toepassen en interpreteren van intelligentietests.


Alissa Sikkenk

Universitair docent Pedagogische Wetenschappen en trainer WISC-V-NL

Alissa Sikkenk heeft in 2014 de master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken afgerond aan de Universiteit Utrecht, gevolgd door de master Orthopedagogiek. Na haar afstuderen, heeft Alissa meegewerkt aan verschillende normeringsonderzoeken bij de Kinderacademie. Het normeringsonderzoek van de WISC-V was daar een onderdeel van. Op dit moment werkt zij als docent op de Universiteit Utrecht, o.a. klinische vakken gericht op testafname en verslaglegging. Daarnaast is zij zelfstandig gevestigd orthopedagoog.


Jolinde Spoelstra-Niezink

Gezondheidszorg psycholoog

Jolinde Spoelstra-Niezink is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog (GIOS) bij Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Ze is daar ruim 11 jaar werkzaam en heeft ervaring met zowel ambulante als klinische afdelingen en als coördinator van www.99gram.nl. Ze is in 2007 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog en neuropsycholoog bij de Rijksuniversiteit in Groningen. Ze geeft daar als gastdocent college over ethiek en college over intelligentieonderzoek in de praktijk. Ze is daarnaast betrokken bij interne scholing van zorgprofessionals van Accare op het gebied van intelligentieonderzoek. Ze is als behandelaar geschoold in CGT technieken, schematherapie, EMDR en online hulpverlening.


Dr. Bart Vogelaar

Docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Tijdens zijn promotieproject onderzocht Dr. Bart Vogelaar het potentieel om te leren van hoogbegaafde en gemiddeldbegaafde basisschoolleerlingen. Hij promoveerde in 2017 aan de Universiteit Leiden met zijn onderzoek ‘Dynamic testing and excellence: Unfolding potential’.