Programma
08:30 - 09:15 Inloop
09:20 - 09:30 Welkom
09:30 - 10:30 Plenaire opening
10:30 - 11:00 Pauze
11:00 - 12:30 Deelsessies ronde I
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Deelsessies ronde II
15:00 - 15:30 Pauze
15:30 - 16:20 Plenaire Afsluiting
16:20 - 16:30 Afsluiting door dagvoorzitter
16:30 - 17:30 Borrel
17:30 Einde

De keynote spreker is bekend!
Dawn Flanagan Dag van Intelligentie

Dr. Dawn P. Flanagan

Professor of Psychology at St. John's University in NY and Affiliate Clinical Professor at Yale Child Study Center, Yale University School of Medicine.

Dr. Flanagan is a widely published author and serves as an expert witness, SLD consultant, and test/measurement consultant and trainer for organizations nationally and internationally. She is a Fellow of APA and a Diplomate of the American Board of Psychological Specialties. She recently received APA’s Division 16 inaugural Contributions to Practice Award.


Keynote: The Past, Present, and Future of Cognitive Theory and Cognitive Assessment. During the keynote we will briefly trace progress in theories of the structure of cognitive abilities within the psychometric tradition from the early 1900s to present day. Next to this, progress in cognitive assessment will be presented, demonstrating how test development eventually caught up to contemporary theory and how Cross-Battery Assessment (XBA) facilitated that process. This presentation will conclude with a demonstration of how CHC theory and XBA are used to inform the diagnosis of learning disorders and disabilities.

Deelsessies waaronder:

Dr. Bart Vogelaar

Docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Tijdens zijn promotieproject onderzocht Bart het potentieel om te leren van hoogbegaafde en gemiddeldbegaafde basisschoolleerlingen. Hij promoveerde in 2017 aan de Universiteit Leiden met zijn onderzoek ‘Dynamic testing and excellence: Unfolding potential’.


Deelsessie: Hoe verhoudt intelligentie-onderzoek zich tot moderne benaderingen van hoogbegaafdheid? Al decennia houdt men zich bezig met de vraag hoe we hoogbegaafden kunnen/dienen (te) identificeren. In deze deelsessie staan we stil bij hoe intelligentie-onderzoek zich verhoudt tot moderne benaderingen van hoogbegaafdheid en hoe we om kunnen gaan met de haken en ogen verbonden aan gebruik van intelligentietesten in de identificatie van hoogbegaafden.


Femke Jonker

GZ-psycholoog i.o.t. specialist, promovenda, docent en pro Justitiarapporteur.

Femke Jonker is GZ-psycholoog in opleiding tot specialist. Daarnaast is zij werkzaam als docent RINO en pro Justitia Rapporteur. Femke Jonker is momenteel voor haar promotieonderzoek bezig met de ontwikkeling van een nieuwe vragenlijst voor adaptief gedrag.


Deelsessie: Licht Verstandelijke Beperking: de uitslag van een IQ-test is niet genoeg. In de GGZ en het forensische veld is bij ongeveer één derde van de cliënten sprake van zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking (tezamen LVB). Een LVB wordt echter nog te weinig herkend. Daarnaast heeft zich in de afgelopen decennia een verschuiving voorgedaan in de definitie van een LVB, waarbij de nadruk niet langer ligt op de cognitieve intelligentie (IQ), maar op adaptief gedrag.

Hoe kun je mensen met een LVB herkennen en hoe maak je contact? We staan in deze deelsessie stil bij maatschappelijke veranderingen die ertoe leiden dat steeds meer mensen met een LVB professionele hulp nodig hebben. Daarnaast wordt onderzoek over de beperkingen van IQ-tests en de correlatie tussen IQ en adaptief functioneren besproken en krijgt je uitleg over instrumenten om adaptief gedrag te meten.


Dr. Dawn P. Flanagan

Professor of Psychology at St. John's University in NY and Affiliate Clinical Professor at Yale Child Study Center, Yale University School of Medicine.

Dr. Flanagan is a widely published author and serves as an expert witness, SLD consultant, and test/measurement consultant and trainer for organizations nationally and internationally. She is a Fellow of APA and a Diplomate of the American Board of Psychological Specialties. She recently received APA’s Division 16 inaugural Contributions to Practice Award.


Deelsessie (In deze deelsessie is Engels de voertaal): Diagnosis of Specific Learning Disabilities. This session will shed light on five foundational sources of information considered necessary to inform the diagnosis of specific learning disabilities: 1) Contemporary theory; 2) The theoretical constructs that are measured on contemporary cognitive batteries (e.g., WISC-V); 3) The relationship between specific cognitive abilities and neuropsychological processes and academic skills (e.g., reading, math); 4) The Cross-battery assessment approach; and 5) The definition of specific learning disability (SLD) (including dyslexia) Next, methods of diagnosing SLD will be presented, including Response-to-Intervention (RTI) and the Pattern of Strengths and Weaknesses (PSW) approach. This presentation will end with guidelines on best practices in SLD diagnosis.