Certificaten

De certificaten worden digitaal naar het door u opgegeven mailadres gestuurd.

Wij zorgen er voor dat het uiterlijk 1 september bij iedereen binnen is. Uiteraard streven wij er naar hier eerder mee klaar te zijn.