Accreditatie
Ook zal er voor de Dag van Intelligentie accreditatie worden aangevraagd bij NIP EL, NIP K&J,/NVO-OG, FGzPt en SKJ.