Accreditatie

Op deze website wordt alle informatie over de accreditatie vermeld. Op dit moment is de volgende informatie bekend:

Accreditatie is bevestigd bij:
- FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (7 punten)
- NIP Kinder-en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) (herregistratie 5,5 punten, opleiding 2,5)
- NIP-Eerstelijnspsychologie NIP ELP herregistratie (7 punten)
- Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden (5,5 punten)


Als u uw accreditatienummer heeft doorgegeven bij uw inschrijving, zullen wij de punten bijschrijven voor het NVO, NIP, FGzPt en Registerplein in PE online. De punten voor het SKJ kunt u zodra de Dag van Intelligentie is geaccrediteerd zelf opvoeren in uw register.