De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

EMT | Een-Minuut-Test Complete Set

Meet de technische leesvaardigheid bij kinderen uit groep 4-8, de brugklas en de tweede klas. De nieuwe normen van de EMT zijn verwerkt in de handleiding van de Klepel-R. De scores op de EMT kunnen worden ingevuld op het scoreformulier van de Klepel-R.

B.Th. Brus & M.J.M. Voeten
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i 0
Leeftijd Basisschool, Jongeren/Adolescenten
Age Span 6:6 t/m 14:5 jaar | Groep 4 t/m klas 2
Jaar van uitgave 2019
Hoofdcategorie Onderwijs, Taal/Spraak
Toepassingsgebied Taal/Spraak

Bekijk de themapagina voor meer verdiepende content, zoals gratis whitepapers en webinars, of informatie over trainingen gerelateerd aan werken met deze test!

Belangrijke informatie voor gebruikers van KLEPEL-R en EMT 1e, 2e en 3e druk. 
In januari 2022 is de 4e, gewijzigde druk van de Klepel-R handleiding verschenen. Deze is voorzien van een nieuwe bijlage 3.3b met halfjaarsnormen. Ook is tabel 2.2 uitgebreid met scorewaarden die behoren bij het afkappunt van -1,5 SD. In juni 2023 is de 5e, gewijzigde druk van de Klepel-R handleiding verschenen. Deze is, naast leeftijdsnormen per jaar en halfjaar, voorzien van halfjaar groeps-/leerjaarnormen. Als u reeds in het bezit bent van de Klepel-R handleiding en de nieuwe tabellen wilt ontvangen, neemt u dan contact met ons op via contactformulier (Algemene vraag). U krijgt de tabellen dan gratis toegestuurd. 

Doel
Het meten van de technische leesvaardigheid. Gebruik in combinatie met de Klepel-R geeft aanwijzingen voor classificatie en behandeling van leesproblemen

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar (groep 4 tot en met 8 in het primair onderwijs, en de leerjaren 1 en 2 van het vervolgonderwijs). Kan ingezet worden in zowel het regulier als in het speciale onderwijs.

Beschrijving
De Eén-Minuut-Test (EMT) werd voor het eerst gepubliceerd in 1972. De EMT wordt vaak in combinatie met de Klepel (eerste publicatie in 1994) ingezet voor het meten van technische woord-leesvaardigheid. De EMT bestaat uit echte woorden, en is een woord-herkenningstest. De Klepel-R bestaat uit pseudowoorden, en is een decodeertest.

De EMT bestaat uit twee standaardlijsten (testkaart vorm A en B). Op elke kaart staan 116 losse, onder elkaar geplaatste woorden. Dit zijn niet-samenhangende woorden omdat het aspect van het begrijpen op de achtergrond moet blijven. De test is bedoeld voor het bepalen van een algemeen niveau van technisch lezen.

In 2019 is een herziene handleiding van de Klepel-R gepubliceerd, waarin tevens nieuwe normen zijn opgenomen voor de EMT. In de herziene handleiding van de Klepel-R staan twee wijzigingen in de instructies, die ook voor de EMT worden aangehouden. Het betreft het ‘bijwijzen met de vinger’, het ‘voorzeggen’.

De handleiding van de EMT is niet herzien, de onderzoeksgegevens die in deze handleiding staan vermeld, hebben geen betrekking op het meest recente onderzoek. Voor alle onderzoeksgegevens en normen verwijzen wij u naar de handleiding van de Klepel-R.

Normering
Let op: De normen van de EMT staan in de handleiding van de Klepel-R.
Data is verzameld tussen 2011 en 2014. De normen zijn gebaseerd op 1009 EMT-Klepel-R A-vorm afnames, en 1047 EMT-Klepel-R B-vorm afnames.

Afname
De test wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afname duurt één minuut.

Benodigdheden
Afname EMT
EMT Complete set
Klepel-R Handleiding

Afname EMT/Klepel-R
Combinatieset Klepel-R en EMT

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Combinatieset | Klepel-R en EMT
Art.nr. 4024.06 -0-
€ 233,55
EMT | Complete Set
Art.nr. 4023.00 -0-
€ 116,75
EMT Handleiding
Art.nr. 4023.01 -0-
€ 45,55
EMT Testkaart Vorm A
Art.nr. 4023.02 -0-
€ 6,96
EMT Testkaart Vorm B
Art.nr. 4023.03 -0-
€ 6,96
EMT Scoreformulieren Vorm A (pak à 100 stuks)
Art.nr. 4023.04 -0-
€ 34,98
EMT Scoreformulieren Vorm B (pak à 100 stuks)
Art.nr. 4023.05 -0-
€ 34,98
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Logopedie en Lees- en Spellingproblemen: Behandeling - 7 december 2023 , Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:312640_1582791 / E3597.01-0-
€ 315,00
Logopedie en Lees- en Spellingproblemen: Diagnostiek - 23 november 2023 , Cursus-en Vergadercentrum Domstad
Art.nr. course:312624_1582792 / E3597.00-0-
€ 315,00
Logopedie en Lees- en Spellingproblemen: Behandeling - 20 juni 2024 , Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:312640_1847151 / E3597.01-0-
€ 315,00
Logopedie en Lees- en Spellingproblemen: Diagnostiek - 16 mei 2024, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:312624_1847150 / E3597.00-0-
€ 315,00