EMT | Een-Minuut-Test Complete Set

Meet de technische leesvaardigheid bij kinderen uit groep 4-8, de brugklas en de tweede klas. De nieuwe normen van de EMT zijn verwerkt in de handleiding van de Klepel-R. De scores op de EMT kunnen worden ingevuld op het scoreformulier van de Klepel-R.

Belangrijke informatie voor gebruikers van KLEPEL-R en EMT 1e en 2e druk. 
Uitgever Pearson en de auteurs willen u bij dezen inlichten over een verandering in de 3e druk van de Klepel-R. Download het document hier
B.Th. Brus & M.J.M. Voeten
X

Specificaties

Kwalificatieniveau 0
Doelgroep Both
Hoofdcategorie Onderwijs, Taal/Spraak
Productline Language and Early Childhood Development
Uitvoer type Kit
Toepassingsgebied Taal, Taal/Spraak Tests

• Meet de technische leesvaardigheid bij kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar (groep 3 tot en met 8 in het primair onderwijs, en de leerjaren 1 en 2 van het vervolgonderwijs)
• Kan ingezet worden in het regulier en speciale onderwijs
• Gebruik in combinatie met de Klepel-R geeft aanwijzingen voor classificatie en behandeling van leesproblemen

Doel
Het meten van de technische leesvaardigheid.

Doelgroep
De test is bedoeld voor groep 3 tot en met 8 in het primair onderwijs, en de leerjaren 1 en 2 van het vervolgonderwijs (7 t/m 14 jaar).

Beschrijving
De Eén-Minuut-Test (EMT) werd voor het eerst gepubliceerd in 1972. De EMT wordt vaak in combinatie met de Klepel (eerste publicatie in 1994) ingezet voor het meten van technische woord-leesvaardigheid. De EMT bestaat uit echte woorden, en is een woord-herkenningstest. De Klepel-R bestaat uit pseudowoorden, en is een decodeertest.

De EMT bestaat uit twee standaardlijsten (testkaart vorm A en B). Op elke kaart staan 116 losse, onder elkaar geplaatste woorden. Dit zijn niet-samenhangende woorden omdat het aspect van het begrijpen op de achtergrond moet blijven. De test is bedoeld voor het bepalen van een algemeen niveau van technisch lezen.

In 2019 is een herziene handleiding van de Klepel-R gepubliceerd, waarin tevens nieuwe normen zijn opgenomen voor de EMT. In de herziene handleiding van de Klepel-R staan twee wijzigingen in de instructies, die ook voor de EMT worden aangehouden. Het betreft het ‘bijwijzen met de vinger’, het ‘voorzeggen’.

De handleiding van de EMT is niet herzien, de onderzoeksgegevens die in deze handleiding staan vermeld, hebben geen betrekking op het meest recente onderzoek. Voor alle onderzoeksgegevens en normen verwijzen wij u naar de handleiding van de Klepel-R.

Normering
Let op: De normen van de EMT staan in de handleiding van de Klepel-R.
Data is verzameld tussen 2011 en 2014. De normen zijn gebaseerd op 1009 EMT-Klepel-R A-vorm afnames, en 1047 EMT-Klepel-R B-vorm afnames.

Afname
De test wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afname duurt één minuut.

Jaar van uitgave
1979 (nieuwe druk 2019)

De testset bestaat uit:
EMT handleiding
EMT Testkaart Vorm A
EMT Testkaart Vorm B
EMT Scoreformulieren vorm A (pak a 100 st.)
EMT Scoreformulieren vorm B (pak a 100 st.)

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Combinatieset | Klepel-R en EMT
€ 205,95
EMT | Complete Set
€ 102,95
EMT Handleiding
€ 40,17
EMT Testkaart Vorm A
€ 6,13
EMT Testkaart Vorm B
€ 6,13
EMT Scoreformulieren Vorm A (pak à 100 stuks)
€ 30,85
EMT Scoreformulieren Vorm B (pak à 100 stuks)
€ 30,85